شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

 

 

 

 

  

برنامه کارگاه های (علوم پایه سمیولوژی، کارآموزی، پیش کارورزی، کارورزی) مرکز مهارتهای بالینی تیر 97

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان کارگا ه

اساتید

گروه هدف

مقطع

تعداد ورودی

تعداد شرکت کنند

مراکز آموزشی

محل برگزاری

1

شنبه

02/04/97

10 الی 12

معاینه فیزیکی کلیه

دکتر سلطانی –دکتر رستمی نژاد

بهمن 95

علوم پایه

144نفر

83نفر

دانشکده پزشکی

کلاس های دانشکده غیر از اسکیل لب

2

دوشنبه

04/04/97

8 الی 10

مقدمات بالینی کلیه ( اختلالات آب و الکترونیک)

دکتر امیرحسام علیرضایی

مهر 94

سمیولوژی

 

 

دانشکده پزشکی

کلاس 13

3

سه شنبه

05/04/97

8 الی 10

کارگاه ارولوژی (گروه B)

دکتر سلطانی، دکتر معصومی، دکتر جوانمرد، دکتر عابدی، دکتر رادفر، دکتر علامه

مهر 92

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

کلاس 1 اسکیل لب و اتاقهای داخل اسکیل لب

4

سه شنبه

05/04/97

10 الی 12

کارگاه ارتوپدی (گروه B)

دکتر ملکی، دکتر امیدیان، دکتر صباغ زاده، دکتر صدیقی

مهر 92

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

کلاس 1 اسکیل لب و اتاقهای داخل اسکیل لب

5

سه شنبه

05/04/97

13 الی 15

کارگاه جراحی عمومی (گروه B)

دکتر حسنی، دکتر قلی زاده، دکتر سوری

مهر 92

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

کلاس 1 اسکیل لب و اتاقهای داخل اسکیل لب

6

چهارشنبه

06/04/97

8 الی 12

کارگاه داخلی (گروه B)

دکتر محسن صادقی، دکتر پیرصالحی، دکتر سمیه فاطمی زاده

مهر 92

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

کلاس 1و2 اسکیل لب، کلاس 13

7

چهارشنبه

06/04/97

13 الی 15

کارگاه CPR( گروه B)

دکتر سزاری، دکتر سالاریان، دکتر تاجبخش، دکتر شجاعی

مهر 92

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

کلاس 1و2 اسکیل لب، کلاس 13 و سالن شورای جرجانی

8

پنجشنبه

07/04/97

8 الی 14

امتحان صلاحیت های بالینی

9

شنبه

9/04/97

8 الی 12

کارگاه جراحی عمومی

دکتر اشیدری

مهر93

کارآموزی

36

18

امام حسین، طالقانی، لقمان

اتاق جراحی اسکیل لب

10

شنبه

9/04/97

8 الی10

کارگاه ارولوژی

دکتر لاشییء- خانم دکتر رستمی نژاد

مهر93

کارآموزی

27

27

لباف، شهدای، مدرس

اسکیل لب

11

یکشنبه

10/04/97

8 الی 12

کارگاه داخلی (گروه A)

دکتر لوک زاده، دکتر طاهر خانی، دکتر کاظم پور

مهر 92

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

کلاس 1 اسکیل لب و اتاقهای داخل اسکیل لب

12

یکشنبه

10/04/97

8 الی 12

کارگاه خون (تزریقات)

خانم خاکی

بهمن 93

کارآموزان

160

51

مدرس ، طالقانی

کلاس 1 اسکیل لب

13

یکشنبه

10/04/97

8 الی 10

کارگاه ارتوپدی

دکتر صباغ زاده، دکتر امیدیان،دکتر مینایی

بهمن 92

کارآموزان

 

 

اختر، امام حسین، طالقانی

اسکیل لب

14

یکشنبه

10/04/97

13 الی 15

کارگاه CPR( گروه A)

دکتر سزاری، دکتر سالاریان، دکتر تاجبخش، دکتر شجاعی

مهر 92

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

کلاس 1 اسکیل لب و اتاقهای داخل اسکیل لب

15

دوشنبه

11/04/97

8 الی 10

کارگاه ارولوژی (گروهA)

دکتر سلطانی، دکتر معصومی، دکتر جوانمرد، دکتر عابدی، دکتر رادفر، دکتر علامه

مهر 92

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

کلاس 1 اسکیل لب و اتاقهای داخل اسکیل لب

16

دوشنبه

11/04/97

10الی 12

کارگاه ارتوپدی (گروهA)

