صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 
 


کتاب نقش میکروبیوتای روده در بروز و پیشرفت سرطان روده بزرگ منتشر شد
کتاب نقش میکروبیوتای روده در بروز و پیشرفت سرطان روده بزرگ توسط دکتر علی هاشمی عضو هیئت علمی دانشگاه و محمد ابویسانی منتشر شده است.
 ١٤٠٠/٠٨/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
راهنمای عملی میکروبشناسی بالینی منتشر شد
راهنمای عملی میکروبشناسی بالینی (قارچ شناسی پزشکی ) توسط دکتر سهام انصاری و همکاران ترجمه و منتشر شد.
 ١٤٠٠/٠٨/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب “سیاست های رفتاری برای ارتقای سلامت و پیشگیری ازبیماری” منتشر شد
کتاب “سیاست های رفتاری برای ارتقای سلامت و پیشگیری ازبیماری” توسط دکتر محتشم غفاری استاد دانشکده بهداشت و ایمنی و همکاران ترجمه و منتشر شد.
 ١٤٠٠/٠٨/٠٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب «توده های گردن؛ ارزیابی، تشخیص و درمان» منتشر شد
کتاب «توده های گردن؛ ارزیابی، تشخیص و درمان» توسط دکتر حامد مرتضوی، استاد گروه بیماری های دهان، فک وصورت، دکتر بهراد رهبانی نوبر دندانپزشک، دکتر شروین شفیعی و دکتر حمیدرضا مسلمی دستیار تخصصی جراحی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تالیف و منتشر شد.
 ١٤٠٠/٠٨/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب "شوانلا: متابولیسم، ژنتیک و کاربردها" منتشر شد
کتاب "شوانلا: متابولیسم، ژنتیک و کاربردها" توسط دکتر فائزه فاطمی و دکتر مژگان بنده پور تالیف و منتشر شده است.
 ١٤٠٠/٠٧/١٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>