شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 

 

عنوان

استاد

لوازم مورد نیاز

رفرانس

سرفصل ها

کارگاه زنان و زایمان

دکتر معصومه میرزا مرادی

مولاژ معاینه زنان مولاژ معاینه سن رحم بارداری -  اسپکولوم- مولاژ زایمان طبیعی

دنفورت

ویلیامز

 

بررسی و آموزشی معاینه ژنیکولوژی

نحوه گرفتن پاپ اسمیر

نحوه گذاشتن IUD

بررسی کامل معاینه مامایی

مانور لئوپولو

بررسی دیلاتاسیون و افاسمان

پوزیش افاسمان

نحوه زدن ازیتومی

دکتر لیلا نظری

دنفورت ویلیامز نواک

 

نحوه شرح حالگیری در بیماران بستری و سرپایی ژنیکولوژی  و مامایی

نحوه معاینه در ژنیکولوژی و مامایی

نحوه تهیه پاپ اسمیر

نحوه گذاشتن IUD

زایمان و واژینال

دکتر ربابه طاهری پناه

ویلیامز نواک

معاینه واژینال

بررسی سرویکس

نحوه پاپ اسمیر

معاینه دودستی واژینال

بررسی رحم و آدنکس

معاینه خانم حامله و سایزهای مختلف رحم

لگن های مختلف و آموزش زایمان

دکتر صدیقه حسینی

باربارابیتز

دنفورت

 

اسپکولوم exam

معاینه bimanual

قسمت پاپ اسمیر

1-       IUD

2-      Vaginal delivery

معاینه سیر زایمان

معاینه لئوپولد

3-      brest

 

 

 

 

کارگاه ریه

دکتر سارا سالاریان

فیلم و اسلاید آموزشی -مولاژ فشردن قفسه سینه ، مولاژ اینتوبایشن،آمبوبگ،لوله تراشه ،ایروی ،لارنجیا ماسک،ماسک ساده

میلر و فینک

ماساژ و ونتیلاسیون

شخص مولد CPRاپراتور

ماسک گیری ، آمبوبگ

انتیوباسیون

ریکاوری

Airway

AED

لارنژیال

دکتر تاجبخش

AHA 2015

BCS

ACLS

علمی و تئوری

دکتر پوژیا شجاعی

گایدلاین CPR

BLS

Airway management

دکتر پریسا سزاری

AHA Ceuide 2015

Miller ‘s Anesthesia 8th edition

BLS

ACLS

Endotracheal Intubation by direct laryngoscop

 

 

 

کارگاه ارتوپدی

آقای دکتر بیسادی

گچ 10 ،15 ،20 و یبریل 10 ،15 و 20 وباند کشی 10 ،آب ،گچ فایبر گلاس ،آتل الومینیومی

کتاب آموزش ارتوپدی برای دانشجویان پزشکی (نوشته استاد بهادر اعلمی هرندی و همکاران)

دکتر صباغ زاده

درسنامه ارتوپدی دکتر اعلمی هرندی rock wood

 

اصول برخورد با بیمار ترومائی در اروژانس

آموزش نحوه بی حرکتی اندام

آموزش نحوه گچ گیری و آتل گیری

آموزش برخورد با عوارض

گچ گیری

آتل گیری

اصول تروما

دکتر عموزاده

کتاب ارتوپدی راک وود

درسنامه دکتر اعلمی

اصول آتل گیری و بی حرکتی اندام ها

 

دکتر بر اتی

کتاب اعلمی هرندی

اصول آتل گیری و دررفتگی شانه

انواع آتل گیری

عوارض

 

 

گچ 10 ،15 ،20 و یبریل 10 ،15 و 20 وباند کشی 10 ،آب ،گچ فایبر گلاس ،آتل الومینیومی

دست کش گچ popباند کشی ویبریل لگن

اکوود

دکتر مینایی

کتاب ارتوپدی راک رود

 

