چهارشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٨ - 

1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > مدیریت  

    دکتر احمد علی بابایی

ارائه خدمات سلامت به جامعه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيشرفت‌هاي قابل توجهي داشته است. مسلماً آموزش نقشي زيربنايي در اين دستاورد ايفا نموده است. در عين حال تغييرات فرهنگي، جمعيتي و همچنين گذار شكل بيماري‌ها نياز به تفكري دوباره در اين مسير را ضروري مي سازد. بسته هاي تحول و نوآوري آموزش پزشكي نقشه راهي را جهت دستيابي به موفقيت‌هاي بيش از پيش در حوزه سلامت فراهم مي نمايد، تا در جريان اين مسير امكان همسويي و هم افزايي كليه منابع موجود در كشور فراهم گردد.

آموزش مداوم جامعه پزشكي نيز كه از جمله استراتژي هاي نوين حفظ و ارتقاي دانش جامعه پزشكي به شمار مي رود و امروزه جايگاه و اهميت خود را در جامعه پزشكي كشور تثبيت كرده است، مي تواند نقش قابل توجهي در دستيابي به هدف بسته‌هاي تحول و نوآوري ايفا كند.

دفتر آموزش‌هاي مداوم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 1395 اقدامات موثري در راستاي تحقق بسته‌هاي تحول و نوآوري بالاخص در رابطه با بسته توسعه راهبردي، هدفمند و ماموريت گراي برنامه هاي آموزش عالي سلامت و بسته آمايش سرزميني، ماموريت گرايي، تمركز زدايي و ارتقا توانمندي دانشگاه‌ها به انجام رسانده است.

اين دفتر بيشترين مشمولين آموزش مداوم در سطح كشور به تعداد 41524نفر را پوشش داده است. در سال 1395 تعداد 1144برنامه هاي حضوري توسط دبيران علمي و زير نظر اين دفتر برنامه ريزي و اجرا گرديده است و در حدود 39676گواهينامه حضور صادر گرديده است كه موجب كسب رتبه اول براي چندمين سال متمادي در اين حوزه شده است. توسعه آموزش مداوم و كسب مشاركت در سطح مراكز، افزايش تنوع دوره‌هاي آموزشي و توسعه آموزش مداوم در سطح بيمارستان‌هاي خصوصي كشور از جمله ساير دستاوردهاي اين مجموعه بوده است.

دفتر آموزش مداوم دانشگاه در سال گذشته نسبت به توسعه آموزش‌هاي كوتاه مدت حرفه اي و كارگاه‌هاي آموزشي اهتمام ويژه اي داشته است و توانسته است رشد قابل توجهي نسبت به ساليان گذشته بدست آورد. همچنين كارآمدي برنامه هاي آموزش مداوم در دستور كار قرار داشته است كه از ان جمله مي توان بكارگيري فناوري اطلاعات در عرضه برنامه ها و ارائه دوره هاي مجازي را بيان نمود. اين امر موجب افزايش دو برابري برنامه هاي مجازي در سال 1395 نسبت به سال گذشته و كسب رتبه اول در كشور شده است. 

در توسعه آموزش مجازي نيز اقدامات قابل توجهي در دفتر آموزش مداوم صورت گرفته است. زيرساخت هاي مرتبط با آموزش مجازي از لحاظ نرم افزاري و سخت افزاري توسعه يافته است و بيش از 20كارگاه اختصاصي كار با سامانه آموزش مجازي برگزار گرديده است. همچنين بعنوان بخشي از خروجي‌ها مي توان به تهيه 18درس و توليد بيش از 290برنامه مجازي در كشور اشاره نمود.

در سال 1396 اين دفتر ضمن ادامه مسير سال 1395 برنامه ريزي نموده است تا ضمن بهبود نيازسنجي دوره‌ها، كيفيت اجراي دوره ها و همچنين اثربخشي آنها را افزايش دهد. همچنين توجه ويژه اي بر طراحي و اجراي دوره هاي مهارتي و حرفه اي وجود دارد.  

در خصوص بسته آينده نگاري و مرجعيت علمي در آموزش پزشكي اين دفتر قصد دارد بواسطه مشاركت در تحليل روندهاي حاكم بر آموزش پزشكي و به اشتراك گذاري نوآوري‌هاي آموزشي نقشي قابل توجهي ايفا نمايد. در رابطه با بسته توسعه آموزش مجازي، دفتر آموزش مداوم دانشگاه با توسعه زيرساخت‌ها، ضمن طراحي فرآيندها و رويه‌هاي مناسب، زمينه را براي توسعه بيش از پيش اين آموزش‌ها فراهم خواهد ساخت.

 

   دانلود فایل : رزومه دکتر علی بابایی.pdf           حجم فایل 220 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.