جمعه ١٠ تير ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
صفحه اصلي > مناقصه ها و مزایده ها 
 
 

مناقصه و مزایده های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 • مزایده عمومی فروش یک باب ساختمان کلینیک دربند واقع در خیابان دربند تهران متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای امور ایاب و ذهاب کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران،همراهان و کاکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی طرفه
 • مناقصه عمومی تامین 15 دستگاه تاکسی/ خودرو سواری در اختیار معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکزپزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • شرایط فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت راه اندازی آشپزخانه مرکزی صنعتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید مزایده دو مرحله ای اجاره مکان بوفه های مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
 • تجدیدمزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکزپزشکی،آموزشی و درمانی مهدیه
 • تجدیدمناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
 • تجدیدمناقصه عمومی بکارگیری 15 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه موتور سیکلت در اختیار شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و نعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و نعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و نعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی مهدیه
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و نعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی 15 خرداد
 • مناقصه عمومی واگذاری خدمات لنژری مرکزپزشکی،آموزشی ودرمانی امام حسین(ع)
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
 • مناقصه عمومی بکارگیری 15 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه موتور سیکلت در اختیار شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
 • تجدید مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکزپزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا...طالقانی
 • تجدید مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکزپزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکزپزشکی،آموزشی و درمانی مهدیه
 • مناقصه عمومی نگهداری،سرویس،راهبری و نعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • مزایده عمومی فروش یک باب ساختمان کلینیک دربند واقع در خیابان دربند تهران متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای امور ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی فاز دوم احداث مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان فیروز کوه
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور بیمه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان مفتح ورامین
 • تجدید مناقصه عمومی نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود درمرکز پزشکی،آموزشی و درمانی مهدیه
 • تجدید مناقصه عمومی نگهداری،سرویس،راهبری و نعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کودکان مفید
 • مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکزپزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • مناقصه عمومی بکارگیری 10 دستگاه خودرو سواری در اختیارشبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا
 • تجدید مزایده عمومی اجاره مکان داروخانه مرکز پژوهشی،آموزشی و درمانی آمام حسین(ع)
 • مزایده عمومی اجاره مکان داروخانه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مزایده عمومی واگذاری مشارکتی داروخانه مرکز پزشکی،آموزشی ودرمانی شهدای تجریش
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی اختر
 • مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مناقصه عمومی نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی آموزشی و درمانی مهدیه
 • مناقصه عمومی تهیه،حمل،نصب و راه اندازی یک دستگاه ups بیمارستان الغدیر بومهن
 • مناقصه عمومی تهیه،حمل،نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور بیمارستان الغدیر بومهن
 • اطلاعیه بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان مناقصه و مزایده های مورخ 1401/02/11 می رساند که بازگشایی پاکات از روز یکشنبه مورخ 1401/02/11 به روز یکشنبه مورخ 1401/02/18 موکول شد
 • مناقصه تکمیل عملیات اجرایی بیمارستان 160 تختخوابی انصار الغدیر بومهن
 • مناقصه عمومی احداث مرکز خدمات جامع سلامت قلعه سین شهرستان پیشوا و احداث خانه های بهداشت آب باریک،احمدآباد و طغان شهرستان ورامین
 • مناقصه عمومی احداث مرکز خدمات جامع سلامت زرین دشت شهرستان فیروزکوه
 • مناقصه عمومی نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود درمرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کودکان مفید
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان مفتح ورامین
 • تجدید مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پژوهشی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مناقصه عمومی واگذاری خدمات لنژری مرکزپزشکی،آموزشی ودرمانی مهدیه
 • مناقصه عمومی واگذاری خدمات لنژری مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • مزایده عمومی اجاره مکان داروخانه مرکز پژوهشی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • تجدید عمومی واگذاری استیجاری بخش فیزیوتراپی مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی اختر
 • مناقصه عمومی امور مهد کودک مرکز،پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • مناقصه عمومی بکارگیری 24 دستگاه خودرو سواری در اختیار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مزایده دو مرحله ای اجاره مکان بوفه های مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
 • تجدیدمناقصه عمومی بکارگیری 17 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
 • مناقصه عمومی بکارگیری 17 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین
 • تجدید مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پژوهشی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مزایده عمومی اجاره مکان داروخانه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
 • مناقصه عمومی بکارگیری 20 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
 • مناقصه عمومی احداث مرکز خدمات جامع سلامت قلعه سین پیشوا و خانه های بهداشت آب باریک ، احمدآباد و طغان ورامین
 • مزایده واگذاری استیجاری بخش فیزیوتراپی مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کودکان مفید
