چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٠ - 
1 2
 
شهادت مظلومانه حضرت امام علی ابن موسی الرضا(ع) را تسلیت عرض می نماییم
منو اصلی
صفحه اصلي > انتصاب ها > مراکزتابعه 
 
 

طی احکامی جداگانه از سوی دکتر نقیب زاده معاون امور بین الملل، دکتر دالایی به عنوان مدیر اعتبار بخشی و رتبه بندی ، دکتر راسخ به عنوان مشاور اجرایی و مدیر توسعه ، دکتر رحیمی به عنوان رییس پردیس خودگردان ، دکتر قناتی به عنوان معاون پژوهشی پردیس خودگردان و مدیر گروه پژوهشی ، دکتر بیگدلی به عنوان معاون پشتیبانی پردیس خودگردان و مدیر امور پشتیبانی معاونت بین الملل دانشگاه منصوب گردیدند.

طی ابلاغی از سوی دکتر اقبال رییس دانشکده دندانپزشکی ، دکتر مهدی کدخدا زاده به عنوان معاون اداری مالی دانشکده منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر اقبال رییس دانشکده دندانپزشکی، دکتر زهره آهنگری به عنوان معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی علی شهنازی مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه ، مجید خیراله به عنوان سرپرست اداره خدمات منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر نیک ضمیر معاون دانشجویی، دکتر نجمه حاجی ابراهیم تهرانی به عنوان سرپرست مرکز مشاور دانشجویان منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر آسیایی سرپرست شبکه بهداشت دماوند، دکتر مسعود مسلمی فرد به عنوان رییس بیمارستان سوم شعبان دماوند منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر ایمانزاده رییس مرکز پزشکی کودکان مفید ، دکتر  حسین بدخشان به سمت مدیریت آن مرکز منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر نقیب زاده معاون بین الملل دانشگاه ، دکتر حمید رضا راسخ به عنوان مشاور اجرایی و سرپرست مدیریت توسعه آن معاونت منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر شهرام یزدانی رییس دانشکده آموزش پزشکی ، مژگان جزی زاده کریمی به سمت مدیر پژوهشی آن دانشکده منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر رحمانی معاون درمان دانشگاه ، دکتر مهدی معززی به عنوان مشاور اجرایی آن معاونت منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر رحمانی معاون درمان دانشگاه، دکتر فریبا ملا جعفری به عنوان سرپرست اداره اقتصاد درمان و استاندارد فناوری سلامت منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر نیک ضمیر معاون دانشجویی و فرهنگی، دكتر فرهاد مرادي شهپر به سمت سرپرست تربيت بدني منصوب گردید

طی ابلاغی از سوی دکتر نیک ضمیر معاون دانشجویی و فرهنگی، سید غلامرضا طغرایی به عنوان سرپرست مدیریت تعالی فرهنگی و فوق برنامه منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر محمد فتحی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر احسان بلادیان به عنوان مشاور  اجرایی آن معاونت منصوب گردید

طی ابلاغی از سوی دکتر محمد فتحی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر امیر دولتیاری به عنوان مشاور معاونت و دبیر دبیرخانه هیات امناء منصوب گردید

طی ابلاغ های جداگانه ای  از سوی دکتر فتحی معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه، دکتر حسین لیاقتدار در سمت مدیر امور رفاهی دانشگاه، میرحامد خانی در سمت سرپرست امور حقوقی دانشگاه، داود حیدر نسب در سمت مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه،مهندس کیارش میرابی در سمت مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی و مهران لک بعنوان مشاور ارشد و مدیر توسعه مدیریت و تحول اداری دانشگاه ابقاء شدند.

