جستجو
تنظیمات
درباره دانشگاه
مکانی برای یادگیری، کاوش و ارائه خدمات
سال تأسیس
سال تأسیس
1338
تعداد اعضای هیئت علمی
تعداد اعضای هیئت علمی
1481
تعداد دانشجویان
تعداد دانشجویان
11467
تاریخچه
تنظیمات
مفاخر و چهره‌های ماندگار
وبسایت مفاخر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف معرفی چهره‌های ماندگار دانشگاه و نمایش پیشینه درخشان علمی، فرهنگی و تاریخی دانشگاه راه اندازی خواهد شد..
Read more
مفاخر و چهره‌های ماندگار
سیمای دانشگاه
تنظیمات