شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 

 

عنوان

استاد

لوازم مورد نیاز

رفرانس

سرفصل ها

 

کارگاه ارتوپدی

دکتر فرزاد عموزاده

 

گچ آتل باند کشی چسب و یبریل

 

کتاب ارتوپدی دکتر اعلمی

 

   انواع آتل اندام فوقانی و تحتانی

اندیکاسیون آتل گیری

زوایای آتل

 

 

دکتر محمد علی اخوت پور

گچ pop    - 15 و 10 هر کدام 10 عدد 

ویبریل 15 و 10 هر کدام 10 عدد

باند کش 15  و 10 هرکدام 10 عدد

دستکش یکبار مصرف 50 عدد

 

درسنامه ارتوپدی تالیف دکتر اعلمی هرندی

درسنامه جامع ارتوپدی

راک وود

گچ گیری- آتل گیری

آتل بلند دست آتل کوتاه دست آتل درمانی آتل های اندام تحتانی

 

 

دکتر امیر صباغ زاده

گچ pop   - گچ فایبر گلاس - ویبریل - کرپ باند -آتل آلومنیومی-دستکش-چسب cm

 

درسنامه ارتوپدی دکتر اعلمی هرندی rock wood

 

گچ گیری آتل گیری اصول تروما

 

دکتر مهرداد صدیقی

 

گچ pop    - 15 و 10 هر کدام 10 عدد 

ویبریل 15 و 10 هر کدام 10 عدد

باند کش 15  و 10 هرکدام 10 عدد

دستکش یکبار مصرف 50 عدد

کتاب اصول شکستگیهای راک وود

گچ گیری آتل گیری اصول تروما

 

          دکتر داوود فیضی

ویبریل گچ در سایزهای مختلف باند کشی در سایزهای مختلف

......................

گچ گیری آتل گیری اصول تروما

 

دکتر حسن براتی

 

گچ 10 و 15 -ویبریل 10 و 15 -باند کشی 10 و 15 آتل آلومینیومی

درسنامه ارتوپدی تالیف دکتر اعلمی هرندی

 

انواع آتل

اندیکاسیون ها

موارد اورژانسی ارتوپدی

 

دکتر بهروز گیوه چیان

 

گچ ارتوپدی 10 و 15 ویبریل 10 و 15 باند کشی 10 و 15 آتل آلومینیومی

 

کتاب اصول شکستگیهای راک وود

rock wood

 

انواع آتل (بلند دست ،کوتاه پا و بلاند پا  انگشت ) - طریقه بستن باند و ویبریل- عئارض آتلها اندیکاسیونها

 

 

دکتر محمد مهدی امیدیان

(استالنیت + ویبریل +گچ ) در سایزهای مختلف

باند کشی در سایزهای متفاوت

اصول شکستگی و ارتوپدی راک وود 

کتاب درسنامه استاد اعلمی هرندی

اصول گچ گیری و آتل گیری اندیکاسیون ها و عوارض اصول درمان غیر جراحی شکستگیها

 

 

 

 

دکتر محمد رضا چهرآسن

گچ ویبریل بانداژ  الاستیک طشت آب

اصول گچ گیری کتاب راک وود

rock wood

اصول گچ گیری وآتل بندی

گچ و آتل اندام فوقانی

گچ و آتل اندام تحتانی

 

 

 

 

 

 

کارگاه  داخلی

دکترصدیقه السادات اخلاقی

 

NG TUBE-دستکش سرنگ 50 سی سی-گوشی استتسکوپ-ژل-مولاژ NG- سرنگهای انسولین و انواع  سوزنهای انسولین  - مولاژ پنبه الکل

ئن

هاریسون ،up-to-date

 

تعبیه nhtو نحوه تزریق انسولین ها  

 

دکترمهنا کاظم پور

 

لام- رنگ گیمسا- رنگ مشابه خون-اتانول- آب ظرف  لام (حداقل 2 عدد به ازای هر دانشجو )قطره چکان- ویدیو پروژکتور

 

هاریسون 2015 مبحث peripheral blond smear

 

لام خون محیطی : روش تهیه یافته های نرمال- انبورماسیت تعداد و شکل   Plat wbc.rnc

 

 

دکتر سمیه فاطمی زاده

 

مولاژ آمپول هپارین سرنگ 2 سی سی انسولین کیسه یخ

 

هاریسون

 

 