 • مناقصه عمومی احداث مرکز خدمات جامع سلامت زیباشهر 2 شهرسان قرچک
 • تجدید مناقصه عمومی بکارگیری 18 دستگاه خودرو سواری در اختیار معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی احداث مرکز خدمات جامع سلامت زرین دشت شهرستان فیروزکوه
 • مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پژوهشی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی بکارگیری 17 دستگاه خودرو سواری  در اختیارشبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
 • تجدید مناقصه عمومی امورایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشی،آموزشی و درمانی مهدیه
 • مزایده اجاره مکان بوفه محوطه اصلی مرکز پزشکی آموزشی و درمان آیت ا... طالقانی
 • مناقصه عمومی واگذاری خدمات لاندری و خیاط خانه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مزایده اجاره مکان بوفه اورژانس مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین
 • تجدید مناقصه عمومی تامین 17 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین
 • مناقصه عمومی تامین 24 دستگاه خودرو سواری در اختیار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی مهدیه
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونت غذا و درارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید مناقصه عمومی بکارگیری 18 دستگاه خودرو سواری در اختیار معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مزایده عمومی واگذاری مشارکتی دندانپزشکی بیمارستان زعیم پاکدشت به روش BOT
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونتهای درمان و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مزایده اجاره مکان بوفه و کافه تریای مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مناقصه عمومی اجرای نمای ساختمان دانشکده های پرستاری ومامایی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی طرفه
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مزایده واگذاری مشارکتی بخش فیزیوتراپی مرکزپزشکی،آموزشی و درمانی اختر
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان شهید ستاری قرچک
 • مناقصه عمومی بکارگیری 18 دستگاه خودرو سواری در اختیار معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی بکارگیری 17 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی ودرمانی کودکان مفید
 • شرایط مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه پیوند مغزاستخوان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران،همراهان و کارکنان بیمارستان امام خمینی فیروزکوه
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونتهای امور بهداشتی و درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران،همراهان و کارکنان مرک پزشکی ،آموزشی و درمانی مهدیه
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کودکان مفید
 • تجدید مناقصه عمومی بکارگیری 17 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین
 • تجدید مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران،همراهان و کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی پانزده خرداد 
 • مناقصه عمموی بکارگیری 14 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین
 • مناقصه عمومی بکارگیری 17 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین
 • مزایده اجاره مکان بوفه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران،همراهان و کارکنان بیمارستان امام خمینی(ره) فیروزکوه 
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران،همراهان و کاکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • تجدید مناقصه عمومی پروژه بازسازی خوابگاه متاهلین شهید مسلم زاده
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران،همراهان و کارکنان مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • مناقصه عمومی پروژه بازسازی خوابگاه متاهلین شهید مسلم زاده
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • مناقصه عمومی تعویض پمپ ها،لوله های فرسوده وبهسازی فضای راهروی تاسیسات مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • تجدیدمناقصه عمومی خرید و اجرای تجهیزات پسیو شبکه،زیرساخت و دیتا سنتر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • مزایده عمومی دو مرحله ای اجاره مکان جهت بازسازی،تجهیز،بهره برداری و انتقال به دانشگاه به روش(B.O.L.T) جهت راه اندازی آشپزخانه مرکزی صنعتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهلت تحویل پاکات تا تاریخ 1400/08/08تمدید و بازگشایی پاکات به 1400/08/09 موکول شد
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه مواد اولیه ،پخت و توزیع شام و صبحانه خوابگاهی و غذای ناهار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهلت تحویل پاکات تا تاریخ 1400/07/19تاریخ و بازگشایی پاکات به مورخ 1400/07/20 موکول گردید
 • مناقصه عمومی پروژه ایجاد رمپ ورودی جهت بخش جدید ICU مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان امام خمینی(ره) فیروزکوه
 • تجدید مناقصه عمومی بکارگیری 30 دستگاه خودرو سواری مرکز بهداشت شمال تهران - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مناقصه عمومی خرید و اجرای تجهیزات پسیو شبکه ،زیرساخت و دیتا سنتر مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • مزایده عمومی دو مرحله ای اجاره مکان جهت بازسازی،تجهیز،بهره برداری و انتقال به دانشگاه به روش(B.O.L.T) جهت راه اندازی آشپزخانه صنعتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان شهدای پاکدشت
 • منافصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران،همراهان و کارکنان مرکز پزشکی آموزشی و درمانی 15 خرداد
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی شرکتی (پشتیبانی،گروه پرستاری و طرح تحول سلامت) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی بکارگیری 30 دستگاه خودرو سواری در اختیار مرکز بهداشت شمال تهران-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران ، همراهان و کارکنان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امامحسین(ع) 
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی آموزشی و درمان آیت ا... طالقانی
 • به اطلاع متقاضیان شرکت در مناقصات مورخ 1400/5/31 این دانشگاه میرساند :
  با عنایت به تعطیلی 6 روزه ستاد ملی کرونا تاریخ تحویل پاکات مناقصه به حراست دانشگاه از شنبه 1400/5/30 به روز دوشنبه مورخ 1400/6/1 و تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه از روز یکشنبه مورخ 1400/5/31 به روز سه شنبه مورخ 1400/6/2 تغییر یافت .
