چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2
 
شهادت مظلومانه حضرت امام علی ابن موسی الرضا(ع) را تسلیت عرض می نماییم
منو اصلی
صفحه اصلي > انتصاب ها > ریاست دانشگاه 
 
 

روابط عمومی دانشگاه برای خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ویژه مسئولین دانشگاه آرزوی سربلندی و سرافرازی می نماید

***************************************************************************************************************

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر محمد آقازاده امیری به عنوان رییس مجتمع آموزش عالی سلامت ورامین منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر سید محمد تقی طباطبایی به عنوان رییس مرکز پزشکی مهدیه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر فرشاد اخوتیان به عنوان سرپرست دانشکده توانبخشی منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر رضا خانی جزنی به عنوان معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه، دکتر حسن خیرخواه به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان پردیس منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر هدایت حسینی به عنوان سرپرست دانشکده تغذیه و انستیتو تحقیقات و صنایع غذایی منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر رحمت الله توکل به عنوان رییس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی اختر منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه،  اسماعیل رمضانی به عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه،  دکتر مجتبی بنداد کرمانی به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه، دکتر غلامرضا محسنی به عنوان رییس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهدا منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه، دکتر خسرو رحمانی به عنوان معاون درمان دانشگاه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه، مهندس بوربور به عنوان مشاور عالی رییس در امور توسعه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر محمد سلیمانی به عنوان رییس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مدرس منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه، دکتر سید سعید آسیایی صحنه به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان دماوند منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر اهورا احمدی به عنوان سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر کاظم شریفی به عنوان مشاور رییس و رییس گروه مشاوران ریاست منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر محمد پالش به عنوان مشاور اجرایی و مدیر حوزه ریاست  دانشگاه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر محمد فتحی به عنوان معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر شریف ترکمن نژاد به عنوان سرپرست مرکز بهداشت شمال تهران منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه،  دکتر شهنام عرشی به عنوان معاون امور بهداشتی دانشگاه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه، دکتر سید جلال الدین ناصری نیا به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شمیرانات منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر شهرام وثوقی به عنوان رییس دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر فرید ایمانزاده به عنوان رییس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی کودکان مفید منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر زهرا دوستی به عنوان مشاور رییس در امور دستیاران تخصصی منصوب شد

در حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر محمد رحمتی رودسری بعنوان سرپرست  هیات عالی نظارت بر طرح کارانه دانشگاه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی ریاست دانشگاه ، دکتر محمد حسن قدیانی به عنوان رییس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات منصوب گردید

طی ابلاغی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه دکتر سید صفر موسوی به عنوان مشاور رییس در امور شاهد و ایثارگران منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه  دکتر فریدونفر به عنوان رییس مرکز بهداشت شرق تهران منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه  بابک گراوند به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه  دکتر عبدالرحیم نیک ضمیر به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه  میرحامد خانی سرپرست مدیریت امور حقوقی به عنوان دبیر و نماینده رییس دانشگاه در کمیسیون ترک تشریفات منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر محمد رضا جعفری نسب به سمت عضو شورای عالی مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماریهای چشم به مدت سه سال منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر  بیژن نقیب زاده به عنوان معاون بین الملل دانشگاه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر  بهرام مفید به سمت رییس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهداء تجریش منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر محسن سوری به عنوان رییس مرکز پزشکی آموزشی درمانی مهدیه منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر مهران فیضی به عنوان ناظر رییس دانشگاه در کارگروه اداره داروخانه های وابسته دانشگاه منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر مهرداد ایزدی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر مینو خلخالی به عنوان رییس دانشکده توانبخشی منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر معصومه جرجانی به عنوان رییس دانشکده پزشکی منصوب گردید.

 طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه دکتر اکبر نورعلیزاده به عنوان رییس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لبافی نژاد منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه دکتر اسماعیل حسن پور آونجی به عنوان رییس مرکز پزشکی آموزشی درمانی 15 خرداد منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه دکتر حسن نیک نژاد به عنوان رییس دانشکده فناوری های نوین منصوب گردید
 

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه دکتر محمد فتحی به عنوان مشاور رییس و مدیر حوزه ریاست دانشگاه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، آقایان دکتر حیدریان مقدم دکتر لیاقتدار دکتر پیریایی دکتر رضایی دکتر سلگی و مهندس محمودی به عنوان اعضای کمیته تدوین بیمه دانشگاه منصوب گردیدند

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر سید احسان بلادیان به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان دماوند منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر کتایون نجفی زاده به عنوان رییس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر ناصری به عنوان دبیر مجمع خیرین سلامت دانشگاه منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر  علی رمضانخانی با حفظ سمت به عنوان سرپرست دانشکده بهداشت منصوب گردید
 

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر محمد رحمتی رودسری به عنوان مشاور رییس دانشگاه در امور پژوهشی منصوب گردید
 
طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر افشین زرقی به عنوان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی رییس دانشگاه دکتر سید سجاد رضوی به عنوان سرپرست هیات عالی نظارت بر طرح کارانه دانشگاه منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر پیوندی رییس دانشگاه آقایان دکتر حسین رامندی دکتر محمد زارع جوشقانی دکتر مهرداد ایزدی دکتر محمد اسماعیل قیداری  به عنوان عضو هیات عالی نظارت بر طرح کارانه دانشگاه منصوب گردیدند.

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر وحید صدر خانلو به عنوان مشاور رییس دانشگاه در امور بین الملل منصوب گردید

طی ابلاغی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر بهرام عین الهی به عنوان نماینده تام الاختیار دانشگاه در امور همکاریهای بین دانشگاهی منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، آقایان دکتر شادنوش ، دکتر نیایی ، دکتر فروتن ، دکتر حسین زاده ، دکتر همایونی زند ، مهندس اسماعیلی ، مهندس ذنوبی و خانم دکتر حسینی به عنوان اعضای شورای توسعه آموزش مجازی دانشگاه منصوب گردیدند.

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر شهرام یزدانی رییس دانشکده آموزش پزشکی بعنوان دبیر شورای توسعه آموزش مجازی منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر صدوقی معاون آموزشی دانشگاه به عنوان قائم مقام رییس شورای توسعه آموزش مجازی منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر غلامرضا محسنی به عنوان رییس مرکز پزشکی آموزشی درمانی اختر منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر افشین علیزاده به عنوان رییس مرکز پزشکی آموزشی درمانی آیت الله طالقانی منصوب گردید.


طی ابلاغی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر رحمت الله حافظی به عنوان مشاور رییس در امور اداری و مالی منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر سید علی مرعشی به عنوان رییس دانشکده پزشکی منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر  سعید ساعی به عنوان مشاور رییس دانشگاه در امور دندانپزشکی منصوب گردید

 طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر خلیل رستمی به عنوان رییس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مدرس منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر محمد مهدی صدوقی به عنوان معاون آموزشی دانشگاه منصوب گردید

طی ابلاغی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر  عباس جندقی به عنوان مشاور در امور همکاریهای بین بخشی منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر  محمدجعفر اقبال به عنوان رییس دانشکده دندانپزشکی منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر حمیدرضا جمشیدی به عنوان مشاور در امور بهداشتی و درمانی منصوب شد.

طی ابلاغی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر شهرام یزدانی به عنوان مشاور در امور آموزشی منصوب شد.

طی ابلاغی از سوی دکتر علی اصغر پیوندی رییس دانشگاه ، دکتر سید مهدی حسینی خامنه به عنوان مشاور رییس دانشگاه منصوب شد.

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir