صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 
 


  چاپ        ارسال به دوست

درخشش دانشجوی دکتری بهداشت باروری دانشگاه در جشنواره پروفسور حسابی

 پایان نامه نیره اعظم حاجی خانی گلچین در چهارمین دوره  جشنواره پایان نامه های برتر ایران (پروفسور حسابی) موفق به عنوان اثر برگزیده جشنواره انتخاب شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی sbmuبه نقل از دانشکده پرستاری و مامایی، پایان نامه نیره اعظم حاجی خانی گلچین دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری در این جشنواره پس از طی مراحل داوری و کسب امتیاز لازم در بین آثار برگزیده جشنواره قرار گرفت.

 

هدف از برگزای این جشنواره علمی هدفمند کردن پایان نامه های دانشگاهی، مقالات علمی، کتاب های علمی و طرح های پژوهشی انجام شده توسط پژوهشگران ایرانی برای حرکت در مسیر نقشه جامع علمی کشور و چشم انداز علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران است.

 

عنوان این پایان نامه بررسی وضعیت و تبیین تجربه سلامت روان زوجین در بارداری پرخطر و راهکارهای ارتقای سلامت روان آنان است .دکتر گیتی ازگلی استاد راهنما و دکتر تقی پورابراهیم  و دکتر یدا.. محرابی اساتید مشاور این تحقیق بودند.

 

بارداری های پرخطر با توجه به افزایش خطر عوارض و مرگ و میر (موربیدیتی و مورتالیتی) همواره با استرس و اضطراب زوجها همراه بوده است، بنابراین توجه به حفظ و ارتقای سلامت روانی زوجها در طول این دوران بسیار ضروری است.

این مطالعه با هدفتعیین وضعیت و تبیین تجربه سلامت روان زوجین در بارداری پر خطر در شهر گرگان، ارائه راهکارهای ارتقا دهنده سلامت روان طراحی و اجرا شد.

 

مطالعه با روش ترکیبی توضیحی انجام شد. بخش اول (کمی) يک مطالعه مقطعي بود. نمونه گیری در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی شهر گرگان انجام گرفت.  تعداد 375 نفر با نمونه گيري تصادفي خوشه ای وارد مطالعه شدند. شرط ورود به مطالعه شامل زوجین با بارداری پرخطر بدون سابقه بیماری روانی و یا روان درمانی و داشتن رضایت به شرکت در مطالعه بود.

ابزار جمع آوری داده ها شاملپرسشنامه های دموگرافیک ومامایی،چک ليست علائم روانی SCL-25،  پرسشنامه تنش‌ و نگرانی‌های بارداری، پرسشنامه حمايت اجتماعي  مقياس خانواده  بود. داده ها با استفاده از شاخص هاي توصيفي و تحلیلی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 

بخش دوم (کیفی) از نوع تحلیل محتوای قراردادی بود. داده های کیفی از طریق مصاحبه های عمیق بدون ساختار با 23 زوج که واجد شرایط شرکت در مطالعه هستند و به روش هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شدند، به دست آمد. داده ها همزمان با انجام مصاحبه به روش تحلیل محتوا گرانهایم، تحلیل شد. سپس براساس یافته های دو بخش، با نظر متخصصان راهکارهای ارتقای سلامت روان زوجین مشخص شد.

 

 نتایج بخش اول نشان داد 7/31 درصد مادران با حاملگی پرخطر  و 6/25 درصد پدران اختلال در سلامت روان دارند. همچنین بیشترین میزان اختلال در سلامت روان در زوجین در سه ماهه اول مشاهده می شد.

 

عوامل مرتبط با سلامت روان شامل مدت ازدواج، سن بارداری، نیاز به دسترسی به مشاور، نگرانی و حمایت اجتماعی می شود. درون مایه های استخراج شده از تجربیات مشارکت کنندگان شامل نگرانی و ترس زوجین بابت سلامت مادر و جنین، شیوه مقابله با مشکل، نیاز به خدمات جامع، حمایت  همه جانبه اطرافیان بود.

 

 راهکارهای ارائه شده توسط گروه اسمی شامل افزایش مهارتهای زندگی و بکارگیری سبک زندگی سالم توسط زوجین، حمایت اطرافیان شامل همسر، نزدیکان و همچنین حمایت سیستم ارائه دهنده خدمات قرار گرفت.

 

 نتايج اين مطالعه نشان داد كه یک سوم زنان ویک چهارم همسران با حاملگی پرخطر از سلامت روان مناسب برخوردار نیستند.

 

باتوجه به نگرانی های سلامت مادر وجنین و نبودن خدمات جامع ،توجه به  افزایش مهارتهای وسبک زندگی سالم در زوجین، ارائه خدمات جامع حمایتگر در مراقبت های بارداری می تواند سلامت روان این زوجین را حفظ و ارتقا دهد .

انتهای پیام/

کدخبرنگار: 7700 س.ع

 

 


١٢:٠٨ - سه شنبه ١٨ آذر ١٣٩٩    /    عدد : ٩٩٣٤٨    /    تعداد نمایش : ٧٢٤