يکشنبه ٠٥ تير ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > واحدها > اداره تغذیه دانشجویان > بر نامه ها > برنامه غذایی سال٩٥-٩٤ 
 
 

     برنامه غذایی ناهار و شام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 اداره تغذیه مدیریت امور دانشجویی

                                                                      ************************************************************************

 

   
بر نامه غذایی نهار خرداد 94/3/2لغایت 94/3/27
بر نامه غذایی شام خرداد

94/3/2لغایت 94/3/27

برنامه غذایی ماه مبارک رمضان   94/3/27 لغایت94/4/26
برنامه غذایی مرداد      94/4/29لغایت94/5/30
برنامه غذایی شهریور 94/5/31 لغایت94/7/3
برنامه غذایی نهار مهر  94/7/4 لغایت94/7/29
برنامه غذایی شام مهر 94/7/4 لغایت94/8/1
برنامه غذایی نهار آبان 94/8/2 لغایت 94/8/28
برنامه غذایی شام آبان 94/8/2 لغایت 94/8/28
برنامه غذایی نهار آذر 94/8/30 لغایت 94/10/2
برنامه غذایی شام آذر 94/8/30 لغایت 94/10/2
برنامه غذایی نهار دی 94/10/5لغایت94/10/30
برنامه غذایی شام دی 94/10/5لغایت 94/11/2
برنامه غذایی نهار بهمن  94/11/3 لغایت 94/11/30
برنامه غذایی شام بهمن  94/11/3 لغایت 94/11/30
برنامه غذایی نهار اسفند 94/12/1 لغایت 94/12/22
برنامه غذایی شام اسفند 94/12/1 لغایت 94/12/22

 

 

 

 

 

برنامه غذایی نهاراسفند 95 95/12/7 لغایت 95/12/24
برنامه غذایی شام اسفند95 95/12/7 لغایت95/12/23
برنامه غذایی نهاربهمن 95

95/11/2لغایت 95/12/4

برنامه غذایی شام بهمن95

95/11/2لغایت 95/12/6

برنامه غذایی نهاردی 95 95/10/4لغلیت 95/10/29
برنامه غذایی شام دی95 95/10/4 لغایت 95/11/01
برنامه غذایی نهار آذر 95 95/8/29  لغایت 95/10/1
برنامه غذایی شام آذر 95 95/8/29 لغایت 95/10/3
برنامه غذایی نهار آبان 95 95/8/1 لغایت 95/8/26
برنامه غذایی شام آبان 95 95/8/1 لغایت 95/8/28
برنامه غذایی نهار مهر 95 95/6/27لغایت 95/7/28
برنامه غذایی شام مهر95 95/6/27لغایت 95/7/30
برنامه غذایی نهار خرداد95 95/3/1 لغایت 95/3/17
برنامه غذایی شام خرداد 95 95/3/1 لغایت 95/3/17
برنامه غذایی نهار اردیبهشت 95 95/2/4 لغایت 95/2/29
برنامه غذایی شام اردیبهشت 95 95/2/4 لغایت 95/2/31
برنامه غذایی نهار فر وردین 95 95/1/14 لغایت 95/2/1
برنامه غذایی شام فروردین95 95/1/14 لغایت 95/2/1

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.