صفحه اصلي > اخبار > اخبار دانشگاه 
 


>قرچک میزبان نخستین شورای مدیران امور بهداشتی/ رکورد دانشگاه در راه اندازی پایگاه سلامت

قرچک میزبان نخستین شورای مدیران امور بهداشتی/ رکورد دانشگاه در راه اندازی پایگاه سلامت

اولین جلسه شورای مدیران سالجاری سه شنبه 19 اردیبهشت ماه با حضور معاون فنی، مدیران شبکه ها و روسای مراکز بهداشت و همچنین مدیران و روسای گروه‌های گسترش شبکه ها، سلامت جمعیت و خانواده، پیشگیری و مبارزه با بیماریها، تحلیل عملکرد و برنامه ریزی و مسئولین واحدهای انفورماتیک و روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سالن اجتماعات شبکه بهداشت قرچک به ریاست دکتر عرشی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر عرشی معاون امور بهداشتی دانشگاه ضمن تقدیر از فعالیت‌های انجام شده مراکز و شبکه ها در راستای راه اندازی پایگاه‌های سلامت اظهار داشت: با تلاش‌های انجام شده در سال گذشته، معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی بیشترین پایگاه سلامت را در کل کشور راه اندازی نموده است.

وی در ادامه بر افزایش نظارت بر فعالیت‌های پایگاه‌های مذکور در جهت ارتقا سطح کیفی خدمات تاکید کرد و در خصوص پایش مراکز معین افزود: خوشبختانه پس از 2 سال اجرای برنامه پایش مراکز معین، به اهداف مدنظر دست یافته ایم. وی در ادامه انتظارات خود را از مدیران شبکه ها و روسای مراکز بهداشت در خصوص برنامه ریزی دقیق جهت پایش کلیه واحدهای بهداشتی تحت پوشش در مقایسه با مراکز معین بیان کرد.

سپس شیری دبیر کمیته آموزش کارکنان معاونت بهداشت، گزارشی از اقدامات انجام شده در کمیته فنی آموزش کارکنان، هدف از اعمال تغییرات در شیوه نامه، آموزش و توانمندسازی تیم مدرسین و انتظارات پیشروی کمیته فنی آموزش کارکنان از مدیران شبکه ها و روسای مراکز در حوزه آموزش را بیان نمود.

دکتر موسوی رئیس گروه آمار، تحلیل عملکرد و برنامه ریزی معاونت بهداشت، در خصوص اهداف تعیین مراکز معین و پایش های انجام شده این مراکز به تفکیک مرکز/شبکه بهداشت توضیحاتی ارائه و افزود: برنامه ریزی جهت پایش این مراکز در سال 96 بر اساس اهداف سال گذشته و با رویکردی جدید اجرا خواهد شد.

لازم به ذکر است جلسه شورای مدیران هر ماه یکبار، بر اساس برنامه زمانبندی که از ابتدای سال مشخص شده است در یکی از مراکز و شبکه های تحت پوشش دانشگاه برگزار می گردد.