يکشنبه ٠٥ تير ١٤٠١ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
 
 
 

 برنامه غذایی ناهار و شام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 اداره تغذیه مدیریت امور دانشجویی -سال99

                                                                      ************************************************************************

 

 

 

 

برنامه غذایی نیمه دوم اسفند 99 99/12/16 لغایت 99/12/24
برنامه غذایی نیمه اول اسفند 99 99/12/02 لغایت 99/12/15
برنامه غذایی نهار و شام بهمن99 99/10/27لغایت99/12/01
برنامه غذایی نهار و شام دی-نیمه دوم 99 99/10/12 لغایت99/10/26
برنامه غذایی نهار و شام دی -نیمه اول99 99/9/29 لغایت 99/10/12
برنامه غذایی نهار و شام آبان 99 99/8/17 لغایت99/8/30
برنامه غذایی نهار و شام آبان 99 99/8/3لغایت99/8/16
برنامه غذایی نهار و شام مهر 99 99/7/19 لغایت 99/8/2
برنامه غذایی نهار و شام شهریور 99 99/6/1 لغایت99/7/4
برنامه غذایی نهار و شام مرداد 99 99/5/1 لغایت99/5/31
برنامه غذایی شام تیر 99 99/3/31لغایت99/5/3
برنامه غذایی نهار  تیر  99 99/3/31لغایت99/5/1
برنامه غذایی نهار  خرداد 99 99/3/19 لغایت99/3/28
برنامه غذایی شام خرداد99 99/3/17 لغایت99/3/30
برنامه غذایی نهار فر وردین 99 99/1/16لغایت 99/2/5
برنامه غذایی شام فروردین99 99/1/16لغایت99/2/3

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.