اصول بی حرکت سازی

فواید بی حرکتی

دکتر بهروز گیوه چیان

کتاب ارتوپدی راک رود 2017

طریقه آماده کردن آتل گچی

وضعیت مناسب شکستن گچ و آتل اندام فوقانی و تحتانی

طریقه شکستن آتل آلومینومی

ماده مؤثر گچ

دکتر امیدیان

کتاب  ارتوپدی و  شکستگی های دکتر اعلمی هرندی

اندیکاسیون های گچ و آتل گیری

عوارض گچ و آتل گیری

                                    

کارگاه ارولوژی

دکتر انصاری

مولاژ کامپیوتر و اسلاید سوندهای مختلف فولی ، دستکش استریل

وسایل تعبیه فولی –مولاژ –مولاژ انجام  DRE، انواع سایز فولی ، ژل لیدوکائین، پک پانسمان، سرنگ 10CC، پورین بگ

کمپل 2016

درسنامه جامع ارولوژی دکتر سیم فروش

سونداژ و DRE

معاینه پروستات DRE

 

دکتر لاشیء

ارولوژی عمومی

ارولوژی کمپل

 

انواع سونداژ

سونداژ خانم

سونداژ آقا

آسپیراسیون سوپراپونمک

معاینه رکتال و پروستات

دکتر نوید معصومی

درسنامه جامع ارولوژی

ارولوژی کمپل

 

کارگاه خون

دکتر جام سحر

سرم ،آنژیوکت ،مولاژ تزریق عضلانی ، مولاژ دست ،سرنگ 5 و 10 سی سی ،پایه سرم ،آمپول، مولاژدورگ ، مولاژ تزریق زیرجلدی

اصول و فنون پرستاری تیلور و پوتروپری 2015

اصول و فنون کوریز 2015

انواع تزریقات و انفوزیون مایعات و اصول ترانسفوزیون خون

 

دکتر غفرانی

کوزییر

تیلور

 

تزریقات داخل جلدی

تزریقات زیر جلدی

تزریقات وریدی

تست پنی سیلین

انواع تزریقات ( عضلانی IMIV) سابکوتانوس ، ID  و ست تزریق خون فقط در حد نشان دادن ( دکتر بوذری)

آموزش تزریقات و مایع تراپی وسایل تزریقات و کاربرد انواع تزریقات تعبیه رگ و سرم انواع سرم ( خانم خاکی

 

دکتر صدیقی

سرم ،آنژیوکت ،مولاژ تزریق عضلانی ، مولاژ دست ،سرنگ 5 و 10 سی سی ،پایه سرم ،آمپول، مولاژدورگ ، مولاژ تزریق زیرجلدی

فنون پرستاری تیلور 2014 –Nursins slcillup to date–کوریز 2018 ، fundane

 

تزریق زیرجلدی ( تزریق انسولین و هپارین)

تزریق داخل جلدی (قسمت PPD–پنی سیلین)

تزریق عضلانی im/ تزریق به روش z

تزریق وریدی (سرم تراپی- آنتی بیوتیک تراپی ) محاسبات قطرات سوم و میکروست

کاردکس خوانی

اختصارات علمی و نحوه تزریق نوع داروها

محاسبات داروهای پرخطر

دکتر درویش پور

دکتر پازوکی

اصول و مفاهیم پرستاری تیلور

 

تزریق داخل جلدی

تزریق زیر جلدی

تزریق داخل عضلانی

تزریق وریدی

مباحث کلی دادن دارو

کارگاه اطفال

دکتر کرباسیان

کامپیوتر و اسلاید

مولاژ احیاء نوزاد –لوله تراشه

Nels- باربارابیتز

اصول شرح حال و معاینه کودکان به صورت عملی و نحوه استفاده از نکات رسیدن به تشخیص

 

دکتر سمیرا سیاح

1-       کتاب PALS

2-      Pediahic liler support

 

1-       احیا

2-      برخورد با دیسم تنفسی

3-      برخورد با شوک

 

