پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي >  بنیانگذاران 
 
 

 

بنیانگذاران مرکز تحقیقات بیهوشی:

 
 
 • آقای دکتر هدایت اله الیاسی

  رئیس محترم مرکز و عضو شورای عالی

   

   

   

 • خانم دکتر مهوش آگاه
          عضو محترم شورای مؤسس مرکز

 

 

 

 • آقای دکتر علی دباغ
          معاون محترم پژوهشی مرکز و عضو شورای عالی
 
 
 
 
 
 
 • آقای دکتر فرشاد روشن ضمیر
          عضو محترم شورای مؤسس مرکز
 

 

 

 

 • آقای دکتر سید سجاد رضوی

          عضو محترم شورای عالی مرکز

 

 

 

 • آقای دکتر اسداله سعادت نیاکی
          عضو محترم شورای مؤسس مرکز

 

 

 

 • آقای دکتر محمد عباسی نظری
          عضو محترم شورای عالی مرکز