 • مناقصه عمومی بکارگیری 30 دستگاه خودرو سواری در اختیار ستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود درستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران ، همراهان و کارکنان مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی 15 خرداد
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان ستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید مناقصه عمومی واگذاری خدمات لاندری و خیاط خانه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس  به دلیل تعطیلی دانشگاه مورخ 1400/5/3 ، جلسه بازگشایی پاکات مناقصه به روز سه شنبه مورخ 1400/5/5 موکول گردید ، لذا متقاضیان می بایست پاکات پیشنهادی خودرا تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 1400/5/4 به دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه تحویل نمایند.
 • شرایط مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات آشپزخانه بیمارستان جدید شهدای تجریش
 • شرایط مناقصه عمومی واگذاری خدمات لاندری و خیاط خانه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • شرایط مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مناقصه تهیه 60 دستگاه تخت برقی جهت بیمارستان جدیدالاحداث شهدای تجریش
 • مناقصه تهیه 250 عدد تخت بستری جهت بیمارستان جدیدالاحداث شهدای تجریش
 • تجدید مزایده واگذاری مشارکتی بخش تصویر برداری مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی اختر
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • تجدید مناقصه عمومی تهیه ، نصب و راه اندازی 5 دستگاه هوای فشرده جهت بیمارستان جدید شهدای  تجریش
 • تجدید مناقصه عمومی تهیه ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه وکیوم مرکزی جهت بیمارستان جدید شهدای تجریش
 • تجدید مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • مناقصه عمومی بکارگیری 15 دستگاه خودرو سواری طرحدار در اختیار معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید مزایده اجاره عمومی مکان  بینایی سنجی و عینک فروشی مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی طرفه
 • تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مزایده واگذاری مشارکتی بخش تصویربرداری مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی اختر
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مناقصه تهیه،اجرا و آزمایش لوله کشی4دستگاه برج خنک کننده مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • تجدید مزایده عمومی اجاره مکان بینایی سنجی و عینک فروشی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی طرفه
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • تجدید مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • تجدید مناقصه عمومی تامین تجهیزات کامپیوتری به منظور راه اندازی سیستم نسخه پیچی الکترونیکی
 • مزایده اجاره مکان بوفه و کافی شاپ مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • مناقصه عمومی تهیه ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه وکیوم مرکزی جهت بیمارستان جدید شهدای تجریش
 • مناقصه عمومی تهیه ، نصب و راه اندازی 7 دستگاه اتوکلاو جهت بیمارستان جدید شهدای تجریش
 • مناقصه عمومی تهیه ، نصب و راه اندازی 5 دستگاه بی خطر ساز زباله جهت بیمارستان جدید شهدای تجریش
 • مناقصه عمومی تهیه ، نصب و راه اندازی 5 دستگاه هوای فشرده جهت بیمارستان جدید شهدای  تجریش
 • مزایده واگذاری اجاره مکان بوفه و غرفه میوه و آبمیوه فروشی مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کودکان مفید
 • مناقصه خرید و ارائه خدمات مراقبتهای اولیه سلامت « مرکز خدمات جامع سلامت هنگام»
 • مناقصه امور ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مزایده فروش ضایعات سبک فلزی و اقلام اسقاطی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی تامین تجهیزات زیر ساخت شبکه بیمارستان الغدیر بومهن
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • مناقصه عمومی تعمیر،سریس ونگهداری 18 دستگاه آسانسور در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مناقصه عمومی تهیه،نصب و راه اندازی سه دستگاه دیزل ژنراتور جهت مراکز پزشکی،آموزشی و درمانی اختر-شهید مدرس - پانزده خرداد
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی اختر
 • مناقصه عمومی تامین تجهیزات کامپیوتری به منظور راه اندازی سیستم نسخه پیچی الکترونیکی
 • مناقصه عمومی تامین تجهیزات دیتا سنتر به منظور راه اندازی سیستم نسخه پیچی الکترونیکی
 • مناقصه عمومی بکارگیری 10 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان پیشوا
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • مناقصه عمومی واگذاری خدمات لاندری و رختشویخانه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی مهدیه
 • مناقصه عمومی تامین تجهیزات زیرساخت شبکه و تلفن مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مناقصه عمومی تعمیر ،سرویس و نگهداری 18 دستگاه آسانسور در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مزایده عمومی دو مرحله ای اجاره مکان جهت بازسازی،تجهیز،بهره برداری و انتقال به دانشگاه به روش(b.o.l.t)جهت راه اندازی آشپزخانه صنعتی و تهیه و توزیع غذای گرم دانشگاه و شام و صبحانه خوابگاهی
