سه شنبه ٠١ تير ١٤٠٠ - 
1 2
منو اصلی
 
 
 

فعاليت هاي مربوط به كارگزيني

1- مكاتبات اداري مربوط به امور پرسنل شبكه بهداشت و مراكز تابعه با دانشگاه و معاونت هاي مربوطه(مربوط به تبديل وضعيت ، ارتقا گروه،انتصاب،انتقال و ماموريت،تخلفات ، بازنشتگي،اعلام نياز.........)

 

2- صدور احكام كارگزيني(احكام دوره اي مثل تغيير حقوق و مزايا،ارتقا گروه،برقراري و حذف فوق العاده ها،انتصاب،تبديل وضعيت،مرخصي بدون حقوق و اعاده بخدمت،استعلاجي...)

 

3- صدور ابلاغ(مشمولين لايحه خدمات پزشكان و پيراپزشكان،پرسنل جديدالاستخدام،ابلاغ هاي داخل سازماني ...)

 

4- دريافت،ثبت و محاسبه مرخصي و پاس هاي كارمندان

5- برگذاري كميسيون پزشكي و ابلاغ نتايج آن به ذينفعان

 

6- دريافت گواهي انجام كار و ماموريت هاي پرسنل مراكز و ستاد شبكه و تحويل به حسابداري

 

7-توجيه پرسنل ورودي جديد(طرحي/جديدالاستخدام،انتقال و مامورين ورودي) از لحاظ مسائل مربوط به كارگزيني و كارمندان

 

8-انجام امور مربوط به بازنشستگان

 

9-گزارش حضور و غياب به مديريت و پيگيري تخلفات انضباطي پرسنل

 

10- پردازش و ارسال درخواست هاي پرسنل به دانشگاه و يا سازمان هاي ديگر(گواهي اشتغال بكار،امكانات رفاهي،عدم نياز پزشكان،....)

 

11- تهيه ليست پول لباس پرسنل مشمول و تحويل به حسابداري شبكه

 

12- مكاتبات با اداراتي همچون اداره برق ، گاز ، آب ،  بيمه

 

14- تامين گزارشات و آمارهاي دوره اي و يا موقعيتي جهت تصميم گيري مديران و يا به درخواست معاونت ها و مديريت نيروي انساني دانشگاه

 

15- ارسال مدارك مورد نياز به دانشگاه جهت  تشكيل پرونده آموزشي پرسنل جديد

 

16- ايفاي نقش پشتيباني در بعضي امور غير مرتبط با وظايف اصلي كارگزيني براي واحدهايي همچون روابط عمومي و حسابداري(از قبيل استخراج اطلاعات پرسنلي)

 

17- دريافت دستوالعمل ها  و بخشنامه هاي جديد از دانشگاه، و اقدام برابر آنها و در صورت لزوم  اصلاح اقدامات پيشين كه مطابق با بخشنامه جديد نمي باشد

 

18- اطلاع رساني توسط ابلاغيه ها و بخشنامه ها به مراكز تابعه بنا بر نيازهاي داخلي و دستور مديريت و يا بر اساس قوانين جديدي كه از سمت دانشگاه ابلاغ مي گردد.

 

19- بازديد هاي دوره اي از مراكز تابعه در حوزه وظايف و اختيارات كادر امور اداري جهت كنترل نظم حضور و غياب پرسنل و پايبندي مسئولين نسبت به هماهنگي هاي ايجاد شده بين مسئولين اداري شبكه و ايشان

 

20- مراجعه حضوري به دانشگاه در قالب ماموريت اداري جهت پيگيري امور مربوطه و شركت در جلسات

 

 

چشم انداز کارگزینی

 

با توجه به گسترش اختيارات و وظايف  واحد امور اداري و باتبعه آن واحد كارگزيني و همچنين با توجه به خارج شدن امور اداري مالي از حالت سنتي به مدرن و ماشيني و اهميت ويژه مديريت جديد كشوري به طرح تكريم ارباب رجوع در چند ساله اخير ، بايسته است خدمات روتين اين واحد سريع تر و دقيق تر  در اختيار مديران و البته اربابان رجوع قرار بگيرد.

در نتيجه تلاش بر اين است  كه با عنوان بندي و مكانيزه كردن وظايف محوله با امكانات موجود و همچنين بهبود روش ها و بازنگري در روند انجام كار براي دستيابي به مسيري كه ما را  سريعتر به مقصدي دقيق تر برساند ، بتوان علاوه بر انجام وظايف قانوني كارگزيني , در پیشبرد اقداماتی که این این واحد بعنوان یکی از واحد های پشتیبانی انجام می دهد موثر واقع گردد.و ما قادر باشیم هم زمان, اثربخشی و کارایی را از لحاظ درست انجام دادن کار در مسیر اقدام و همچنین به موقع و دقیق به سرانجام رساندن آن را هدایت کنیم.

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : ورامین - میدان امام حسین (ع) - خیابان شهید بهشتی - روبروی فرمانداری - شبکه بهداشت و درمان ورامین

تلفن : 36254185 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.