يکشنبه ٠٥ تير ١٤٠١ - 
1 2
 
 
صفحه اصلي > فرم نظر سنجی  

1) آیا از نحوه برخورد و رفتار پرسنل اداره خدمات راضی هستید ؟

بله

خير

2) نحوه عملکرد اداره خدمات را به طور کلی در رابطه با نظافت محوطه، فضای سبز و ... چگونه ارزیابی می نمائید ؟

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

3) آیا از نحوه برخورد و رفتار پرسنل واحد نقلیه راضی هستید ؟

بله

خير

4) نحوه عملکرد واحد نقلیه در رابطه با سرویس ایاب و ذهاب و ... را چطور ارزیابی می نمائید ؟

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

5) نحوه عملکرد واحد نقلیه در رابطه با سرویس دهی تاکسیرانی، نظافت خودروها و ... را چطور ارزیابی می نمائید ؟

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

6) نحوه عملکرد واحد نقلیه در رابطه تعمیرات و نگهداری خودروهای ستاد را چطور ارزیابی می نمائید ؟

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

7) آیا از نحوه برخورد و رفتار پرسنل اداره تدارکات راضی هستید ؟

بله

خير

8) نحوه عملکرد اداره تدارکات در رابطه با خرید اجناس، کیفیت خرید و ... را چطور ارزیابی می نمائید ؟

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

9) آیا از نحوه برخورد و رفتار پرسنل مرکز مخابرات راضی هستید ؟

بله

خير

10) نحوه عملکرد مرکز مخابرات در رابطه با پاسخگوئی، تعمیرات و ... را چطور ارزیابی می نمائید ؟

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

11) آیا از نحوه برخورد و رفتار پرسنل واحد انبار راضی هستید ؟

بله

خير

12) نحوه عملکرد واحد انبار در رابطه با صدور رسید، تحویل اجناس و ... را چطور ارزیابی می نمائید ؟

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

درصورت داشتن نظرات، انتقادات و پیشنهادات از عملکرد واحدهای تابعه این مدیریت , نظرات خود را به این مدیریت ارسال فرمائید.


نام و نام خانوادگی : شماره تماس :
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.