شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

 

کارگاههای برگزارشده مهر93

مرکزمهارتهای بالینی

 

 

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد

اساتید

گروه هدف

مقدمات بالینی قلب

1/7/93

113 نفر

دکتر صادقی- دکتر اکبرزاده

بهمن 90

کارگاه اطفال

1/7/93

23 نفر

دکتر بصیر

مهر 89

مقدمات بالینی قلب)شعبه بین الملل)

1/7/93

42 نفر

دکتر بهزادنیا و دکتر علیپور

بهمن 90

معاینه فیزیکی قلب

3/7/93

113نفر

دکتر شریف کاشانی

بهمن 90

کارگاه زنان (شعبه بین الملل)

5/7/93

42نفر

خانم دکتر نظری

بهمن 90

معاینه فیزیکی قلب (شعبه بین الملل)

6/7/93

42 نفر

دکتر شریف کاشانی

بهمن 90

مقدمات بالینی قلب

7/7/93

113 نفر

دکتر قیداری-دکتر جعفری

بهمن 90

معاینه فیزیکی بینایی(شعبه بین الملل)

7/7/93

42نفر

دکتر فیضی

بهمن 90

مقدمات بالینی قلب           

8/7/93

113 نفر

دکتر حاج براتعلی

بهمن 90

معاینه فیزیکی پوست

8/7/93

113نفر

دکتر رباطی

بهمن 90

مقدمات بالینی قلب(شعبه بین الملل)

8/7/93

42 نفر

دکتر طاهرخانی –دکتر اکبرزاده

بهمن 90

کارگاه ENT

8/7/93

18نفر

دکتر احمدی روزبهانی

بهمن 88

کارگاه جراحی

9/7/93

45 نفر

دکتر ثابت

بهمن 90

مقدمات بالینی ریه

10/7/93

113 نفر

دکتر فخاریان –دکتر عابدینی

بهمن 90

کارگاه ارولوژی

12/7/93

20نفر

دکتر لاشیئی –دکتر کتابی

بهمن 89

مقدمات بالینی ریه

14/7/93

113 نفر

دکتر توانا- دکتر ملک محمد

بهمن 90

معاینه فیزیکی تنفس

15/7/93

113 نفر

دکتر پور دولت

بهمن 90

معاینه فیزیکی دستگاه پوست(بین الملل)

15/7/93

42 نفر

خانم دکتر نمازی

بهمن 90

مقدمات بالینی ریه

17/7/93

113 نفر

دکتر اسلامی نژاد

بهمن 90

کارگاه ارتباط پزشک و بیمار (بین الملل)

17/7/93

42نفر

دکتر طبیبی

بهمن 90

کارگاه جراحی

19/7/93

45 نفر

دکتر عبداللهی

بهمن 89

معاینه فیزیکی دستگاه غدد

19/7/93

113 نفر

دکتر کلباسی

بهمن 90

کارگاه نورولوژی

20/7/93

20 نفر

دکتر عصار زادگان

بهمن 89

مقدمات بالینی ریه ( بین الملل)

20/7/93

42 نفر

دکتر فخاریان –دکتر عابدینی

بهمن 90

کارگاه ENT

22/7/93

20 نفر

دکتر روز بهانی

بهمن 88

مقدمات بالینی خون

22/7/93

113 نفر

دکتر رضوانی –دکتر حقیقی

بهمن 90

مقدمات بالینی ریه(بین الملل)

22/7/93

42 نفر

دکتر فرد موسوی

بهمن 90

مقدمات بالینی خون

24/7/93

113نفر

دکتر تبرایی-دکتر مهدیزاده

بهمن 90

کارگاه ارتباط پزشک و بیمار (بین الملل)

24/7/93

42نفر

دکتر طبیبی

بهمن 90

کارگاه احیای بزرگسال

26/7/93

20 نفر

دکتر بهناز

مهر 90

معاینه فیزیکی دستگاه اسکلتی

27/7/93

140 نفر

دکتر مسلمی زاده

مهر 92

مقدمات بالینی ریه ( بین الملل)

27/7/93

42نفر

دکتر فرد موسوی

بهمن 90

مقدمات بالینی خون

28/7/93

113نفر

دکتر سالاری

بهمن 90

احیای نوزادان

29/7/93

35 نفر

دکتر بصیر-دکتر فلاحی

اینترنها

مقدمات بالینی غدد

29/7/93

113نفر

دکتر حسین پناه –دکتر سعادت

بهمن 90

معاینه فیزیکی دستگاه تنفس(بین الملل)

29/7/93

42نفر

خانم دکترپوردولت

بهمن 90

احیای نوزادان

30/7/93

35نفر

دکتر حفیظی- دکتر ناصح-دکتر خشنود

اینترنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.