 • مزایده واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی اختر
 • مزایده عمومی اجاره مکان بینایی سنجی و عینک فروشی مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی طرفه
 • مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان شهید مفتح ورامین
 • مزایده واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی طرفه
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،اموزشی و درمانی مهدیه
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • مناقصه عمومی واگذاری امور مهد کودک مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • مناقصه عمومی بکارگیری 15 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
 • مزایده عمومی اجاره مکان اتاق های تمیز مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی احداث بخش تصویر برداری بیمارستان امام خمینی (ره) فیروزکوه
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی مهدیه
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار به منظور تجهیزو بهره برداری از بیمارستان نیمه تمام شهدای تجریش در قالب قرارداد مشارکتی به روش BOT
 • مزایده واگذاری مشارکتی بخش تصویربرداری مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی اختر
 • مناقصه عمومی تهیه،حمل،اجرا و آزمایش لوله کشی 4 دستگاه برج خنک کننده مرکز پزشکی،آموزشی و درمان امام حسین(ع)
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی اختر
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی مهدیه
 • مناقصه عمومی یک مرحله ای نجام امور حسابرسی(انتخاب حسابرس) سال 1400 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید مزایده عمومی واگذاری بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی اختر 
 • تجدید مزایده عمومی واگذاری بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی آیت آ... طالقانی 
 • تجدید مزایده عمومی واگذاری بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهید مدرس 
 • تجدید مزایده عمومی واگذاری بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی طرفه 
 • تجدید مزایده عمومی واگذاری بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی امام حسین(ع) 
 • تجدید مزایده عمومی واگذاری بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی آموزشی و درمانی لقمان حکیم 
 • مناقصه دو مرحله ای نگهداری ،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی مهدیه
 • تجدید مناقصه عمومی واگذاری خدمات لنژری مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • تجدید مناقصه عمومی واگذاری خدمات لنژری مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
 • مناقصه عمومی بکارگیری 15 دستگاه خودرو سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان شمیرانات
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کودکان مفید
 • مناقصه عمومی تهیه،نصب،حمل و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور بیمارستان مفتح ورامین
 • مناقصه عمومی پروژه اصلاح زیر ساخت برق اضطراری مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مزایده عمومی واگذاری مشارکتی  بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی طرفه
 • مناقصه عمومی واگذاری خدمات لاندری مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • مناقصه عمومی احداث ساختمان پیش ساختمان دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی بکارگیری 18 دستگاه خودرو سواری در اختیار معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مزایده عمومی فروش یک دستگاه رادیوتراپی شتاب دهنده خطی کمپانی ELEKTA LIMITED مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهدای تجریش مزایده لغو شد
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • مناقصه عمومی نوسازی و استاندارد سازی یک دستگاه آسانسور دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز ، پزشکی و آموزشی آیت ا... طالقانی
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کودکان مفید
 • مناقصه عمومی پروژه اجرای لوله کشی فاضلاب و اتصال آن به سیستم فاضلاب شهری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مناقصه تمدید شد)
 • مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی اختر
 • تجدید - مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی طرفه
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مناقصه عمومی واگذاری خدمات لاندری مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مزایده عمومی  واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • مزایده  عمومی واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • تجدید - مزایده عمومی اجاره مکان کافی شاپ مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی امام حسین (ع)به روش BOLT
 • مناقصه عمومی بکارگیری 21 دستگاه خودرو سواری در اختیار معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان ورامین