دکترسیده لیلا محمودیه

 

لام خون یا رنگ قرمز- دستکش محل قرار گیری لام

هاریسون up-to-date

pbs(لام خون محیطی )

 

دکتر علی پیرصالحی

 

انسولین رگولار انسولین NPHسرنگ انسولین مولاژ تزریق انسولین انسولین قلمی الکل طبی مولاژ تعبیه  NG TUBEسایزهای مختلف NG TUBEژل لیدوکائین-دستکش یکبار مصرف قطره فنیل آفرین اسپری لیدوکائین

 

 

نحوه تزریق انسولین نحوه تعبیه ng tub

 

دکتر محسن صادقی

 

سوزن و سرنگ 2 سی سی انسولین مولاژ انجام ABG- دستکش گاز

 

2018up-to-date

نمونه گیری ABG( بررسی گازهای شریانی )

 

دکتر سمیه لوک زاده

مولاژ ABG  - سرنگ 2cc- مایع خونی - پایه سرم سرم گاز استریل چسب CM

 

 

 

 

 

 

 

ABGاندیکاسیون ها ،کتتراندیکاسیون AILER TID  آماده سازی وسایل و بیمار ، تچهیزات و نحوه انجام آشنایی با comperachen  و منحنی ABG  و آموزش تاستورجهت ABG

 

دکتر مجتبی نکو قدم

لام رنگ گیمسا آب مقطر الکل

Uptodatc 2018

Pbs propagated

Pbs staging

 

 

 

 

 

 

 

 

کارگاه بیهوشی

 

 

 

 

دکتر لیدا  فدایی زاده

 

مولاژ ماساژ(CPR) و بگ و ماسک

 

گایدلاین CPRو AHA2015

 

 

 

دکتر پریسا سزاری

 

آمبوبگ و ماسک- لارنگوسکوپ ایروی و لارنژیال  - ماکت ایمانکن ماساژ قلبی مانکن اینتوباسیون آمبوبگ ماساژ ایروی لارنژیال لارنگوسکوپ لوله تراشه ژل لوبریکانت - نتوباسیون لوله تراشه ویدئو پروژکتور

 

 

1)       AHA GULDELINE 2015

2)       MILLERS ANESTHESIA  8TH  EDIFON

 

BMV      

   CPR        

ENTUBATIR

 

 

دکتر سارا سالاریان

 

لارنگوسکوپ مولاژ LMAایروی لوله تراشه ژل

ماسک آمبوبگ سرنگ کاف - گاید

 

گاید لاین CPN PALS

 

BLS  اینتوباسیون ماسک گیری استفاده ازAIRWAY  و LMA

 

دکتر اردشیر تاج بخش

 

آمبوبگ مولاژ cast compressionمولاژ اینتوباسیون

لوله تراشه لوله تراشه شماره 7 - مولاژ راه هوایی LMAژل  روغنی لارنگوسکوپ -  AMBOBAG –  - مولاژ CHST COMPRAAPION

 

AHA 2015

BLS

ACLS

ADVANCED ARWAY

 

دکتر پوژیا شجاعی

مولاژ ماسک ،بگ ،لوله تراشه ، ایروی ،LMA، لارنگوسکوپ

AHA

CPR( BLS,ACLS)

 

دکتر سوده طبشی

مولاژ ماساژ قلبی مولاژ انتوباسیون 0 لارنگوسکوپ- لوله تراشه گاید

AHA 2019

MILLERS ANESTHEIA

BLS

آموزش ماساژ قلبی

آموزش انتوباسیون

 

 

  

 

کارگاه ارولوژی

دکتر نوید معصومی

 

ست پانسمانفولی سایز 16 و 18 -  فلاتون ––دستکش استریل فلاتون- سرنگ 10cc  ژل لیدوکائین

 

 

درسنامه جامع ارولوژی کمپل ارولوژی

 

...........