 

طی ابلاغی از سوی دکتر افشین زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ، دکتر مهیار جان احمدی به عنوان مشاور معاونت در امور پژوهشی منصوب گردید

طی ابلاغی از سوی دکتر محسنی رییس مرکز پزشکی اختر ، دکتر علی حبیب زاده شجاعی به عنوان سرپرست مدیریت مرکز منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر عرشی معاون امور بهداشتی دانشگاه، دکتر نعمت الله محمدی نیا به عنوان معاون فنی آن معاونت منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر مسعود یاوری معاون درمان دانشگاه, دکتر لیلا عظیمی به عنوان مدیر پرستاری آن معاونت منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر نقیب زاده معاون بین الملل دانشگاه،دکتر علی حائری به عنوان مشاور امور  دانشجویان خارجی آن معاونت منصوب گردید

طی ابلاغی از سوی دکتر رستمی رییس مرکز پزشکی شهید مدرس ، دکتر علی نیکجه فراهانی به عنوان سرپرست مدیریت آن مرکز منصوب شد

طی ابلاغی از سوی شهنازی سرپرست مدیریت خدمات پشتیبانی ، آقای ابراهیم مه آبادی به عنوان معاون مدیریت منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر ایزدی معاون توسعه و مدیریت منابع آقای علی شهنازی به عنوان مدیر خدمات و پشتیبانی آن معاونت منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر امیدوار رضایی رییس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لقمان حکیم دکتر طاهره کیا به عنوان سرپرست مدیریت آن مرکز منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر نیک ضمیر معاون دانشجویی فرهنگی آقای محمدرضا نریمانی به عنوان  مدیر امور دانشجویی و فرهنگی منصوب گردید

طی ابلاغی از سوی دکتر جماعتی قائم مقام مرکز پزشکی مسیح دانشوری دکتر فرحناز صادق بیگی به عنوان رییس مرکز فراهم آوری اعضاء پیوندی آن مرکز منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر نقیب زاده معاون بین الملل دانشگاه  آقای محمد رضا نظری به سمت سرپرست مدیریت پشتیبانی شعبه بین الملل منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر نقیب زاده معاون بین الملل دانشگاه دکتر کاظم دالایی به عنوان سرپرست مدیریت اعتبار بخشی و رتبه بندی آن معاونت منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر نیک ضمیر معاون دانشجویی فرهنگی دکتر مسعود مسلمی فر به عنوان مدیر تعالی فرهنگی و فوق برنامه منصوب گردید

طی ابلاغی از سوی دکتر بهرام مفید رییس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهداء تجریش دکتر سید علی بحرینی مقدم به عنوان مدیر این مرکز منصوب گردید

طی ابلاغی از سوی دکتر نیک نژاد رییس دانشکده طب فناوریهای نوین دکتر معصومه رجبی بذل به سمت معاون آموزشی دانشکده منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر نقیب زاده معاون بین الملل دانشگاه دکتر  قره باغیان به سمت مدیریت توسعه امور بین الملل آن معاونت منصوب گردید

طی احکمی از سوی دکتر نقیب زاده معاون بین الملل دانشگاه دکتر محمد پالش به عنوان سرپرست شعبه بین الملل منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر نیک ضمیر معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه دکتر طاهره مهدوی حاجی به عنوان سرپرست مرکز مشاوره دانشجویان منصوب گردید

طی ابلاغی از سوی دکتر مصدق رییس دانشکده طب سنتی دکتر روشنک مکبری نژاد به عنوان معاون دانشجویی دانشکده منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر پیریایی مدیر بودجه و تشکیلات دکتر غلامرضا قاسمی به عنوان معاون آن مدیریت منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر روزرخ رییس مرکز پزشکی کودکان مفید دکتر شهرام کیانی به عنوان مدیر آن مرکز منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر ایزدی معاون توسعه و مدیریت منابع دکتر محمد عباسی به عنوان مشاور اجرایی آن معاونت منصوب گردید.

طی ابلاغی از سوی دکتر سلام زاده معاون دارو و غذا مهندس سیفوری به عنوان سرپرست واحد تجهیزات پزشکی معاون منصوب شد.

