شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

 

برنامه کارگاه های (علوم پایه سمیولوژی، کارآموزی، پیش کارورزی، کارورزی) مرکز مهارتهای بالینی خرداد  ماه 98

 

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

اساتید

رزیدنت

گروه هدف

مقطع

تعداد

ورودی

تعداد شرکت کننده

مراکز آموزشی

محل برگزاری

وسایل مورد نیاز

1

شنبه

04/03/98

8 الی 12

زنان

خانم دکتر حسینی

 

مهر 93

کارآموزی

 

 

طالقانی

اتاق زنان

مولاژ معاینه زنان اسپکولوم

 

2

شنبه

04/03/98

8 الی 12

احیای بزرگسال(ریه )

دکتر شجاعی

 

بهمن 94

کارآموزی

 

 

مدرس - مسیح

کلاس 1 اسکیل لب

مولاژ اینتوباسیون ؛مولاژ blsو لوله تراشه

3

دوشنبه

06/03/98

8 الی 10

مقدمات بالینی گوارش

(مروری بربیماریهای روده بزرگ)

آقای دکتر صادقی

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 26/02/98

مهر 95

سمیولوژی

150

74

دانشکده پزشکی

کلاس 13

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور

4

دو شنبه

06/03/98

10 الی 12

مقدمات بالینی گوارش(مروری بر بیماریهای کبدو پانکراس)

آقای دکتر احسانی

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 26/02/98

مهر 95

سمیولوژی

150

72

دانشکده پزشکی

کلاس 13

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور

5

سه شنبه

07/03/98

10 الی 12

معاینه بالینی اعصاب و روان

دکتر علیرضا شمسی

دکتر نیشابوری بجای ایشان آمدند

مهر 95

سمیولوژی

158

83

دانشکده پزشکی

کلاس 13

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور

 

6

پنجشنبه

09/03/98

8 الی 12

معاینه فیزیکی مغز و اعصاب

دکتر بلادی مقدم

مهر 95

سمیولوژی

158

88

دانشکده پزشکی

کلاس 13

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور

 

7

شنبه

11/03/98

8 الی 10

معاینه فیزیکی گوارش

دکتر عبدی و خانم دکتر لوک زاده

 

مهر 96

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

طبقه دوم دانشکده

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور

8

شنبه

11/03/98

8 الی 12

ENT

دکتر زهرا رحمانی

 

مهر 93

کارآموزی

 

 

لقمان –طالقانی - مسیح

کلاس 1 اسکیل لب

اتوسکوپ، الکل، پنبه الکل ، مولاژ گوش

9

یکشنبه

12/03/98

8 الی 10

معاینه فیزیکی پوست

دکتر رباطی

 

بهمن 96

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

طبقه دوم دانشکده

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور

10

یکشنبه

12/03/98

8 الی 10

معاینه فیزیکی تولید مثل

خانم دکتر طاهری پناه –دکتر دادخواه

 

بهمن 95

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

طبقه دوم دانشکده

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور

11

دوشنبه

13/03/98

8 الی 12

معاینه فیزیکی تولید مثل آقایان

دکتر شعبانی

دکتر قدسی

مهر 95

سمیولوژی

158

41

فقط پسرها

دانشکده پزشکی

کلاس 1 اسکیل لب تئوری و عملی اتاق زنان و اتاق احیای نوزادان

مولاژ زنان و مولاژ جنین،

مولاژهای دیلاتاسیون و افاسمان،مولاژ معاینه ژینکولوژیک و وسایل پاپ اسمیر و اسپکولوم ،

مولاژ و وسایل سونداژ، انواع لگن ها، مولاژ مانور لئوپولد،

12

8 الی 12

معاینه فیرزیکی breastخانم ها

دکتر تدین

 

مهر 95

سمیولوژی

158

51

فقط دخترها

دانشکده پزشکی

کلاس 13

مولاژ breastو زیر بغل

13

شنبه

18/03/98

8 الی 12

ارولوژی

دکتر نوید معصومی و دکتر انصاری

 

مهر 94

کارآموزی

 

 

لباف - مدرس

اتاق ارولوژی و اتاق احیای نوزادان

مولاژ سونداژ خانم و آقا ، سوند ،کتاب اطلس آناتومی جلد دوم زبوتا ،دستکش

14

شنبه

18/03/98

8 الی 12

جراحی عمومی

دکتر تدین

 

مهر 94

کارآموزی

 

 

شهدای تجریش –امام حسین

اتاق جراحی

پد جراحی، مولاژ جراحی، مولاژ چست تیوب، سوچور

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

اساتید

رزیدنت

گروه هدف

مقطع

تعداد

ورودی

تعداد شرکت کننده

مراکز آموزشی

محل برگزاری

وسایل مورد نیاز

15

یکشنبه

19/03/98

8 الی 12

ارتوپدی

دکتر صباغ زاده

 

