صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 
 


دیابت خطر ابتلا به سرطان پستان را در زنان افزایش می دهد
نتایج حاصل از یک مطالعه شاهد موردی در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه نشان داد دیابت خطر ابتلا به سرطان پستان را در زنان افزایش می دهد. نتایج حاصل از یک مطالعه شاهد موردی در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه نشان داد دیابت خطر ابتلا به سرطان پستان را در بانوان افزایش می دهد.
 ١٤٠٠/٠٩/٠٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب نقش میکروبیوتای روده در بروز و پیشرفت سرطان روده بزرگ منتشر شد
کتاب نقش میکروبیوتای روده در بروز و پیشرفت سرطان روده بزرگ توسط دکتر علی هاشمی عضو هیئت علمی دانشگاه و محمد ابویسانی منتشر شده است.
 ١٤٠٠/٠٨/٢٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
راهنمای عملی میکروبشناسی بالینی منتشر شد
راهنمای عملی میکروبشناسی بالینی (قارچ شناسی پزشکی ) توسط دکتر سهام انصاری و همکاران ترجمه و منتشر شد.
 ١٤٠٠/٠٨/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب “سیاست های رفتاری برای ارتقای سلامت و پیشگیری ازبیماری” منتشر شد
کتاب “سیاست های رفتاری برای ارتقای سلامت و پیشگیری ازبیماری” توسط دکتر محتشم غفاری استاد دانشکده بهداشت و ایمنی و همکاران ترجمه و منتشر شد.
 ١٤٠٠/٠٨/٠٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب «توده های گردن؛ ارزیابی، تشخیص و درمان» منتشر شد
کتاب «توده های گردن؛ ارزیابی، تشخیص و درمان» توسط دکتر حامد مرتضوی، استاد گروه بیماری های دهان، فک وصورت، دکتر بهراد رهبانی نوبر دندانپزشک، دکتر شروین شفیعی و دکتر حمیدرضا مسلمی دستیار تخصصی جراحی دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تالیف و منتشر شد.
 ١٤٠٠/٠٨/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>