شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2 3 4 5
 
منو اصلی
 
 
 

 

 

برنامه کارگاه های (علوم پایه سمیولوژی، کارآموزی، پیش کارورزی، کارورزی) مرکز مهارتهای بالینی دیماه  98

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

عنوان کارگاه

اساتید

رزیدنت

گروه هدف

مقطع

تعداد

ورودی

تعداد شرکت کننده

مراکز آموزشی

محل برگزاری

وسایل مورد نیاز

1

یکشنبه

1/10/98

8 الی 12

بخش اطفال (مرکز مهارتهای بالینی )

دکتر رجب نژاد

-

بهمن 95

سمیولوژی

132

25 نفر

24

دانشکده پزشکی

مرکز مهارتهای بالینی

مولاژ نوزاد ،ایروی ،پارچه نوزاد ،لارنگوسکوپ،لوله تراشه

2

دوشنبه

2/10/98

8 الی 12

بخش اطفال (مرکز مهارتهای بالینی )

دکتر رحیمی

دکتر پوربختیاران

-

بهمن 95

سمیولوژی

132

51 نفر

52

دانشکده پزشکی

مرکز مهارتهای بالینی

مولاژ نوزاد ،ایروی ،پارچه نوزاد ،لارنگوسکوپ،لوله تراشه

3

یکشنبه

1/10/98

8 الی 12

کارگاه پیش کارورزی داخلی (B)

دکتر لوک زاده

دکتر فاطمی زاده

دکتر الهام کیخا

-

پیش کاروزی

پیش کاروزی

156

 

 

اسکیل لب

مولاژ رگ گیری –مایع خونی –دستکش لاتکس –سرنگ 2 سی سی –لوله معده –مولاژ(شیشه ای ) لوله گذاری معده –لام –رنگ گیمسا –قلم انسولین –سر سوزن –کیبسه یخی –ژل لوبریکانت –چسب لوکوپلاست

4

یکشنبه

1/10/98

13 الی 15

کارگاه پیش کارورزی بیهوشی  (B)

دکتر سالاریان

دکتر طبشی

دکتر شجاعی

 

پیش کاروزی

پیش کاروزی

156

 

 

اسکیل لب

مولاژ اینتوباسیون ؛مولاژ blsو لوله تراشه

 

5

دوشنبه

2/10/98

8 الی 10

کارگاه پیش کارورزی ارتوپدی(B)

دکتر عموزاده

دکتر امیدیان

دکتر براتی

-

پیش کاروزی

پیش کاروزی

156

 

 

اسکیل لب

گچ 10 ،15 ،20 و یبریل 10 ،15 و 20 وباند کشی 10 ،آب ،گچ فایبر گلاس ،آتل الومینیومی

6

دوشنبه

2/10/98

10 الی 12

کارگاه پیش کارورزی ارولوژی(B)

دکتر جوانمرد

دکتر انصاری

دکتر عابدی

-

پیش کاروزی

پیش کاروزی

156

 

 

اسکیل لب

مولاژ سونداژ خانم و آقا ، سوند ،کتاب اطلس آناتومی جلد دوم زبوتا ،دستکش

7

دوشنبه

2/10/98

13 الی 15

کارگاه پیش کارورزی جراحی عمومی(B)

دکتر پیشگاهی

دکتر نعمتی هنر

دکتر قلی زاده

-

پیش کاروزی

پیش کاروزی

156

 

 

اسکیل لب

پد جراحی، مولاژ جراحی، مولاژ چست تیوب، سوچور

8

سه شنبه

3/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

چهارشنبه

4/10/98

8 الی 12

کارگاه پیش کارورزی داخلی (A)

دکتر اخلاقی

دکتر طاهرخانی

دکتر صادقی

 

پیش کاروزی

پیش کاروزی

156

 

 

اسکیل لب

مولاژ رگ گیری –مایع خونی –دستکش لاتکس –سرنگ 2 سی سی –لوله معده –مولاژ(شیشه ای ) لوله گذاری معده –لام –رنگ گیمسا –قلم انسولین –سر سوزن –کیبسه یخی –ژل لوبریکانت –چسب لوکوپلاست

10

چهارشنبه

4/10/98

15-13

کارگاه پیش کارورزی بیهوشی  (A)

دکتر سالاریان

دکتر طبشی

دکتر احمدی زاده

-

پیش کاروزی

پیش کاروزی

156

 

 

اسکیل لب

مولاژ اینتوباسیون ؛مولاژ blsو لوله تراشه

 

11

پنجشنبه

5/10/98

-

-

......................

-

-

-

-

-

-

-

 

 

12

جمعه

6/10/98

-

-

......................

-

-

-

-

-

-

-

 

 

13

شنبه

7/10/98

10- 8

کارگاه پیش کارورزی ارتوپدی(A)

دکتر صباغ زاده

دکتر چهرآسن

دکتر کریمی

..........

