شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

 

 

برنامه کارگاه های (علوم پایه سمیولوژی، کارآموزی، پیش کارورزی، کارورزی) مرکز مهارتهای بالینی آذر ماه  98

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

اساتید

رزیدنت

گروه هدف

مقطع

تعداد

ورودی

تعداد شرکت کننده

مراکز آموزشی

محل برگزاری

وسایل مورد نیاز

1

جمعه

1/9/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

شنبه

2/9/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

یکشنبه

3/9/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

دوشنبه

4/9/98

12-8

مهارتهای ارتباطی

گروه مهارتهای ارتباطی

-

بهمن 95

سمیولوژی

132

132

دانشکده پزشکی

کلاس 13

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

5

سه شنبه

5/9/98

12-10

مقدمات بالینی گوارش(مروری بر بیماریهای روده کوچک)

دکتر نادری

-

بهمن 95

سمیولوژی

132

63

دانشکده پزشکی

کلاس 13

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

6

سه شنبه

5/09/98

9-10

مقدمات بالینی گوارش(مروری بر بیماریهای معده)

دکتر اسدزاده

-

بهمن 95

سمیولوژی

132

50

دانشکده پزشکی

کلاس 13

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

7

چهارشنبه

6/09/98

12-8

ENT

دکتر قاضی زاده

-

 

کارآموزی

43

 

لقمان طالقانی مسیح

کلاس 1

 

اتوسکوپ، الکل، پنبه الکل ، مولاژ گوش

8

پنجشنبه

7/9/98

10-8

مقدمات بالینی گوارش(مروری بر بیماریهای روده بزرگ)

دکتر صادقی

-

بهمن 95

سمیولوژی

132

44

دانشکده پزشکی

کلاس 3

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

7/9/98

12-10

مقدمات بالینی گوارش(مروری بر بیماریهای کبد و پانکراس)

دکتر احسانی

-

بهمن 95

سمیولوژی

132

48

دانشکده پزشکی

کلاس 3

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

9

جمعه

8/9/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

شنبه

9/9/98

12-8

ارولوژی

دکتر انصاری و دکتر کاشی

-

بهمن 94

کارآموزی

20

 

لباف مدرس

اتاق احیای نوزادان و اتاق ارولوژی

مولاژ سونداژ خانم و آقا ، سوند ،کتاب اطلس آناتومی جلد دوم زبوتا ،دستکش

11

شنبه

9/9/98

12-8

جراحی عمومی

دکتر ثاقبی

-

 

کارآموزی

 

 

شهدای تجریش و امام حسین

اتاق جراحی

پد جراحی، مولاژ جراحی، مولاژ چست تیوب، سوچور

12

یکشنبه

10/9/98

12-8

ارتوپدی

دکتر صباغ زاده

-

مهر 94

کارآموزی

20

 

امام حسین و اختر

اتاق احیای نوزادان

گچ 10 ،15 ،20 و یبریل 10 ،15 و 20 وباند کشی 10 ،آب ،گچ فایبر گلاس ،آتل الومینیومی

13

یکشنبه

10/09/98

12-8

تزریقات

دکتر صدیقی

-

مهر 95

کارآموزی

23

 

مدرس و طالقانی

کلاس 1

سرم ،آنژیوکت ،مولاژ تزریق عضلانی ، مولاژ دست ،سرنگ 5 و 10 سی سی ،پایه سرم ،آمپول

14

یکشنبه

10/09/98

10-8

معاینه فیزیکی تولید مثل

دکتر طاهری پناه و دکتر دادخواه

-

مهر 96

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

طبقه دوم دانشکده

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

15

دوشنبه

11/09/98

10-8

معاینه بالینی اعصاب و روان

دکتر علیرضا شمسی

-

بهمن 95

سمیولوژی

132

48

دانشکده پزشکی

کلاس 13

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

16

سه شنبه

12/9/98

12-8

معاینه فیزیکی اطفال

دکتر ساسان ساکت

-

بهمن 95

سمیولوژی

132

66

دانشکده پزشکی

کلاس 13

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

17

چهارشنبه

13/09/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

پنجشنبه

14/09/98

12-8

معاینه فیزیکی مغز و اعصاب

دکتر امینی هرندی

-

بهمن 95

سمیولوژی

132

48

دانشکده پزشکی

کلاس 13

چکش رفلکس ، افتالموسکوپ، دیاپازون،

سوزن ته گرد- پنبه

 

19

جمعه

15/09/8

-

20

شنبه

16/09/98

10-8

معاینه فیزیکی گوارش

دکتر عبدی

 

بهمن 96

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

طبقه دوم دانشکده

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

21

یکشنبه

17/09/98

10-8

معاینه فیزیکی تولید مثل

دکتر طاهری پناه و دکتر دادخواه

-

مهر 96

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

طبقه دوم دانشکده

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

22

یکشنبه

17/09/98

10-8

معاینه فیزیکی پوست

دکتر رضا رباطی

-

مهر 97

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

طبقه دوم دانشکده

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

23

یکشنبه

17/09/98

12-8

اعصاب

دکتر امینی هرندی

-

بهمن 94

کارآموزی

25

 

