شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

ردیف

گروه

تاریخ

ساعت

مراکز

اساتید

1

گروه اول

16/06/98

 

8 الی 12

لبافی نژاد، شهدای تجریش

دکتر معصومی ، دکتر محمود نژاد

2

گروه دوم

13/07/98

دکتر کاشی، دکتر محمودنژاد

3

گروه سوم

11/08/98

لبافی نژاد، مدرس

دکتر کاشی، دکتر محمودنژاد

4

گروه چهارم

09/09/98

دکتر انصاری، دکترکاشی

5

گروه پنجم

07/10/98

شهدای تجریش، شهید مدرس

دکتر انصاری، دکتر کاشی

6

گروه ششم

05/11/98

دکتر انصاری، دکتر کاشی

 

برنامه کارگاه­های مقطع کارآموزی (نیمسال اول  99-98)

ارولوژی- ورودی بهمن 94–شنبه های هفته دوم

مراکز: لبافی نژاد- شهدای تجریش - مدرس

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کارگاه­های مقطع کارآموزی (نیمسال اول  99-98)

ارتوپدی - ورودی مهر 94 –یکشنبه­های هفته دوم

مراکز: اختر- طالقانی –امام حسین

ردیف

گروه

تاریخ

ساعت

مراکز

اساتید

1

گروه اول

17/06/98

 

8 الی 12

امام حسین، اختر، طالقانی

دکتر صدیقی، دکتر عموزاده، دکتر اخوت پور

2

گروه دوم

14/07/98

امام حسین، اختر، طالقانی

دکتر گیوه چیان، دکتر امیدیان، دکتر مینایی

3

گروه سوم

12/08/98

امام حسین، اختر، طالقانی

دکتر چهراسن، دکتر براتی، دکتر عباسیان

4

گروه چهارم

10/09/98

امام حسین، اختر، طالقانی

دکتر سجادی، دکتر اخوت پور، دکتر صباغ زاده

5

گروه پنجم

08/10/98

امام حسین، اختر، طالقانی

دکتر عباسیان، دکتر امیدیان، دکتر مینایی

6

گروه ششم

06/11/98

امام حسین، اختر، طالقانی

دکتر صدیقی، دکتر براتی، دکتر صباغ زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کارگاه های مقطع کارآموزی (نیمسال اول  99-98)

اعصاب - ورودی بهمن 94 –یکشنبه­های هفته سوم

مراکز: امام حسین  –شهدای تجریش

ردیف

گروه

تاریخ

ساعت

مراکز

اساتید

1

گروه اول

24/06/98

8 الی 12

امام حسین ، شهدای تجریش

دکتر عصارزادگان

2

گروه دوم

21/07/98

امام حسین ، شهدای تجریش

دکتر فرزاد اشرافی

3

گروه سوم

19/08/98

امام حسین ، شهدای تجریش

دکتر آقا میری

4

گروه چهارم

17/09/98

امام حسین ، شهدای تجریش

دکتر امینی هرندی

5

گروه پنجم

15/10/98

امام حسین ، شهدای تجریش

دکتر امید حسامی

6

گروه ششم

13/11/98

امام حسین ، شهدای تجریش

دکتر مهری سالاری

 

 

 

 

 

 

برنامه کارگاه های مقطع کارآموزی (نیمسال اول  99-98)

خون (تزریقات) –ورودی مهر 95 –یکشنبه­های هفته دوم

مراکز: مدرس  –طالقانی

 

ردیف

گروه

تاریخ

ساعت

مراکز

اساتید

1

گروه اول

17/06/98

8 الی 12

مدرس، طالقانی

دکتر صدیق

2

گروه دوم

14/07/98

مدرس، طالقانی

دکتر صدیق

3

گروه سوم

12/08/98

مدرس، طالقانی

متعاقباً اعلام خواهد شد

4

گروه چهارم

10/09/98

مدرس، طالقانی

متعاقباً اعلام خواهد شد

5

گروه پنجم

08/10/98

مدرس، طالقانی

متعاقباً اعلام خواهد شد

6

گروه ششم

06/11/98

مدرس، طالقانی

متعاقباً اعلام خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کارگاه های مقطع کارآموزی (نیمسال اول  99-98)

