صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 
 


نماینده WHO: تجربیات موفق ایران در زمینه تغذیه برای سایر کشورهای منطقه و جهان ارزشمند است

نماینده WHO: تجربیات موفق ایران در زمینه تغذیه برای سایر کشورهای منطقه و جهان ارزشمند است

دکتر ثمین صدیقی نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران به اتفاق هیاتی از همکاران دفتر سازمان جهانی بهداشت و دکتر فیضی معاون بین الملل دانشگاه، در راستای افزایش همکاری های بین المللی روز یکشنبه 27 فروردین ماه با مسوولان انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دیدار کرد. 
در این نشست هم اندیشی که مدیران گروه ها و مدیران برخی از برنامه ها و پروژه های انستیتو تحقیقات تغذیه کشور نیز حضور داشتند، دکتر حسینی رییس انستیتو، ضمن خیر مقدم و معرفی انستیتو گفت: با توجه به اینکه انستیتو مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت است، آمادگی دارد طرح ها و پروژه های مشترکی را درسطح منطقه باWHO اجرا کند. در ادامه نشست نیز مسوولان برنامه ها و پروژه ها به معرفی برنامه های ملی انستیتو پرداختند. 
در ادامه این نشست دکتر ثمین صدیقی نماینده WHO در ایران اظهارداشت که همکاری های موثر و مستمر انستیتو به عنوان تنها موسسه ملی متولی تحقیقات غذا و تغذیه درکشور و سازمان جهانی بهداشت ضروری است و تجربیات موفق ایران در زمینه غذا و تغذیه 
می تواند برای سایر کشورهای منطقه و جهان ارزشمند باشد. 
در پایان دکتر فیضی ضمن اظهار خرسندی از نشست مذکور به اهمیت افزایش همکاری های بین المللی درزمینه غذا و تغذیه تاکید کرد.