 طی ابلاغی از سوی دکرت امیدوار رضایی رییس مرکز پزشکی لقمان ، دکتر سید هادی میرهاشمی به عنوان معاون درمان مرکز منصوب گردید

طی ابلاغی از سوی دکتر جرجانی رییس دانشکده پزشکی ، دکتر علی طبیبی به عنوان معاون آموزش پزشکی عمومی منصوب گردید

طی ابلاغی از سوی دکتر محمد فتحی مشاور ریاست دانشگاه و مدیر حوزه ریاست ، دکتر کاظم شریفی به عنوان معاون حوزه ریاست منصوب شد

طی ابلاغی از سوی دکتر مصدق رییس مرکز تحقیقات طب سنتی دکتر سمیه اسماعیلی به عنوان معاون پژوهشی مرکز منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر حیدریان مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، دکتر مهران ملک به عنوان سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ، دکتر فرشاد روشن ضمیر به عنوان مدیر انتشارات دانشگاه منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ، دکتر محمد سهرابی به عنوان رییس مرکز علم سنجی منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ، دکتر فرزاد کبارفرد به عنوان مدیر امور فناوری این معاونت منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر صدوقی معاون آموزشی دانشگاه دکتر نادر ممتاز منش بعنوان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر زرقی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ، دکتر سیروس مومن زاده به عنوان رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی  دکتر فتحی ناز مدیر شبکه بهداشت و درمان پاکدشت ، دکتر مهدی مجیدی راد به عنوان سرپرست بیمارستان زعیم منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر اقبال رییس دانشکده دندانپزشکی دکتر اردشیر لفظی به عنوان قائم مقام رییس دانشکده در شعبه بین الملل منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر فرسار معاون بهداشتی دانشگاه دکتر علی گل محمدی با حفظ پست سازمانی به عنوان رییس گروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر وحیدی رییس دانشکده داروسازی دکتر نیما نادری به عنوان معاون پژوهشی دانشکده منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر صدوقی معاون آموزشی دانشگاه دکتر ایاد بهادری به عنوان مشاور اجرایی معاونت آموزشی منصوب گردید

 طی حکمی از سوی دکتر مرعشی رییس دانشکده پزشکی ، دکتر نقیب زاده به عنوان مشاور در امور هیات علمی و بیمارستان ها منصوب گردید

 طی حکمی از سوی دکتر صدوقی معاون آموزشی دانشگاه ،آقایان  مهندس شاه قدمی به عنوان مشاور آی تی و دکتر فرهادی نسب به عنوان مشاور معاونت منصوب گردیدند.

طی حکمی از سوی دکتر سلام زاده معاون غذا و دارو ، دکتر میرکریمی به عنوان مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر اقبال رییس دانشکده دندانپزشکی ، دکتر آرش خجسته به عنوان معاون پژوهشی دانشکده منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر حیدریان مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، دکتر  حسین لیاقتدار با حفظ سمت به عنوان مسئول پیگیری امور ویژه معاونت توسعه و مدیریت منابع منصوب گردید.

 طی حکمی از سوی دکتر حیدریان مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، دکتر عباس جندقی به عنوان مشاور در امور رفاهی منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر حیدریان مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، دکتر  محمد پیریایی به عنوان مدیر تشکیلات آموزش و بودجه برنامه ای منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر حیدریان مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، خانم مریم شاطری به عنوان معاون مدیریت امور رفاهی منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر حیدریان مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر محمد پیریایی به عنوان مشاور در امور منابع و بودجه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر حیدریان مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر روح اله فردوسی به عنوان سرپرست مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر حیدریان مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر امیر دولتیاری به عنوان سرپرست مدیریت نیروی انسانی دانشگاه منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر صفوی نایینی معاون آموزشی دانشگاه،دکتر بهنام منصوری به عنوان مسئول راه اندازی مرکز استورک (Storke) دانشگاه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر صفوی نایینی معاون آموزشی دانشگاه،دکتر سید عباس فروتن به عنوان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر حائری رییس شعبه بین الملل،دکتر محمد حسین فرحبخش با حفظ سمت بعنوان مشاور آموزشی و پژوهشی شعبه منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر رمضانی رییس دانشکده پزشکی،دکتر شاهین شادنیا به عنوان معاون آموزش دستیاری و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر رادپی رییس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهداء ، آقای مهابادی به عنوان مدیر مرکز شهداء تجریش منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر فریبا ملاجعفری سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه،دکتر محمدولی رضاپور به عنوان رییس بیمارستان امام خمینی فیروز کوه منصوب گردید.

