شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

 

 

برنامه کارگاه های (علوم پایه سمیولوژی، کارآموزی، پیش کارورزی، کارورزی) مرکز مهارتهای بالینی آذر ماه 97

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

اساتید

رزیدنت

گروه هدف

مقطع

تعداد

ورودی

تعداد شرکت کننده

مراکز آموزشی

محل برگزاری

وسایل مورد نیاز

1

شنبه

03/09/97

8  الی 12

کارگاه ارولوژی

آقای دکتر لاشیء

خانم دکتر انصاری

بهمن 93

کارآموز

 

8

لبافی نژاد

مدرس

کلاس یک و دو اسکیل لب

کلاس ارولوژی

مولاژ سونداژ خانم و آقای

انواع سوند نلاسیون ، فولی، دستکش استریل ، ژل و سرنگ، مولاژ معاینه پروستات

2

شنبه

03/09/97

8  الی 12

کارگاه جراحی عمومی

آقای دکتر صمصامی

خانم دکتر تدین

آقای دکتر قلی زاده

-

بهمن 93

کارآموز

 

14

تجریش

امام حسین

مدرس

اتاق جراحی

زنان

احیاء نوزاد

چست تیوپ ، جست باتل و وسایل فیکس آن

3

چهارشنبه

07/09/97

9  الی 13

کارگاه خون (تزریقات)

خانم دکتر پازوکی

 

مهر 94

کارآموز

 

 

مدرس

طالقانی

کلاس یک اسکیل لب

 

4

یکشنبه

11/09/97

8 الی 12

کارگاه اعصاب

آقای دکتر آقا میری

 

بهمن 93

کارآموز

 

 

لقمان

امام حسین

اتاق یک

مولاژ- افتالموسکوپ-چکش دیازپام

5

یکشنبه

11/09/97

8 الی 10

معاینه فیزیکی تولید مثل

دکتر طاهری پناه

دکتر دادخواه

 

مهر 95

علوم پایه

 

 

 

 

 

6

دوشنبه

12/09/97

8 الی 10

مقدمات بالینی گوارش

(مروری بر بیماریهای معده)

آقای دکتر اسدزاده

دکتر صادقی بجای ایشان آمدند

 

بهمن 94

سمیولوژی

138

32

دانشکده پزشکی

اتاق 13

-

7

دوشنبه

12/09/97

8 الی 12

کارگاه ارتوپدی

دکتر مینایی، دکتر صدیقی

 

مهر 93

کارآموزی

 

 

طالقانی

اختر

اتاق جراحی

اتاق زنان

گچ فایبرگلاس ویبریل باند کشی چسب لوکوپلاست

8

سه شنبه

13/09/97

8 الی 12

کارگاه اطفال

خانم دکتر کرباسیان

 

مهر 93

کارآموز

 

 

مفید

کلاس یک

 

9

سه شنبه

13/09/97

8 الی 10

مقدمات بالینی گوارش

(مروری بر بیماریهای کبد و پانکراس)

آقای دکتر احسانی

 

بهمن 94

سمیولوژی

138

64

دانشکده پزشکی

اتاق 13

کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

10

سه شنبه

13/09/97

10 الی 12

معاینه فیزیکی اعصاب و روان

آقای دکتر شمسی

 

بهمن 94

سمیولوژی

138

70

دانشکده پزشکی

اتاق 13

کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

11

پنجشنبه

15/09/97

8 الی 12

معاینه فیزیکی مغز و اعصاب

خانم دکتر بلادی مقدم

 

بهمن 94

سمیولوژی

138

61

دانشکده پزشکی

اتاق 13

 

12

شنبه

17/09/97

8 الی 12

کارگاه احیاء بزرگسال

خانم دکتر سزاری

دکتر تاجبخش جای ایشان آمدند

 

مهر 94

کارآموز

 

 

مدرس

مسیح

اتاق یک

لارنگوسکوپ LMAETT-

13

یکشنبه

18/09/97

8 الی 10

معاینه فیزیکی تولید مثل

دکتر طاهری پناه

دکتر دادخواه

 

مهر 95

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اتاق استادان

 

14

یکشنبه

18/09/97

8 الی 10

معاینه فیزیکی پوست

دکتر رضا رباطی

 

مهر 96

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

اتاق استادان

 

 

برنامه کارگاه های (علوم پایه سمیولوژی، کارآموزی، پیش کارورزی، کارورزی) مرکز مهارتهای بالینی آذر ماه 97

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

اساتید

رزیدنت

گروه هدف

مقطع

تعداد

ورودی

تعداد شرکت کننده

مراکز آموزشی

محل برگزاری

وسایل مورد نیاز

15

یکشنبه

18/09/97

12 الی 14

مقدمات بالینی کلیه

(پاتوژنز بیماریهای گلومری)

دکتر یساری

 

بهمن 94

سمیولوژی

138

80

دانشکده پزشکی

اتاق 13

-

16

دوشنبه

19/09/97

8 الی 12

معاینه فیزیکی دستگاه تولید مثل آقایان

خانم دکتر شعبانی

دکتر مرجان حاجی هاشمی

بهمن 94

سمیولوژی

138

34

دانشکده پزشکی

اتاق 13

 

