سه شنبه ٠١ تير ١٤٠٠ - 
1 2
منو اصلی
 
 
 

 

رئیس اداره مالی

سرکار خانم نیک عهد

 

 

تعریف حسابداری

حسابداری عبارت است از فرآیند تشخیص (شناسایی)، اندازه گیری و گزارشگیری داده های مالی به منظور کمک به تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان از آن.  

 

مبانی حسابداری

مبانی حسابداری یعنی اینکه درآمدها و هزینه ها را در چه زمانی شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت نماییم. به بیانی ساده تر مبنای حسابداری یعنی استفاده از یکی از روشهای ریز برای شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در دفاتر حسابداری .

  • روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان وصول وجه درآمد یا پرداخت هزینه
  • روش شناسایی و ثبت درآمد و هزینه در زمان تحقق یا ایجاد درآمد و یا در زمان تحقق یا ایجاد هزینه ، صرفنظر از زمان دریافت وجه درآمد یا پرداخت وجه هزینه
  • روش شناسایی و ثبت درآمد در هنگام وصول وجه بدون توجه به زمان تحصیل یا تحقق درآمد و شناسایی و ثبت هزینه در موقع تحقق یا ایجاد هزینه بدون توجه به زمان پرداخت وجه هزینه

 

تعریف واحد حسابداری

-          اجرای امور مالی با توجه به مقررات و قوانین مربوطه و وصول اعتبارات

-          نگهداری و تنظیم دفاتر اعتباری و تعهدات و دیون مربوطه

-          نگهداری و تنظیم دفاتر حسابداری دریافتی و پرداختی

-          نحوه مصرف اعتبارات بر اساس مقررات ضوابط مالی مربوطه

-          تهیه و تنظیم گزارشات مالی در سال مالی و ارائه آن به رییس و مدیریت امور مالی دانشگاه

-          حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول تحت پوشش

 

واحد حسابداری شامل قسمت های زیر می باشد

شرح سیستم های حسابداری

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : ورامین - میدان امام حسین (ع) - خیابان شهید بهشتی - روبروی فرمانداری - شبکه بهداشت و درمان ورامین

تلفن : 36254185 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.