صفحه اصلي > اخبار > وبلاگ علمی 

دیابت خطر ابتلا به سرطان پستان را در زنان افزایش می دهد

نتایج حاصل از یک مطالعه شاهد موردی در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه نشان داد دیابت خطر ابتلا به سرطان پستان را در زنان افزایش می دهد. نتایج حاصل از یک مطالعه شاهد موردی در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه نشان داد دیابت خطر ابتلا به سرطان پستان را در بانوان افزایش می دهد.