دکتر ملکی، دکتر امیدیان، دکتر صباغ زاده، دکتر صدیقی

مهر 92

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

کلاس 1 اسکیل لب و اتاقهای داخل اسکیل لب

17

دوشنبه

11/04/97

13 الی 15

کارگاه جراحی عمومی(گروهA)

دکتر قلی زاده، دکتر سوری، دکتر حسنی،دکتر نعمتی هنر

مهر 92

پیش کارورزی

 

 

دانشکده پزشکی

کلاس 1 اسکیل لب و اتاقهای داخل اسکیل لب

18

دوشنبه

11/04/97

بیمارستان مفید

مهر 94

سمیولوژی

 

 

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

19

سه شنبه

12/04/97

بیمارستان مفید

مهر 94

سمیولوژی

 

 

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

20

سه شنبه

12/04/97

10 الی 12

کاربر نانو

دکتر دوستدار

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

21

سه شنبه

12/04/97

10 الی 12

آشنایی با کشت سلولی

دکتر واعظ جلالی

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

22

سه شنبه

12/04/97

13 الی 15

کلاس باکتری منتقله از راه جنسی

دکتر قاضی

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

23

سه شنبه

12/04/97

13 الی 15

ویروسهای منتقله از راه خون

دکتر واعظ جلالی

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

 

 

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان کارگا ه

اساتید

گروه هدف

مقطع

تعداد ورودی

تعداد شرکت کنند

مراکز آموزشی

محل برگزاری

24

چهارشنبه

13/04/97

8 الی 10

معاینه فیزیکی  بینایی علوم پایه

دکتر فکری

مهر 95

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

کلاس های دانشکده غیر از اسکیل لب

25

پنج شنبه

14/04/97

بخش اطفال بیمارستان مفید

مهر 94

سمیولوژی

 

 

مفید

بیمارستان مفید

26

پنج شنبه

14/04/97

آزمون کارشناسی ارشد

27

جمعه

15/04/97

28

یکشنبه

17/04/97

8 الی 10

کارگاه اعصاب

دکتر صفر پور لیما

مهر 93

کارآموزی

 

 

لقمان، شهدای، امام حسین

کلاس 1 اسکیل لب

29

سه شنبه

19/04/97

آزمون مصاحبه دکتری تخصصی PHD

30

سه شنبه

19/04/97

10 الی 12

کاربر نانو

دکتر دوستدار

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

31

سه شنبه

19/04/97

10 الی 12

آشنایی با کشت سلولی

دکتر واعظ جلالی

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

32

سه شنبه

19/04/97

13 الی 15

کلاس باکتری منتقله از راه جنسی

دکتر قاضی

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

33

سه شنبه

19/04/97

13 الی 15

ویروسهای منتقله از راه خون

دکتر واعظ جلالی

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

34

چهارشنبه

20/04/97

آزمون مصاحبه دکتری تخصصی PHD

35

پج شنبه

21/04/97

آزمون ارتقاء

36

شنبه

23/04/97

8 الی 10

کارگاه ریه (احیای بزرگسالان)

دکتر سالاریان

بهمن 93

کارآموزی

 

 

مدرس ، سیح دانشوری

کلاس 1 اسکیل لب

37

شنبه

23/04/97

مدرس، شهدا، لبافی نژاد، امام حسن، مسیح ، لقمان

مهر 94

سمیولوژی

 

 

 

مدرس، شهدا، لباف، امام حسن، مسیح ، لقمان

38

یکشنبه

24/04/97

مدرس، شهدا، لبافی نژاد، امام حسن، مسیح ، لقمان

مهر 94

سمیولوژی

 

 

 

مدرس، شهدا، لباف، امام حسن، مسیح ، لقمان

39

دوشنبه

25/04/97

مدرس، شهدا، لبافی نژاد، امام حسن، مسیح ، لقمان

مهر 94

سمیولوژی

 

 

 

