صفحه اصلي > اخبار 
 


  چاپ        ارسال به دوست

ضرورت تغذیه کودکان با شیرمادر حتی در دوران کرونا

انتقال کرونا از طریــق تغذیــه مســتقیم از پســتان مــادر ثابــت نشــده اســت، لــذا دلیلــی بــرای قطــع شــیردهی یــا جلوگیــری از آن وجــود نــدارد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بنابر توصیه های یونیسف، مادران شیرده مبتلا و یا مشکوک به کرونا برای شیر دادن به کودک خود موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:

 

دست ها را به طور مرتب با آب و صابون بشویید یا از شوینده های پایه الکلی استفاده کنید.

 

هنگام تغذیه کودک از ماسک استفاده کنید.

 

به محض مرطوب شدن ماسک ها را تعویض کنید.

 

بلافاصله ماسک ها را دور بریزید.

 

از ماسک چندین باراستفاده نکنید.

 

بــرای در آوردن ماســک، جلــوی ماســک را لمــس نکنیــد بلکه آن را از پشت ماسک جدا کنید.

 

در صــورت عطســه یــا ســرفه بــر روی دســتمال، بلافاصلــه آن را دور انداختــه و مجــددا دســت هــا را بــا آب و صابــون بشــویید یــا از شــوینده دســت اســتفاده کنیــد.

 

مرتبا سطوح را تمیز و ضد عفونی کنید.

 

به مادرانی که علائم کرونا دارند توصیه می شود از ماسک استفاده کنند ولی حتی اگر استفاده از ماسک امکان پذیر نباشد، تغذیه با شیر مادر باید ادامه یابد.

 

اگر مادر مبتلای قطعی یا مشکوک به کرونا به تازگی بر روی پستان یا قفسه سینه خود سرفه کرده باشد باید قبل از تغذیه کودک، پستان خود را به آرامی با آب گرم و صابون حداقل به مدت 20 ثانیه بشوید ولی شست وشوی روتین پستان قبل از هربار تغذیه کودک با پستان مادر یا دوشیدن شیر مادر ضرورتی ندارد.

 

اگر مادر مبتلا به کرونا و یا مشکوک به کرونا قادر به شیردهی نباشد، بهترین روش تغذیه شیرخوار استفاده از شیر دوشیده مادر خود و یا شیرده دیگری است.

 

قبل از دوشیدن شیر مادر یا لمس هر قسمت از پمپ یا بطری دست خود را بشویید و از تمیز شدن مناسب پمپ و تمام وسایل کمک تغذیه ای از جمله شیردوش، ظروف نگهداری شیر و ... به طرز صحیح اطمینان حاصل شود.

 

اگر مادر مبتلا خیلی بدحال بود و در طی مدت بیماری نتوانست به شیرخوارش شیر دهد، هر زمان که احساس توانایی داشت می تواند با حمایت اطرافیان، مجدد شیردهی را شروع کند.

 

تایید کرونا به این معنی است که مادر باید در دورانی که احتمالا عفونت دارد، یعنی علامت دار است یا 14 روز پس از شروع علائم (هرکدام که طولانی تر است) توصیه های مناسب بهداشتی را رعایت کند.

 

اگر مادر شیرده مبتلا یا مشکوک به کرونا است، هیچ نیازی به تغذیه اضافی با شیر مصنوعی نیست. دادن شیر مصنوعی تولید شیر مادر را کاهش می دهد.

 

انتهای پیام/

کدخبرنگار: 7703م.ر


١٤:٠٤ - يکشنبه ٢٨ شهريور ١٤٠٠    /    عدد : ١٠٨٢٣٠    /    تعداد نمایش : ٢٧٥