17

دوشنبه

19/09/97

8 الی 12

معاینه فیزیکی barest

خانم ها

خانم دکتر تدین

فرموند نیاز به رزیدنت نمی باشد

بهمن 94

سمیولوژی

138

53

دانشکده پزشکی

اتاق 13

مولاژ Brestو زیر بغل

18

سه شنبه

20/09/97

8 الی 12

معاینه فیزیکی دستگاه تولید مثل خانم ها

خانم دکتر شعبانی

دکتر میترا رحیمی

دکتر مارال حسین زاده

بهمن 94

سمیولوژی

138

51

دانشکده پزشکی

اتاق 13

مولاژ زایمان و مولاژ جنین، مولاژهای دیلاتاسیون و افاسمان، مولاژ معاینه ژنیکولوژیک و وسایل پاپ اسمیر و اسپکولوم گذاری،

مولاژ و وسایل سونداژ، مولاژ مانور لئوپولد ، انواع لگنها، مولاژهای بیماریهای شایع زنان مانند، آناتومی لگن ، میوم،EP،

19

سه شنبه

20/09/97

8 الی 12

معاینه فیزیکی barest

آقایان

خانم دکتر تدین

 

بهمن 94

سمیولوژی

138

31

دانشکده پزشکی

کلاس 8

مولاژ

20

سه شنبه

20/09/97

8 الی 12

کارگاه اطفال

خانم دکتر سیاح

 

بهمن 93

کارآموزی

 

 

مفید

اتاق یک

 

21

سه شنبه

20/09/97

8 الی 12

کارگاه احیاء نوزاد

گروه اطفال ( دبیر کارگاه دکتر ناصح)

 

کارورزان

کارورزان

 

کلاس دو

 

22

چهارشنبه

21/09/97

8 الی 12

کارگاه احیاء نوزاد

گروه اطفال ( دبیر کارگاه دکتر ناصح)

 

کارورزان

کارورزان

-

 

کلاس یک

 

23

دوشنبه

26/09/97

8 الی 12

معاینه فیزیکی اطفال

خانم دکتر سیاح

 

بهمن 94

سمیولوژی

138

59

دانشکده پزشکی

اتاق 13

کامپیوتر

24

دوشنبه

26/09/97

12 الی 14

مقدمات بالینی کلیه

(اختلالات اسید باز)

دکتر احمدی

 

بهمن 94

سمیولوژی

138

42

دانشکده پزشکی

اتاق 13

 

25

دوشنبه

26/09/97

8 الی 10

کارگاه ارولوژی

گروه B

دکتر بابک جوانمرد، دکتر لاشیء، دکتر عابدی

دکتر معصومی

 

بهمن 92

پیش کارورزی

115

110

 

اتاق زنان، جراحی، احیا نوزاد

 

26

دوشنبه

26/09/97

10 الی 12

کارگاه ارتوپدی

گروه B

دکتر عموزاده، دکتر مینایی،دکتر صباغ زاده،دکتر اخوت پور

 

بهمن 92

پیش کارورزی

115

105

 

اتاق زنان، جراحی، احیا نوزاد

 

27

دوشنبه

26/09/97

13 الی 15

کارگاه جراحی

گروه B

دکتر تدین ،دکتر صمصامی

دکتر ثابت،دکتر اناری

 

بهمن 92

پیش کارورزی

115

102

 

کلاس 1 و2 ، اتاق جراحی و زنان

 

28

سه شنبه

27/09/97

8 الی 10

مقدمات بالینی کلیه (پاتوژنز و نارسانی مزمن کلیه)

خانم دکتر صباغیان

 

بهمن 94

سمیولوژی

138

38

دانشکده پزشکی

اتاق 13

-

 

برنامه کارگاه های (علوم پایه سمیولوژی، کارآموزی، پیش کارورزی، کارورزی) مرکز مهارتهای بالینی آذر ماه 97

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

اساتید

رزیدنت

گروه هدف

مقطع

تعداد

ورودی

تعداد شرکت کننده

مراکز آموزشی

محل برگزاری

وسایل مورد نیاز

29

سه شنبه

27/09/97

8 الی 12

کارگاه داخلی

گروه B

 

 

بهمن 92

پیش کارورزی

 

 

 

 

 

30

سه شنبه

27/09/97

13 الی 15

کارگاه بیهوشی (CPR)

گروه B

دکتر سزاری ، دکتر سالاریان ، دکتر فدایی زاده

 

بهمن 92

پیش کارورزی

115

110

 

 

 

31

سه شنبه

27/09/97

10 الی 12

مقدمات بالینی کلیه (پاتوژنز و نارسانی کلیه)

خانم دکتر روشن

(دکتر محمدحسن قدیانی آمدند)

 

بهمن 94

سمیولوژی

138

8

دانشکده پزشکی

اتاق 13

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 06/10/97 و دکتر محمدحسن قدیانی تشریف آورند

32

چهارشنبه

28/09/97

8 الی 10

کارگاه ارولوژی

گروه A

دکتر علامه

دکتر سلطانی

دکتر معصومی

دکتر انصاری

 

بهمن 92

پیش کارورزی

115

104

 

 

 

33

 

چهارشنبه

28/09/97

10 الی 12

کارگاه ارتوپدی

گروه A

دکتر امیدیان، دکتر براتی،دکتر صدیقی، دکتر گیوه چیان

 

بهمن 92

پیش کارورزی

115

120

 

 

 

34

 

 

چهارشنبه

28/09/97

13 الی 15

کارگاه جراحی

گروه A

دکتر نیکی تدین

دکتر مجید صمصامی

دکتر بابک ثابت

دکتر اناری

 

بهمن 92

پیش کارورزی

 

 

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.