مدرس، شهدا، لباف، امام حسن، مسیح ، لقمان

40

دوشنبه

25/04/97

8 الی 10

معاینه فیزیکی قلب

دکتر پارسا محجوب

مهر 96

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

کلاس های دانشکده غیر از اسکیل لب

41

سه شنبه

26/04/97

10 الی 12

کاربر نانو

دکتر دوستدار

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

42

سه شنبه

26/04/97

10 الی 12

آشنایی با کشت سلولی

دکتر واعظ جلالی

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

43

سه شنبه

26/04/97

13 الی 15

کلاس باکتری منتقله از راه جنسی

دکتر قاضی

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

44

سه شنبه

26/04/97

13 الی 15

ویروسهای منتقله از راه خون

دکتر واعظ جلالی

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

45

سه شنبه

26/04/97

8 الی 12

کارگاه احیاء نوزادان

دکتر بصیر

کارورزان

کارورزان

 

 

 

 

46

چهارشنبه

27/04/97

8 الی 12

کارگاه احیاء نوزادان

دکتر بصیر

کارورزان

کارورزان

 

 

 

 

  

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان کارگا ه

اساتید

گروه هدف

مقطع

تعداد ورودی

تعداد شرکت کنند

مراکز آموزشی

محل برگزاری

24

چهارشنبه

13/04/97

8 الی 10

معاینه فیزیکی  بینایی علوم پایه

دکتر فکری

مهر 95

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

کلاس های دانشکده غیر از اسکیل لب

25

پنج شنبه

14/04/97

بخش اطفال بیمارستان مفید

مهر 94

سمیولوژی

 

 

مفید

بیمارستان مفید

26

پنج شنبه

14/04/97

آزمون کارشناسی ارشد

27

جمعه

15/04/97

28

یکشنبه

17/04/97

8 الی 10

کارگاه اعصاب

دکتر صفر پور لیما

مهر 93

کارآموزی

 

 

لقمان، شهدای، امام حسین

کلاس 1 اسکیل لب

29

سه شنبه

19/04/97

آزمون مصاحبه دکتری تخصصی PHD

30

سه شنبه

19/04/97

10 الی 12

کاربر نانو

دکتر دوستدار

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

31

سه شنبه

19/04/97

10 الی 12

آشنایی با کشت سلولی

دکتر واعظ جلالی

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

32

سه شنبه

19/04/97

13 الی 15

کلاس باکتری منتقله از راه جنسی

دکتر قاضی

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

33

سه شنبه

19/04/97

13 الی 15

ویروسهای منتقله از راه خون

دکتر واعظ جلالی

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

34

چهارشنبه

20/04/97

آزمون مصاحبه دکتری تخصصی PHD

35

پج شنبه

21/04/97

آزمون ارتقاء

36

شنبه

23/04/97

8 الی 10

کارگاه ریه (احیای بزرگسالان)

دکتر سالاریان

بهمن 93

کارآموزی

 

 

مدرس ، سیح دانشوری

کلاس 1 اسکیل لب

37

شنبه

23/04/97

مدرس، شهدا، لبافی نژاد، امام حسن، مسیح ، لقمان

مهر 94

سمیولوژی

 

 

 

مدرس، شهدا، لباف، امام حسن، مسیح ، لقمان

38

یکشنبه

24/04/97

مدرس، شهدا، لبافی نژاد، امام حسن، مسیح ، لقمان

مهر 94

سمیولوژی

 

 

 

مدرس، شهدا، لباف، امام حسن، مسیح ، لقمان

39

دوشنبه

25/04/97

مدرس، شهدا، لبافی نژاد، امام حسن، مسیح ، لقمان

مهر 94

سمیولوژی

 

 

 

مدرس، شهدا، لباف، امام حسن، مسیح ، لقمان

40

دوشنبه

25/04/97

8 الی 10

معاینه فیزیکی قلب

دکتر پارسا محجوب

مهر 96

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

کلاس های دانشکده غیر از اسکیل لب

41

سه شنبه

26/04/97

10 الی 12

کاربر نانو

دکتر دوستدار

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

42

سه شنبه

26/04/97

10 الی 12

آشنایی با کشت سلولی

دکتر واعظ جلالی

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

43

سه شنبه

26/04/97

13 الی 15

کلاس باکتری منتقله از راه جنسی

دکتر قاضی

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

44

سه شنبه

26/04/97

13 الی 15

ویروسهای منتقله از راه خون

دکتر واعظ جلالی

علوم پایه

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اسکیل لب

45

سه شنبه

26/04/97

8 الی 12

کارگاه احیاء نوزادان

دکتر بصیر

کارورزان

کارورزان

 

 

 

 

46

چهارشنبه

27/04/97

8 الی 12

کارگاه احیاء نوزادان

دکتر بصیر

کارورزان

کارورزان

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.