سه شنبه ٠١ تير ١٤٠٠ - 
1 2
منو اصلی
 
صفحه اصلي > چارت سازمانی > مدیریت > معاونت امور اداری 
 
 

 مسئول امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین :

جناب اقای کچویی

 

 

شرح وظايف رئيس امور اداري

 

 

·         كسب خط مشي ودستور العمل هاي لازم از سرپرست مربوطه.

·         اجراي صحيح مقررات وآئينامه ها ودستور العمل ها ومصوبات مربوطه.

·         تهيه وتنظيم برنامه هاي مختلف به منظور هماهنگ نمودن فعاليتهاي كاركنان تحت سرپرستي.

·         مطالعه وبررسي پرونده هاي پرسنلي در زمينه هاي مورد نظر در مواقع لزوم.

·         رسيدگي به پيشنهادات وتقاضاي واصله مربوط به اموراداري و واحدهاي تحت سرپرستي.

·         تشريك مساعي با مقام مافوق وساير مراجع مربوطه دراجراي آئينامه ها، بخشنامه ها ودستورالعمل ها درمواقع لزوم.

·         انجام امور استخدامي و كاركنان جديدالاستخدام ونظارت كلي براقدامات پرسنلي از قبيل استخدام، آزمايش، انتصاب، ترفيع، اضافه حقوق، ارزشيابي كار مستمركاركنان، مرخصيها وغيره برابر آئيننامه هاي مربوطه.

·         تنظيم ساعات كار كاركنان بانظر سرپرست مربوطه.

·         مطالعه وبررسي گزارشات تهيه شده توسط كاركنان تحت سرپرستي.

·         بررسي روشهاي كارو ساده كردن مراحل انجام كارها از طريق حذف مراحل زايد وكنترل فرمها وتهيه فرمهاي جديد.

·         نظارت بركليه امور واحدهاي تحت سرپرستي.

·         تعيين وظايف وحدود مسئوليت سرپرستان واحدها.

·         نظارت برحسن اجراي امور محوله بواحدها ورفع نواقص كارها.

·         صدور دستورات وتعليمات لازم به متصديان مربوطه.

·         تهيه گزارشات لازم متضمن پيشنهادات اصلاحي جهت تجديد نظر در اداره وروشهاي مورد عمل.

·         شركت در كميسيون هاي مختلف، سمينارها وجلسات.

·         امضاء مكاتبات.

·         پيشنهاد انتصاب وانتقال كاركنان تحت سرپرستي به واحدهاي ديگر وهمچنين تصميم گيري درمورد.

·         مرخصيها ومأموريتها و.... كاركنان مذكور.

·         انجام ساير اموريكه درحدود وظايف اداري از طرف سرپرست مربوطه ارجاع ميگردد.

·         تهيه گزارش فعاليتها، پيشرفتها، مشكلات جهت سرپرست مربوطه.

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : ورامین - میدان امام حسین (ع) - خیابان شهید بهشتی - روبروی فرمانداری - شبکه بهداشت و درمان ورامین

تلفن : 36254185 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.