بهمن 93

کارآموزی

 

 

امام حسین –اختر - طالقانی

کلاس 2 اسکیل لب

گچ 10 ،15 ،20 و یبریل 10 ،15 و 20 وباند کشی 10 ،آب ،گچ فایبر گلاس ،آتل الومینیومی

16

یکشنبه

19/03/98

8 الی 12

تزریقات (خون)

خانم خاکی

 

بهمن 94

کارآموزی

 

 

مدرس - طالقانی

کلاس 1 اسکیل لب

سرم ،آنژیوکت ،مولاژ تزریق عضلانی ، مولاژ دست ،سرنگ 5 و 10 سی سی ،پایه سرم ،آمپول

17

یکشنبه

19/03/98

8 الی 10

معاینه فیزیکی تولید مثل

خانم دکتر طاهری پناه –دکتر دادخواه

 

بهمن 95

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

طبقه دوم دانشکده

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور

18

دوشنبه

20/03/98

8 الی 12

معاینه فیزیکی تولید مثل خانم ها

دکتر شعبانی

دکتر هاشم زاده

دکتر پورزاد

 

مهر 95

سمیولوژی

158

53 فقط دخترها

دانشکده پزشکی

کلاس 1 اسکیل لب

مولاژ زنان و مولاژ جنین،

مولاژهای دیلاتاسیون و افاسمان،مولاژ معاینه ژینکولوژیک و وسایل پاپ اسمیر و اسپکولوم ،

مولاژ و وسایل سونداژ، انواع لگن ها، مولاژ مانور لئوپولد،

19

دوشنبه

20/03/98

8 الی 12

معاینه فیرزیکی breastآقایان

دکتر تدین

مهر 95

سمیولوژی

158

57 فقط پسرها

دانشکده پزشکی

کلاس 13

مولاژ breastو زیر بغل

20

سه شنبه

21/03/98

8 الی 12

معاینه فیزیکی اطفال

دکتر ساسان ساکت

-

مهر 95

سمیولوژی

158

106

دانشکده پزشکی

کلاس 13

کامپیوتر و تخته وایت بورد، ویدئوپروژکتور

مولاژ LP

21

سه شنبه

21/03/98

8 الی 12

کارگاه احیاء نوزادان

دکتر ناصح

 

کارورزان

 

 

تمامی مراکز آموزشی

کلاس 1

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور - مولاژ احیاء  نوزاد -  لارنگوسکوپ- ایروی –لوله تراشه –آمبوبگ –گوشی پزشکی –پارچه سبز بچه –پوآر

22

چهارشنبه

22/03/98

8 الی 12

کارگاه احیاء نوزادان

دکتر ناصح

 

 

کارورزان

 

 

تمامی مراکز آموزشی

کلاس 1

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور - مولاژ احیاء  نوزاد -  لارنگوسکوپ- ایروی –لوله تراشه –آمبوبگ –گوشی پزشکی –پارچه سبز بچه –پوآر

23

از دوشنبه 20/03/98 لغایت  جمعه 24/03/98

آزمون فلوشیپ

24

پنجشنبه

23/03/98

8 الی 10

مقدمات بالینی کلیه( پاتوژنز نارسایی مزمن کلیه)

دکتر صباغیان

مهر 95

سمیولوژی

150

54

دانشکده پزشکی

سالن نور طالقانی

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

اساتید

رزیدنت

گروه هدف

مقطع

تعداد

ورودی

تعداد شرکت کننده

مراکز آموزشی

محل برگزاری

وسایل مورد نیاز

25

پنجشنبه

23/03/98

10 الی 12

مقدمات بالینی کلیه( پاتوژنز نارسایی کلیه)

دکتر محمد حسن قدیانی

با خانم  دکتر احمدی مبحث را جابجا کردند.

مهر 95

سمیولوژی

150

65

دانشکده پزشکی

کلاس 13

کنسل شد و موکول شد به تاریخ 4/4/98 ساعت10-12

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور

26

شنبه

25/03/98

9 الی 12

آسکی عفونی

27

یکشنبه

26/03/98

8 الی 12

اعصاب

دکتر مهتاب رمضانی

 

مهر94

کارآموزی

 

 

لقمان –شهدای تجریش

کلاس 1 اسکیل لب

چکش رفلکس ، مولاژ ال پی

 

28

دوشنبه

27/03/98

8 الی 12

معاینه فیزیکی دستگاه تنفس

دکتر پور دولت

دکتر صادقی

مهر 95

سمیولوژی

158

93

دانشکده پزشکی

کلاس 13

اسلاید و گوشی

29

پجشنبه

30/03/98

8 الی 14

آزمون PHD

30

جمعه

31/03/98

8 الی 14

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.