صفحه اصلي > اخبار 
 


دانشگاه میزبان 6542 داوطلب در 20 رشته کارشناسی ارشد

دانشگاه میزبان 6542 داوطلب در 20 رشته کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روزهای پنجشنبه و جمعه 22 و23 تیرماه سال جاری مسئولیت و میزبانی برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96را برای 6542 داوطلب به عهده داشت که باحضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این آزمون در نهایت نظم و آرامش برگزار شد.
آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دردو نوبت صبح و عصردر 20 رشته تحصیلی (گفتار درمانی، مجموعه علوم آزمایشگاهی، مجموعه پرستاری، آمار زیستی، ارگونومی، رفاه اجتماعی، ژورنالیسم پزشکی، سلامت سالمندی، مجموعه بهداشت محیط، تکنولوژی گردش خون، مجموعه روانشناسی، فیزیولوژی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، مددکاری اجتماعی، مدیریت توانبخشی، میکروب شناسی مواد غذایی، شیمی دارویی، فن آوری تصویربرداری پزشکی، مجموعه مامایی) و باحضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.