شنبه ٠٨ بهمن ١٤٠١ - 
1 2
 
 
صفحه اصلي > خط مشی 
 
 

اهداف کلی:

بررسی و تحقیق در زمینه ی اپیدمیولوژی و علل بیماری های مزمن کلیه و راه های تشخیص ، پیشگیری و درمان این بیماری ها در جهت کاهش بار بیماری

خط مشی:

 1. تدوین و پایه گذاری فعالیت های پژوهشی در جهت تامین اهداف مرکزشامل چاپ مقالات تحقیقاتی مرتبط با موضوع فعالیت در مجلات معتبر علمی ، تحقیقاتی داخلی  یا خارجی در خصوص افزایش آگاهی در مورد بیماری های مزمن کلیه و ارائه ی راهکارهای مناسب در برخورد با این بیماران
 2.  تصویب طرح های تحقیقاتی در شورای پژو هشی مرکز با در نظر گرفتن  اولویت های پژوهشی ملی و منطقه ای  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 3. انجام فعالیت های پژوهشی در حیطه ی بیماری های مزمن کلیه شامل موارد زیر:
 4. بررسیاپیدمیولوژی بیماری های مزمن کلیه به منظور افزایش آگاهی از وضعیت بیماری های مزمن کلیه در سطح جامعه، شناسایی گروه های پر خطرو ارائه ی راه کار های مناسب جهت تشخیص و درمان به موقع این بیماری ها در جهت کاهش مرگ و میر و عوارض نارسایی کلیه و نیز کاهش بار اقتصادی بیماری در جامعه
 5. انجام مطالعات ملکولی جهت افزایش آگاهی از علل و روشهای تشخیصی در راستای تقویت نقش مرکز در زمینه ی گسترش مرز های دانش و نیز ارائه ی روش های تشخیصی مناسب بیماری های مزمن کلیه
 6. بررسی علائم ، روش های تشخیصی و درمانی بیماری های مزمن کلیه شامل بیماری های مزمن کلیه با عدم نارسایی کلیه و بیماران مبتلا به اختلال کلیه با اهداف ارائه ی راه کارهای تشخیصی در مانی موثر
 7. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت بیماری مزمن کلیه با هدف ارائه ی راهکار های مناسب در جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری کلیه و یا کند کردن سیر بیماری در جهت بهبود بیماری ،کاهش عوارض بیماری و کاهش بار اقتصادی درمان در جامعه
 8. تحقیق و پژوهش در مورد درمانهای جایگزین
 9. بررسی و تحقیق بر روی بیماران دیالیزی با هدف افزایش آگاهی در مورد علل منتهی شونده به نارسایی پیشرفته ی کلیه، علائم و عوارض بیماری ،  ارائه ی را ه کارهای مناسب جهت کاهش عوارض کوتاه مدت و دراز مدت بیماری  و نیزکاهش مرگ و میراین  بیماران
 10. بررسی و تحقیق بر روی پیوند کلیه در راستای تعیین عوامل موثر بر افزایش طول عمر بیمار و نیز طول عمر بافت پیوندی و نیز افزایش آگاهی در مورد عوارض پیوند کلیه
 11. ایجاد ارتباط با مراکز مرتبط با پژوهش در سطح ملی و بین المللی و بخش صنعت و به ویژه مرکز تحقیقات بیماری های کلیه و مجاری ادراری
 12. تقویت نقش مرکز در تدوین سیاست ها و بر نامه های ملی در زمینه ی پیشگیری ، تشخیص و درمان بیما ری های کلیوی
 13. بر نامه ریزی در جهت افزایش آگاهی در مورد بیماری های مزمن کلیه درمیان پزشکان ، کادر درمانی ونیز در  سطح جامعه
 14. همکاری با بخش صنعت جهت بومی سازی و تولید صنعتی فن آوری های نوین به منظور خودکفایی در بخش درمان بیماران متبلا به  بیماری کلیوی در راستای اقتصاد مقاومتی
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.