پیش کاروزی

پیش کاروزی

156

 

 

اسکیل لب

گچ 10 ،15 ،20 و یبریل 10 ،15 و 20 وباند کشی 10 ،آب ،گچ فایبر گلاس ،آتل الومینیومی

14

شنبه

7/10/98

12-10

کارگاه پیش کارورزی ارولوژی(A)

دکتر محمود نژاد

دکتر کاشی

دکتر لاشئی

..........

پیش کاروزی

پیش کاروزی

156

 

 

اسکیل لب

مولاژ سونداژ خانم و آقا ، سوند ،کتاب اطلس آناتومی جلد دوم زبوتا ،دستکش

15

شنبه

7/10/98

15-13

کارگاه پیش کارورزی جراحی عمومی(A)

دکتر اوشیدری

دکتر مرادیان

دکتر ثاقبی

..........

پیش کاروزی

پیش کاروزی

156

 

 

اسکیل لب

پد جراحی، مولاژ جراحی، مولاژ چست تیوب، سوچور

16

شنبه

7/10/98

12-8

ارولوژی

دکتر انصاری و دکتر کاشی

 

بهمن 94

کارآموزان

 

 

شهدای تجریش - مدرس

کلاس احیای نوزادان و اتاق ارولوژی

مولاژ سونداژ خانم و آقا ، سوند ،کتاب اطلس آناتومی جلد دوم زبوتا ،دستکش

17

شنبه

7/10/98

12-8

جراحی عمومی

دکتر اوشیدری

 

بهمن 94

کارآموزان

 

 

مدرس و لقمان

اتاق جراحی

پد جراحی، مولاژ جراحی، مولاژ چست تیوب، سوچور

18

یکشنبه

8/10/98

12-8

ارتوپدی

دکتر گیوه چیان

 

مهر 94

کارآموزان

 

 

اختر - طالقانی

کلاس احیای نوزادان

گچ 10 ،15 ،20 و یبریل 10 ،15 و 20 وباند کشی 10 ،آب ،گچ فایبر گلاس ،آتل الومینیومی

 

یکشنبه

8/10/98

12-8

تزریقات

دکتر غفوری

 

مهر 95

کارآموزان

 

 

مدرس و طالقانی

کلاس 1 اسکیل لب

سرم ،آنژیوکت ،مولاژ تزریق عضلانی ، مولاژ دست ،سرنگ 5 و 10 سی سی ،پایه سرم ،آمپول

19

20

دوشنبه

9/10/98

12-8

احیای نوزادان

دکتر بصیر –دکتر طاهری تفتی –دکتر طالبیان

 

 

کارورزان

 

 

 

کلاس 1 اسکیل لب

کامپیوتر –ویدئو پروژکتور - مولاژ احیاء  نوزاد -  لارنگوسکوپ- ایروی –لوله تراشه –آمبوبگ –گوشی پزشکی –پارچه سبز بچه –پوآر

سه شنبه

10/10/98

 

 

 

 

 

21

سه شنبه

10/10/98

12 الی 14

آقای یاراحدی

کلاس 1 اسکیل لب

 

 

سه شنبه

10/10/98

30/7 - 17

گروه جراحی عمومی

دکتر ثاقبی

اسکیل لب

 

 

چهارشنیه

11/10/98

30/7 - 17

اسکیل لب

22

پنجشنبه

12/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

جمعه

13/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

شنبه

14/10/98

کمک های اولیه (واحد بین الملل)

کلاس 1 اسکیل لب

مولاژ اینتوباسیون ؛مولاژ blsو لوله تراشه

یکشنبه

15/10/98

کلاس 1 اسکیل لب

 

25

یکشنبه

15/10/98

12-8

اعصاب

دکتر امید حسامی

 

بهمن 94

کارآموزان

 

 

امام حسین و شهدای تجریش

اتاق احیاء نوزاد

چکش رفلکس ، مولاژ ال پی

 

26

دوشنبه

16/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

سه شنبه

17/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

چهارشنبه

18/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

پنجشنبه

19/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

جمعه

20/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

شنبه

21/10/98

8-10

معاینه فیزیکی کلیه

دکتر سلطانی

دکتر محمود نژاد

مهر 97

علوم پایه

 

 

 

اتاق استادان

 

32

شنبه

21/10/98

10-8

احیای بزرگسال

دکتر پوژیا شجاعی

-

-

کارآموزان

-

-

کلاس 1 اسکیل لب

مولاژ اینتوباسیون ؛مولاژ blsو لوله تراشه

33

یکشنبه

22/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

دوشنبه

23/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

سه شنبه

24/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

چهارشنبه

25/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

پنجشنبه

26/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

جمعه

27/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

شنبه

28/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

یکشنبه

29/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

دوشنبه

30/10/98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.