شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

 

کارگاههای برگزارشده شهریور93

مرکزمهارتهای بالینی

 

 

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد

اساتید

گروه هدف

کارگاه زنان

15/6/93

19

خانم دکتر میرزا مرادی

دانشجویان بهمن88

کارگاه زنان

22/6/93

14

خانم دکتر گنجویی

دانشجویان بهمن 88

کارگاه احیای نوزادان

23و22/6/93

20

آقای دکتر ناصح

انترنها

کارگاه نورولوژی

23/6/93

16

آقای دکتر صفرپور

دانشجویان بهمن89

کارگاه مهارتهای ارتباطی

24/6/93

127

خانم دکتر ملک زاده –آقای دکتر بیات-آقای بنادرخشان –آقای دکترشیاری-خانم دکتر سعیدی نیا- خانم دکتر ابن احمدی –خانم دکتر رضوانی

دانشجویان بهمن90

کارگاه مهارتهای ارتباطی

25/6/93

127

خانم دکتر نیرومند-آقای دکتر نصر رازین-خانم دکتر ابن احمدی-خانم دکترجولایی-آقای دکتر فروزانفر-خانم دکتر موسوی

دانشجویان بهمن90

کارگاه احیای بزرگسال

29/6/93

18

آقای دکتر جهانگیری

دانشجویان مهر90

مقدمات باینی قلب(ریسک فاکتورهای قلبی و پیشگیری)

31/6/93

127

خانم دکتر بیات

دانشجویان بهمن90

مقدمات بالینی قلب(تنگی نفس)

31/6/93

127

خانم دکتر کروندی

دانشجویان بهمن90

 

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.