ریه (احیای بزرگسال) - ورودی مهر 95- شنبه های  هفته چهارم

مراکز: مدرس  –مسیح دانشوری

ردیف

گروه

تاریخ

ساعت

مراکز

اساتید

1

گروه اول

30/06/98

8 الی 12

مدرس، مسیح دانشوری

دکتر اردشیر تاجبخش

2

گروه دوم

27/07/98

تعطیل رسمی متعاقباً اعلام خواهد شد

مدرس، مسیح دانشوری

-

3

گروه سوم

25/08/98

مدرس، مسیح دانشوری

دکتر پریسا سزاری

4

گروه چهارم

23/09/98

مدرس، مسیح دانشوری

دکتر سارا سالاریان

5

گروه پنجم

21/10/98

مدرس، مسیح دانشوری

دکتر پوژیا سچاعی

6

گروه ششم

19/11/98

مدرس، مسیح دانشوری

دکتر نرجس احمدی زاده

 

 

 

 

 

 

برنامه کارگاه های مقطع کارآموزی (نیمسال اول  99-98)

گوش و حلق و بینی ((ENT–ورودی بهمن 93 – چهارشنبه های  هفته اول

مراکز:لقمان ،طالقانی ،مسیح

ردیف

گروه

تاریخ

ساعت

مراکز

اساتید

1

گروه اول

13/06/98

8 الی 12

لقمان، طالقانی، مسیح دانشوری

دکتر علی گلجانیان

2

گروه دوم

10/07/98

لقمان، طالقانی، مسیح دانشوری

دکتر خوش سیرت

3

گروه سوم

08/08/98

لقمان، طالقانی، مسیح دانشوری

دکتر محبوبه کریمی

4

گروه چهارم

06/09/98

لقمان، طالقانی، مسیح دانشوری

دکتر متین قاضی زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کارگاه های مقطع کارآموزی (نیمسال اول  99-98)

جراحی عمومی - ورودی بهمن 94 – شنبه­های  هفته دوم و ششم

مراکز: مدرس  –شهداء تجریش- طالقانی –لقمان- امام حسین

ردیف

گروه

تاریخ

ساعت

مراکز

اساتید

1

گروه اول

16/06/98

8 الی 12

طالقانی، مدرس

دکتر پیشگاهی

13/07/98

دکتر زینال پور

2

گروه دوم

11/08/98

شهداء تجریش، امام حسین

دکتر صمصامی

09/09/98

دکتر ثاقبی

3

گروه سوم

07/10/98

مدرس، لقمان

دکتر اوشیدری

05/11/98

دکتر قلی زاده

 

 

 

 

 

برنامه کارگاه های مقطع کارآموزی (نیمسال دوم  98-97)

اطفال - ورودی مهر  94 –سه شنبه های  هفته سوم و چهارم

مرکز: مفید

ردیف

گروه

تاریخ

ساعت

مراکز

اساتید

 

1

گروه اول

26/06/98

8 الی 12

مفید

تمامی skill labدر مرکز مفید برگزار می شود.

دکتر فلاح

 

02/07/98

دکتر رحیمی

 

2

گروه دوم

19/09/98

دکتر کرباسیان

 

دکتر سیاح

 

26/09/98

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کارگاه های مقطع کارآموزی (نیمسال اول  99-98)

بخش زنان: ورودی بهمن 93

مرکز مهدیه: شنبه­های هفته دوم

مرکز شهدای تجریش: چهارشنبه­های هفته دوم

مرکز امام حسین: شنبه­های هفته سوم

مرکز طالقانی:  شنبه­های هفته چهارم

 

ردیف

گروه

تاریخ

ساعت

مراکز

اساتید

1

گروه اول

16/06/98

8 الی 12

مهدیه

دکتر میرزامرادی

2

گروه دوم

11/08/98

3

گروه اول

20/06/98

شهدای تجریش

دکتر نظری

4

گروه دوم

15/08/98

تعطیل رسمی متعاقباً اعلام خواهد شد

5

گروه اول

23/06/98

امام حسین

دکتر طاهری پناه

6

گروه دوم

18/08/98

7

گروه اول

30/06/98

آیت ا....... طالقانی

دکتر صدیقه حسینی

8

گروه دوم

25/08/98

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.