شنبه 23 مرداد 1395 - 0:0
مراسم بدرقه دانشجویان اعزامی به دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور-20-5-95
روابط عمومی