سه شنبه ٠١ مهر ١٣٩٩ - 
1 2
 
منو اصلی
تاریخ به روزرسانی
تاریخ آخرین بروز رسانی:1397/07/28
 
صفحه اصلي > آیین نامه ها  
الحاقیه آیین نامه انتشارات دانشگاه

 

با توجه به رسالت انتشارات دانشگاه و تلاش در جهت ارتقاء و رونق چاپ و نشر کتاب ، ایجاد انگیزه بیشتر در اعضاء هیئت علمی ، محققان و دانشجویان موارد ذیل پیشنهاد می گردد.
 

هدف ها و فعالیت ها
 ماده 1 – انتشارات دانشگاه نیل به هدف های زیر را از طریق نشر تولیدات و آثار علمی دانشگاه به صورت مکتوب و الکترونیکی در نظر دارد :
الف ) گسترش مرزهای دانش
ب) سهولت دستیابی به آثار ارزنده پژوهشی اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه
ج) تقویت بنیه علمی محققان و دانشجویان دانشگاه
د) تشویق پژوهشگران ، پدید آورندگان، مولفین  و مترجمین دانشگاهی به نگارش و تدوین آثار ارزنده
ه) تامین منابع درسی دانشگاهی  
و) کمک به ارتقای کیفی جامعه دانشگاهی  
ز) زمینه سازی برای نهادینه کردن فرهنگ مکتوب و الکترونیکی در سطح دانشگاه
ماده 2- زمینه های فعاالیت حوزه انتشارات دانشگاه برای دستیابی به هدف های مندرج در ماده ( 1) عبارت است از  :
الف ) نشر آثار علمی و تحقیقاتی اصیل و ارزنده اعضای هیت علمی دانشگاه با اولویت نشر کتابهای مرجع و تالیفی
ب) نشر ترجمه آثار معتبر و ارزنده علمی .
د) سفارش منابع نشر کتب مرجع به مولفین
ه ) نشرآثار پژوهش های بدیع دانشندان معتبر ایرانی و خارجی با اولویت کتب مرجع و تالیفی
ماده 3- تشکیلات انتشارات دانشگاه به صورت زیر است :
شورای انتشارات .
ماده 4- شورا عالی ترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری انتشارات دانشگاه است .
ماده 5 – شورا متشکل از هشت عضو به شرح زیر است :
الف) معاون تحقیقات  و فناوری دانشگاه
ب) مدیر مسئول انتشارات  
ج) دبیر شورای انتشارات
د) شش  نفر از اعضاء هیئت علمی و پیشکسوت بامرتبه دانشیاری و بالاتر علاقمند به نشر ، تالیف و ترجمه
ماده 6 – ریاست شورا معاون تحقیقات و فن آوری دانشگاه خواهد بود .
ماده 7- یک نفر از اعضاء به عنوان دبیر شورا با پیشنهاد معاون تحقیقات و فن آوری و تایید رییس دانشگاه انتخاب خواهد شد .
ماده 8- اعضاء شورا توسط معاون تحقیقات و فن آوری  به رییس دانشگاه پیشنهاد و با تایید و حکم ایشان به مدت 2 سال انتخاب می شوند . انتخاب مجدد آنان نیز بلا مانع است .  
ماده 9- شورا میتواند در صورت صلاحدیداز نظر مشورتی شخصیت های علمی، علوم پزشکی خارج از دانشگاه نیز به صورت حضوری یا غیر حضوری بهره مند شود .
ماده 10 – وظایف و اختیارات شورا
الف ) تعیین خط مشی ها و اولویت های نشر دانشگاه در چهار چوب هدف های تصریح شده در ماده 1 این آیین نامه
ب ) پیشنهاد تجدید نظر در آیین نامه شورا و نیز اصلاح آیین نامه های اجرایی انتشارات در صورت نیاز
ماده 11- شورا می تواند در صورت صلاحدید از نظر مشورتی شخصیت های علمی ، علوم پزشکی خارج از دانشگاه نیز به صورت حضوری یا غیر حضوری بهره مند شود .
ماده 12 – به منظور تسریع در امور جاری انتشارات کمیته اجرایی مرکب از رییس شورا  - مدیر مسئول انتشارات ، دبیر شورا هر هفته تشکیل می گردد و اقدامات لازم را  معمول داشته و مصوبات مربوطه را به مرحله اجرا خواهد گذاشت .
ماده 13-  میزان حق الزحمه
بامصوبه هفتصدو پنجاه وپنجمین هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 16/4/93 مقرر گردید جهت حمایت از نشرکتاب تاسقف شش میلیون تومان برای کتب تألیفی و تاسقف سه میلیون تومان برای کتب ترجمه ای با تأئید شورای انتشارات اختصاص یابد. ضمناً تا سقف یک میلیون تومان حق التألیف و تا سقف پانصدهزارتومان حق ترجمه به نویسنده مسئول تعلق گیرد.
میزان حق الزحمه و حمایت مالی معاونت در سالهای بعد با توجه به شرایط کلی اقتصادی کشور و اعتبارات تخصیص داده شده مورد بررسی قرارگرفته و تغییرات لازم پیشنهاد خواهدشد.
 
 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.