 

دکتر علیرضا لاشییء

مولاژ سونداژ مرد در خانم و آقا

انواع سوند فولی و فلاتون

Packاستریل دستکش استریل ژل سرنگ

ارولوژی دکتر ناصر سیم فروش و دکتر نوید علیزاده-ارولوژی کمپل 2016

 

سونداژ

معاینه رکتال و DRE

 

 

 

دکتر امیررضا عابدی

 

سرنگ 10 سی سی ژل لیدوکائین-سوند فلاتون سایز های مختلف-کیسه ادرار- دستکش جراحی 7.5 و8 بتادین

 

 

 

کمپل ارولوژی

 

 

 

آموزش سونداژ

 عوارض سونداژ

اندیکاسیون های کتتر و اندیکاسیون های  سونداژ

 

 

 

 

 

 

 

دکتر آناهیتا انصاری

 

 

سوند مولاژ- اسلاید دستکش ژل بتادین- کیسه ادرار -

1-      کتاب جامع درسنامه ارولوژی دکتر سیم فروش

2-      کتاب کمپل ارولوژی 2016

 

1-        آموزش اصول سونداژ

2-        آموزش سونداژ درآقایان 

3-      آموزش سونداژ در خانمها

4-     آموزش سونداژ در اطفال

دکتر ایمان قناعت

مولاز 2 جنسیتی- فولی به سایز های مختلف- دستکش و ژل لیدوکائین

 

کتاب کمپل ارولوژی 2018

طریقه صحیح انجام سونداژ آشنایی با انواع سوندها

مراقبت از سوند

دکتر فرزاد علامه

 

مولاژ سونداژ خانم و آقا- انواع سوند -سه راه دوراه- فلاتون-ژل دستکش ادرار- دستکش لاتکس-سوند سیلیکونی استریل-کیسه

 

کتاب کمپل ارولوژی 2012

                سونداژ

    

           دکتر امیر حسین کاشی

سوند

کیسه  آویز

سرنگ 10cc

ژل لیدوکائین  

آب مقطر

کمپل جامع ارولوژی

سونداژ

        دکتر نسترن محمود نژاد

سوند ورزی در سایزهای مختلف

 

کمپل جامع ارولوژی

شرح حال معاینه privacyبیمار posit  بیمار طرز پوشیدن استریل دستکشلوبریکاسیون  و اتریلتی محل عمل –سوند گذاری فیکس سوند  فیکس سوند به قسمت داخلی واژن  

 

 

کارگاه جراحی عمومی

 

دکتر نیکی تدین

 

مولاز ست بخیه نخ بخیه

 

سونداژ 2015

انواع نخ بخیه نحوه استفاده از ابزار معرفی روشهای بخیه تمرین نحوه پانسمان زخم نحوه کشیدن بخیه نحوه تخلیه لوله سبز  و خارج  کردن آن

 

دکتر فریبرز رشنو

مولاژ- انواع چست تیوپنخ بخیهست بخیه

شوارتز

تروما

                   
 

آموزش انواع نخ و سوزن وسایل لازم برای سوچورکردن

آموزش انواع روش های بخیه زدن

آموزش تئوری و عملی نحوه گذاشتن Chest tube

 

          شوارتز 2015  زولینجر

 

 

 

نخ تیغه 11- مولاژ -  لوله سینه گذاری  

 

 

     دکتر عادل زینال پور

 

چست تیوپ سوچور

شوارتز 2015

کامپیوتر ویدیوپروژکتور ماکت چست تیوپ نخ بخیه و لوازم سوچر و

pad  

 دکتر بهادر اشیدری       

تروما              

شوارتز 2015- لارنس 2013

وسایل سوچر مولاژ جهت چست تیوپ

دکتر برمک قلی زاده

توراکس چست تیوپ -

Surging suturing

کتاب شوارتز و سایتیون جراحی

ست بخیه چست تیوپ و ست بخیه انواع نخ جراحی اسید و نایلون در سایزهای مختلف مولاژ و سیلیکون

دکتر محمد پیشگاهی

 

 

مرکز مهارتهای بالینی
گزارش آزمون آسکی دوره سمیولوژی بهمن 98
آزمون آسکی دانشجویان سمیولوژی برای سومین بار برای دانشجویان ورودی بهمن 95 (تعداد 124 نفر)در روز چهارشنبه مورخ 16 بهمن 1398 از ساعت 8 الی 14 در مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد .
 ١١:٨ - 1398/11/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
مرکز مهارتهای بالینی
كارگاه پيش كارورزي
کارگاه پیش کارورزی گروهaارولوژی درمورخ 07/10/98 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید
 ١٤:٣٧ - 1398/10/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
كارگاه پيش كارورزي
كارگاه پيش كارورزي
كارگاه احياي نوزادان
دسترسی ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابلوی اعلانات
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 316
 بازدید امروز : 484
 کل بازدید : 563350
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 3.31
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.