صفحه اصلي > اخبار > اخبار دانشگاه 
 


طرح ایمن سازی کشوری فلج اطفال (پولیو)در منطقه تحت پوشش شبکه بهداشت شمیرانات کامل شد

طرح ایمن سازی کشوری فلج اطفال (پولیو)در منطقه تحت پوشش شبکه بهداشت شمیرانات کامل شد

عملیات ایمن سازی فلج اطفال سال1396در مناطق شهری و روستایی و خانه های بهداشت تابعه بهداشت شمیرانات برای اتباع خارجی کودکان زیر 5 سال از 22-19 فروردین ماه انجام شد. 
این برنامه که برای 637 کودک غیر ایرانی و 11کودک ایرانی برگزار شد، اهدافی نظیر: واکسیناسیون گروه هدف کودکان زیر 5 سال اتباع خارجی؛ آموزش به مردم در زمینه فواید واکسیناسیون پولیو؛ گزارش فوری موارد فلج ناگهانی در24 ماه گذشته؛کشف کودکانی که تا زمان انجام عملیات ایمن سازی قطره پولیو در یافت نکرده اند؛ بررسی کارت واکسیناسیون کودکان؛ خوراندن قطره پولیو به کودکان زیر 5 سال ایرانی که در محیط خانواده های اتباع خارجی زندگی می کنند؛ را به همراه داشت.
گفتنی است پوشش دهی این عملیات شامل: 875 کودک (پوشش ایمن سازی غیر ایرانی: 137درصد) و 11کودک (پوشش ایمن سازی ایرانی: 100درصد) بوده است و در آن 536 خانوار اتباع خارجی با پوشش بازدید بیش از صددرصد مورد بازدید قرار گرفتند. همچنین آمار ایمن سازی سال 96 (886 کودک زیر 5 سال) که در مقایسه با سال 95 (648 کودک زیر 5 سال) از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است.
لازم به ذکر است نمونه گیری مالاریا از اتباع خارجی همراه طرح پولیو در سطح گسترده در مراکز لواسان، فشم ومیگون با موفقیت چشمگیری انجام شد که این مهم به کوشش همکاران شبکه (تعداد 215 نفر) از مراجعان  تبعه افغانستان که گروه هدف محسوب می شدند، در راستای نظام مراقبت مالاریا انجام شد.