طی حکمی ازسوی دکتر حسینی خامنه رییس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی اختر ، دکتر نیک فر به عنوان مدیر آن مرکز منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر رادپی رییس مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهداء ، دکتر محمد اسماعیل اکبری بعنوان دبیر کمیته ساماندهی هزینه های آن مرکز منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر حیدریان مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، ناصر پروانی به عنوان سرپرست معاونت مدیریت تشکیلات آموزش و بودجه برنامه ای منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر حیدریان مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر مهدی خورشیدی آزاد به عنوان مشاور مالی و اداری معاونت توسعه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر فقیهی رییس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی طرفه، دکتر انور ولی به عنوان مدیر مرکز طرفه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر باقری رییس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مدرس،دکتر میلادی پور به سمت معاون آموزشی مرکز مذکور منصوب شد.

طی حکمی از سوی حجت الاسلام و المسلمین عبدالجباری مسئول نهاد نمایندگی رهبری، هادی مردانی به عنوان مدیر فرهنگی دفتر نهاد منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر حیدریان مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر امیرعلی فریدونفر به عنوان نمابنده معاونت در کمیسیون معاملات دانشگاه و نیز سرپرست کارگروه افزایش بهره وری دانشگاه منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر حیدریان مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر محمد توکل به سمت مدیر تشکیلات و بودجه برنامه ای منصوب و آغاز بکار کرد.

 طی حکمی از سوی دکتر فریدون عزیزی رییس پژوهشکده غدد درون ریز،دکتر شهرام علمداری به سمت مدیر پژوهشکده منصوب گردید.

 طی حکمی از سوی دکتر حمید باقری رییس مرکز پزشکی مدرس،دکتر احمد رییس السادات با حفظ سمت به عنوان قائم مقام مرکز منصوب گردید.

طی حکمی ازسوی دکتر مهدی خورشیدی آزاد رییس بیمارستان فیروزآبادی،آقای رفیع نژاد به عنوان سرپرست مدیریت آن بیمارستان منصوب گردید.

 طی حکمی ازسوی دکتر علی حائری رییس شعبه بین الملل دانشگاه، دکتر عبدالعظیم کارخانه به عنوان سرپرست اجرایی واحد ورامین منصوب گردید.

 طی حکمی از سوی دکتر حیدریان مقدم معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه،دکتر حسین لیاقتدار با کلیه اختیارات قبلی به عنوان مدیر امور رفاهی دانشگاه ابقاء شد.

طی حکمی از سوی دکتر سلام زاده معاون غذا و داروی دانشگاه،دکتر ولایی به عنوان مدیر اداره نظارت بر امور دارو و مواد اعتیاد آور منصوب گردید.

 طی حکمی از سوی دکتر سلام زاده معاون غذا و داروی دانشگاه،دکتر امیرحسین میرکریمی به عنوان مشاور اجرایی معاونت غذا و دارو منصوب گردید.

 طی حکمی از سوی دکتر یاوری معاون درمان دانشگاه،دکتر مریم رضائی به عنوان رییس اداره صدور پروانه ها معاونت درمان منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر یاوری معاون درمان دانشگاه،دکتر جمال عاصمی به عنوان رییس اداره ارزشیابی معاونت درمان منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر یاوری معاون درمان دانشگاه، دکتر مریم رضایی به عنوان دبیر کمیسیون ماده 20 دانشگاه منصوب گردید

طی حکمی از سوی دکتر فرسار معاون امور بهداشتی دانشگاه ، دکتر شریف ترکمن نژاد به سمت معاون فنی معاونت امور بهداشتی منصوب گردید.

طی حکمی از سوی دکتر رحمتی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، دکتر ایاد بهادری به سمت مدیریت کتابخانه مرکزی دانشگاه منصوب و آغاز بکار کرد.

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir