شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

کارگاههای برگزارشده آذر93

مرکزمهارتهای بالینی

 

 

عنوان کارگاه

تاریخ

تعداد

اساتید

گروه هدف

مقدمات بالینی غدد(بین الملل)

2/9/93

42 نفر

دکتر عبادی

بهمن 90

مقدمات بالینی کلیه

3/9/93

113 نفر

دکتر قانعی- دکتر عبادی

بهمن 90

معاینه فیزیکی اعصاب و روان(بین الملل)

3/9/93

42 نفر

دکتر خادمی

بهمن 90

مقدمات بالینی کلیه(بین الملل)

4/9/93

42 نفر

دکتر روشن –دکتر تازیکی

بهمن 90

کارگاه ENT

4/9/93

20 نفر

دکتر احمدی روز بهانی

بهمن 88

معاینه فیزیکی بینایی

4/9/93

113 نفر

دکتر رمضانی

بهمن 90

معاینه فیزیکی اعصاب و روان

6/9/93

113 نفر

دکتر مظاهری

بهمن 90

کارگاه ارولوژی

8/9/93

20 نفر

دکتر لاشیئی- دکتر کتابی

بهمن 89

کارگاه زنان

8/9/93

45 نفر

دکتر گنجویی

بهمن 88

کارگاه جراحی

8/9/93

45نفر

دکتر عبداللهی

بهمن 89

مقدمات بالینی کلیه (شعبه بین الملل)

9/9/93

42 نفر

دکتر میلادی پور –دکتر یساری

بهمن 90

معاینه فیزیکی دستگاه تولیدمثل(علوم پایه)

9/9/93

170 نفر

دکتر دادخواه

بهمن 88

معاینه فیزیکی ENT

10/9/93

140 نفر

دکتر احمدی روز بهانی

بهمن 91

معاینه فیزیکی اسکلتی

11/9/93

113 نفر

دکتر مسلمی زاده

بهمن 90

مقدمات بالینی کلیه (شعبه بین الملل)

11/9/93

42نفر

دکتر ابوالقاسمی

بهمن 90

احیای نوزادان

15/9/93

16 نفر

دکتر ناصح- دکتر بصیر

اینترنها

احیای نوزادان

15/9/93

16نفر

دکتر ناصح- دکتر حفیظی

اینترنها

کارگاه نورولوژی

16/9/93

18 نفر

دکتر دلاور کسمایی

بهمن 89

معاینه فیزیکی دستگاه گوارش

16/9/93

150 نفر

دکتر احسانی

مهر 92

مقدمات بالینی گوارش ( بین الملل)

16/9/93

42 نفر

دکتر صادقی

بهمن 90

سمیولوژی اطفال

17/9/93

113 نفر

دکتر بصیر

بهمن 90

مقدمات بالینی گوارش ( بین الملل)

18/9/93

42نفر

دکتر عبدی

بهمن 90

کارگاه ENT

18/9/93

20 نفر

دکتر احمدی روزبهانی

بهمن 88

کارگاه اطفال

18/9/93

42 نفر

دکتر بصیر

مهر 89

سمیولوژی مغز و اعصاب

18/9/93

113 نفر

دکتر بلادی مقدم

بهمن90

معاینه فیزیکی اطفال (بین الملل)

19/9/93

42نفر

دکتراکبر اوقلی  

بهمن 90

مقدمات بالینی گوارش ( بین الملل)

23/9/93

42نفر

دکتر صادقی

بهمن 90

معاینه فیزیکی دستگاه پوست(علوم پایه)

23/9/93

135نفر

دکتر رباطی

بهمن 88

معاینه فیزیکی گوارش (بین الملل)

25/9/93

42نفر

دکتر عبدی   

بهمن 90

معاینه فیزیکی مغز و اعصاب (بین الملل)

26/9/93

42نفر

دکترذوقی

بهمن 90

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.