امام حسین و شهدای تجریش

کلاس 1

چکش رفلکس ، مولاژ ال پی

 

24

دوشنبه

18/09/98

12-8

معاینه فیزیکی دستگاه تولید مثل آقایان

خانم دکتر شعبانی

دکتر دیدار

بهمن 95

سمیولوژی

132

36

دانشکده پزشکی

کلاس 13

مولاژ زایمان و مولاژ جنین، مولاژهای دیلاتاسیون و افاسمان، مولاژ معاینه ژنیکولوژیک و وسایل پاپ اسمیر و اسپکولوم گذاری،

مولاژ و وسایل سونداژ، مولاژ مانور لئوپولد ، انواع لگنها، مولاژهای بیماریهای شایع زنان مانند، آناتومی لگن ، میوم،EP،

25

دو شنبه

18/09/98

12-8

معانه فیزیکی breastخانمها

خانم دکتر تدین

 

بهمن 95

سمیولوژی

132

45

دانشکده پزشکی

کلاس 13

مولاژ breastو سیستم کامپیوتر

26

سه شنبه

19/09/98

12-8

معاینه فیزیکی دستگاه تولید مثل خانمها

خانم دکتر شعبانی

دکتر جعفری

بهمن 95

سمیولوژی

132

42

دانشکده پزشکی

کلاس 13

مولاژ زایمان و مولاژ جنین، مولاژهای دیلاتاسیون و افاسمان، مولاژ معاینه ژنیکولوژیک و وسایل پاپ اسمیر و اسپکولوم گذاری،

مولاژ و وسایل سونداژ، مولاژ مانور لئوپولد ، انواع لگنها، مولاژهای بیماریهای شایع زنان مانند، آناتومی لگن ، میوم،EP،

 

سه شنبه

19/09/98

12-8

معانه فیزیکی breastآقایان

خانم دکتر تدین

دکتر محمد پیشگاهی بجای ایشان آمدند

بهمن 95

سمیولوژی

132

39

دانشکده پزشکی

کلاس 13

مولاژ breastو سیستم کامپیوتر

27

چهارشنبه

20/09/98

28

پنجشنبه

21/09/98

12-8

معاینه فیزیکی کلیه

دکتر نوشین دلیلی

دکتر هما مسرور به جای ایشان می آیند

بهمن 95

سمیولوژی

132

50

دانشکده پزشکی

کلاس 13

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

29

جمعه

22/09/98

30

شنبه

23/09/98

12-8

احیای بزرگسال

دکتر سالاریان

 

مهر 95

کارآموزی

26

 

مدرس و مسیح

کلاس 1 اسکیل لب تئوری و عملی اتاق احیای بزرگسال

مولاژ اینتوباسیون ؛مولاژ blsو لوله تراشه

 

31

یکشنبه

24/09/98

12-8

آداب پزشکی

دکتر رازجویان –دکتر نصری رازین –دکتر هداوند و دکتر خدابنده

مهر 98

علوم پایه

 

 

دانشکده پزشکی

کلاسهای داخل اسکیل لب

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

32

دوشنبه

25/09/98

30/13-15

مقدمات بالینی کلیه (پاتوژنز نارسایی مزمن کلیه )

خانم دکتر صباغیان

موکول شد به تاریخ 01/10/98

بهمن 95

سمیولوژی

132

28

دانشکده پزشکی

کلاس 13

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

33

دوشنبه

25/09/98

12-10

مقدمات بالینی کلیه (پاتوژنز نارسایی کلیه )

دکتر محمد حسین قدیانی

مبحث اختلالات اسید و باز تدریس شد

بهمن 95

سمیولوژی

132

کنسل شد

دانشکده پزشکی

کلاس 13

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

34

سه شنبه

26/09/98

10-8

مقدمات بالینی کلیه (پاتوژنز بیماریهای گلومرولی )

خانم دکتر یساری

موکول شد به تاریخ 30/09/98

بهمن 95

سمیولوژی

132

42

دانشکده پزشکی

کلاس 13

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

35

سه شنبه

26/09/98

12-30/13

مقدمات بالینی کلیه (اختلالات اسید و باز )

خانم دکتر احمدی

مبحث پاتوژنز نارسایی کلیه تدریس شد

موکول شد به تاریخ 01/10/98

بهمن 95

سمیولوژی

132

29

دانشکده پزشکی

کلاس 13

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

36

چهارشنبه

27/09/98

10-8

مقدمات بالینی کلیه (اختلالات آب و الکترولیت )

دکتر امیر حسام علیرضایی

دکتر موثق بجای ایشان آمدند

بهمن 95

سمیولوژی

132

38

دانشکده پزشکی

کلاس 13

سیستم کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

37

پنجشنبه

28/09/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

جمعه

29/09/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

شنبه

30/09/98

12-8

بخش اطفال (مرکز مهارتهای بالینی )

دکتر فرحبخش

دکتر حساس یگانه

-

بهمن 95

سمیولوژی

132

56 نفر

49

دانشکده پزشکی

مرکز مهارتهای بالینی

مولاژ نوزاد ،ایروی ،پارچه نوزاد ،لارنگوسکوپ،لوله تراشه

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.