کارگاه اعصاب

دکتر امید حسامی

مولاژLPو افتالموسکوپی

افتالموسکوپ

چکش رفلکس

درسنامه بیماریهای مغز و اعصاب

1-       امینوف

2-      Domyx6

 

1-       معاینه بالینی

2-      لومبار پانکچر

3-      سطح و محتوای هوشیاری

4-      تکلم

5-      معاینه اعصاب کراینال

6-      معاینه تومور

7-      معاینه حسی

8-      رفرکس

9-      gat

 

 

دکتر آقامیری

مولاژ

افتالموسکوپ

چکش

دیازپام

مولاژLPو افتالموسکوپی

افتالموسکوپ

چکش رفلکس

دیاپازون

آبسلانگ

سوزن LP

پنبه سوزن

چکش رفلکس

افتالموسکوپ

وسایل LPومولاژ

 

دی ماید

 

معاینه

LP

DTR

فیلد بینایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه اعصاب

دکتر عدوانی

UPtodateبخش معاینه

درسنامه بیماریهی مغز و اعصاب

معاینه به روش Barbara Baits

 

معاینه مغز و اعصاب روش انجام LP

دکتر قره گزلی

کتاب هاریسون

 

1-     معاینه بیماری کما

2-     معاینه کراینال

3-     معاینه اعصاب کراینال

 

دکتر شجاعی

کتاب براوی

 

LP

افتالموسکوپی

 

دکتر جلالی

باربارابیتز (معاینه)

رفرانس چشم پزشکی

کتاب آدامز (رفرانس نورولوژی)

افتالموسکوپی

LP

چک DTR

 

 

 

 

 

 

کارگاه جراحی عمومی

برمک قلی زاده

1.       مولاژ جراحی

2.       انواع چست تیوپ

3.       ست بخیه

4.        نخ جراحی

5.        ست کامل سوچور

6.        انواع نخ

7.        مولاژ برای بخیه

8.        مولاژ برای تعبیه

9.        Chest tubeو وسایل لازم برای آن

 

1-       شوارتز 2015

2-      لارنس 2013

3-      شوارتز 2018

 

 

دکترنیکی تدین

لارنس 2013

1-       انواع نخ بخیه

2-      کاربرد هرنخ

3-      انواع سوزن بخیه

4-      کاربرد هر کدام

5-      نحوه انجام سوچورهای مختلف

 

دکتر انارکی

فصل تروما و فصل توراکس از کتاب شوارتز 2016

1-       اندیکاسیون های تعبیه CT

2-      علایم بیمار

3-      نحوه برخورد با بیمار ترومایی

4-      تجهیزات مورد نیاز تعبیه CT

5-      انواع لوله سینه

6-      روش جراحی و نکات مربوط به آموزش داده شده

7-      اندیکاسیون و نحوه خارج کردن CTنیز آموزش داده شده

 

دکتر رشنو

1-       شوارتز 2015

 

1-     تروما

 

دکتر زینال پور

2-      شوارتز 2015

3-      زولینجر

 

2-      آموزش انواع نخ و سوزن وسایل لازم برای سوچورکردن

3-      آموزش انواع روش های بخیه زدن

4-      آموزش تئوری و عملی نحوه گذاشتن Chest tub

 

 

 

مرکز مهارتهای بالینی
گزارش آزمون آسکی دوره سمیولوژی بهمن 98
آزمون آسکی دانشجویان سمیولوژی برای سومین بار برای دانشجویان ورودی بهمن 95 (تعداد 124 نفر)در روز چهارشنبه مورخ 16 بهمن 1398 از ساعت 8 الی 14 در مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد .
 ١١:٨ - 1398/11/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز مهارتهای بالینی
كارگاه پيش كارورزي
کارگاه پیش کارورزی گروهaارولوژی درمورخ 07/10/98 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید
 ١٤:٣٧ - 1398/10/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
كارگاه پيش كارورزي
كارگاه پيش كارورزي
كارگاه احياي نوزادان
دسترسی ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابلوی اعلانات
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 284
 بازدید امروز : 474
 کل بازدید : 563340
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 3.22
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.