شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

 

کارگاههای برگزارشده تیر93

مرکزمهارتهای بالینی

 

 

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد

اساتید

گروه هدف

معاینه فیزیکی دستگاه گوش وحلق وبینی(سمیولوژی)

2/4/93

113

آقای دکتراحمدی روزبهانی

دانشجویان مهر90

معاینه فیزیکی دستگاه اسکلتی (سمیولوژی)

3/4/93

113

آقای دکتر حسینعلی

دانشجویان مهر90

معاینه فیزیکی دستگاه قلب (علوپایه)

9/4/93

117

آقای دکتر محمد پارسا محجوب

دانشجویان بهمن91

معاینه فیزیکی دستگاه کلیه (علوپایه)

9/4/93

33

آقای دکتر طبیبی وخانم دکتر کتابی

دانشجویان بهمن91

معاینه فیزیکی دستگاه زنان خانمها(سمیولوژی)

10/4/93

113

خانم دکتر درویش

دانشجویان مهر90

معاینه breast( آقایان)

10/4/93

113

خانم دکتر جولایی

دانشجویان مهر90

معاینه فیزیکی دستگاه اعصاب وروان (سمیولوژی)

12/4/93

113

خانم دکتر مظاهری

دانشجویان مهر90

کارگاه ارولوژی

14/4/93

16

خانم دکتر کتابی

دانشجویان مهر 89

کارگاه جراحی

14/4/93

18

خانم دکتر عبدالهی

دانشجویان مهر89

معاینه فیزیکی دستگاه مغزواعصاب (سمیولوژی)

16/4/93

113

خانم دکتر بلادی مقدم

دانشجویان مهر90

کارگاه احیای نوزادان

25-24/4/93

26

خانم دکتر بصیر

انترنها

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.