 • مناقصه عمومی پروژه اصلا زیرساخت برق اضطراری مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان معاونتهای درمان و امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی امور مهد کودک مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • تجدید - مناقصه عمومی ساخت و بهسازی فضای پاویون مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در مرکز پزشکی ،آموزشی ودرمانی کودکان مفید
 • مزایده عمومی فروش یک دستگاه رادیو تراپی شتاب دهنده خطی کمپانی ELEKTA-LIMITED مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • تجدید - مزایده عمومی اجاره مکان حدود 300 متر مربع زمین جهت ساخت ،تجهیزو بهره برداری مکان بوفه و کافه تریا و انتقال آن به مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی اختر
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کودکان مفید
 • مناقصه عمومی تهیه ،نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور بیمارستان شهید مفتح ورامین
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان قرچک
 • مزایده واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی آموزشی و درمانی طرفه
 • مناقصه عمومی  تهیه،نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی اختر
 • تجدید -مناقصه عمومی تهیه، حمل، اجرا و آزمایش لوله کشی 4 دستگاه برج خنک کننده مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین (ع)
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و بیماران و کارکنان  مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی مهدیه
 • مزایده  واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • مناقصه عمومی تامین 14 دستگاه خودرو سواری شبکه بهداشت و درمان قرچک
 • مزایده واگذاری مشارکتی بخش تصویر برداری مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • مناقصه عمومی توسعه و بازسازی فاز دو پروژه تصویربرداری مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مزایده واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی طرفه
 • مزایده عمومی اجاره مکان کافی شاپ مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی امام حسین (ع)به روش BOLT
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین
 • مناقصه عمومی بهسازی فضای فیزیکی پاویون مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • تجدید - مناقصه عمومی واگذاری امور مهد کودک مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • تجدید - مناقصه عملیات توسعه و تکمیل پروژه یادمان شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید- مناقصه عمومی اجرای نمای خشک آجر ساختمان پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید - مناقصه عمومی تامین 17 دستگاه خودرو سواری شبکه بهداشت و درمان پاکدشت
 • تجدید - مزایده عمومی اجاره مکان حدود 300متر مربع زمین جهت ساخت،تجهیز،و بهره برداری بوفه وکافه تریا و انتقال آن به مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی اختر
 • مناقصه عمومی احداث سالن اجلاس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • شرایط مزایده عمومی اجاره مکان بوفه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • تجدید مناقصه عمومی تهیه ،حمل،اجرا و آزمایش لوله کشی 4 دستگاه برج خنک کننده مرکز پزشکی آموزشی و درمانی امام حسین (ع)
 • تجدید مناقصه عمومی بهسازی و تعمییرات فضای فیزیکی استخر مجموعه ورزشی شهید احدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای کارکنان،بیماران و همراهان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • مناقصه عمومی عملیات توسعه و تکمیل پروژه یادمان شهدای گمنام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی تخریب نمای موجود و اجرای نمای آجری ساختمان دانشکده پرستاری و دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی اجرای نمای خشک آجر ساختمان پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی واگذاری امور مهد کودک مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی لقمان حکیم
 • مزایده واگذاری استیجاری بخش پزشکی هسته ای،سنگ شکن و تراکم استخوان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • مزایده واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • تجدید مناقصه عمومی تامین 17 دستگاه خودرو سواری شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه مواد اولیه،طبخ و توزیع غذای ناهار دانشگاه و شام و صبحانه خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای طبخ و توزیع غذای کارکنان ، بیماران و همراهان مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهدای تجریش
 • مناقصه عمومی تهیه،حمل،اجرا و آزمایش لوله کشی 4 دستگاه برج خنک کننده مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مناقصه عمومی بهسازی و تعمیرات فضای فیزیکی استخر مجموعه ورزشی شهید احدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه راه اندازی اتاق تمیز بخش سلول درمانی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید مزایده عمومی دو مرحله ای واگذاری مشارکتی بخش تصویر برداری مرکز پزشکی،آموزشی ودرمانی امام حسین(ع)
 • مزایده واگذاری مشارکتی بخش آزمایشگاه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی طرفه
