صفحه اصلي > اخبار > وبلاگ علمی 

ملاحظات و نکات مهم درخصوص تزریق واکسن کرونا

رییس پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران در وبینار پاندمی کرونا و سیستم عصبی به تبیین ملاحظات دارویی و اصول مهم واکسیناسیون کووید19 پرداخت.