 • تجدید مزایده اجاره مکان حدود 300 متر مربع زمین جهت ساخت،تجهیز،بهره برداری بوفه و کافه تریا و انتقال آن به مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی اختر
 • مزایده واگذاری مشارکتی بخش دیالیز مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی مدرس
 • تجدید مناقصه عمومی تامین 17 دستگاه خودرو سواری شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت
 • تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه راه اندازی اتاق تمیز بخش سلول درمانی دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه  عمومی دو مرحله ای تهیه، حمل، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات لاندری بیمارستان جدید شهدای تجریش
 • مناقصه  عمومی دو مرحله ای نگهداری، سرویس، راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید مناقصه عمومی تامین 17دستگاه خودروی سواری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ورامین
 • مناقصه عمومی پروژه اجرای لوله کشی فاضلاب و اتصال آن به سیستم فاضلاب شهری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه  عمومی دو مرحله ای تهیه، حمل، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات آشپزخانه بیمارستان جدید شهدای تجریش
 • مزایده عمومی دو مرحله ای واگذاری مشارکتی بخش تصویر برداری مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مزایده عمومی واگذاری مشارکتی مجموعه بخش های واحد MRI سی تی اسکن و پزشکی هسته ای به صورت BOT مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی مهدیه
 • تجدید مناقصه امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکزپزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • تجدید مزایده عمومی اجاره مکان بوفه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • تجدید مناقصه دو مرحله ای پروژه راه اندازی اتاق تمیز بخش سلول درمانی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهد بهشتی (قابل توجه دریافت کنندگان اسناد مناقصه : تحویل پاکتهای مناقصه فوق تا ساعت 14:30روز شنبه  مورخ 1399/06/29 تمدید گردید)
 • مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین نیروی انسانی شرکتی(پشتیبانی،گروه پرستاری،طرح تحول سلامت)دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی بکارگیری 30 دستگاه خودرو سواری در اختیار ستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • مناقصه عمومی بکارگیری 30 دستگاه خودرو سواری در اختیار مرکز بهداشت شمال
 • مناقصه عمومی بکارگیری 17 دستگاه خودروی سواری در اختیار شبکه بهداشت و درمان ورامین
 • مزایده عمومی اجاره مکان بوفه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • مناقصه تهیه،خرید و راه اندازی یک دستگاه MP-AES مدل 4210 ساخت کمپانی Agilent هت دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید شرایط مناقصه عمومی واگذاری خدمات لاندری و خیاط خانه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • تجدید شرایط مزایده عمومی واگذاری مشارکتی بخش تصویربرداری (رادیولوژی،سونوگرافی،ماموگرافی و تراکم استخوان) مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی مهدیه
 • شرایط مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه راه اندازی اتاق تمیز بخش سلول درمانی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
 • شرایط مناقصه عمومی و دو مرحله ای نگهداری،سرویس،راهبری و تعمیرات کلیه تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در ستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • تجدید شرایط مناقصه عمومی خرید تجهیزات کامپیوتری مرکز ازمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • شرایط مناقصه عمومی امور ایاب و ذهاب کارکنان ستاد دانشگاه
 • شرایط مزایده عمومی اجاره مکان بینایی سنجی و عینک فروشی مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی طرفه
 • شرایط مناقصه عمومی پروژه پارتیشن بندی، میز بندی و آماده سازی فضای میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • شرایط مناقصه عمومی خرید،نصب،اجرا و راه اندازی اسپیلت های پارک علم و فن آوری دانشگاه
 • شرایط مناقصه عمومی پروژه ایجاد بخش آی سی یو مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی آیت ا... طالقانی
 • شرایط مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی امام حسین (ع)
 • شرایط مزایده عمومی اجاره مکان بوفه و آبمیوه فروشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید 
 • شرایط مناقصه عمومی واگذاری خدمات لاندری و خیاط خانه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسین(ع)
 • شرایط مزایده عمومی اجاره مکان تریا و بوفه مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهید مدرس
 • شرایط مناقصه عمومی واگذاری لاندری مرکز پزشکی ،آموزش و درمانی کودکان مفید 
 • شرایط مناقصه عمومی تهیه،نصب،حمل و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور بیمارستان سوم شعبان دماوند

 • شرایط مناقصه عمومی خرید تجهیزات کامپیوتری مرکز آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 • شرایط مناقصه عمومی تهیه ،نصب و راه اندازی چهار دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی

   

 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.