صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 
 


>مهم ترین بخش از مراقبت های پرستاری را بشناسیم/آموزش به بیمار در زمان پذیرش و در طول اقامت در بیمارستان

مهم ترین بخش از مراقبت های پرستاری را بشناسیم/آموزش به بیمار در زمان پذیرش و در طول اقامت در بیمارستان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصمیم بر یکپارچگی تدوین و اجرای اصولی برنامه های آموزش بیمار به منظور الزامی بودن آموزش سلامت به بیمار در ارزیابی های بیمارستان ها را در برنامه های خود قرار داد و در همین راستا اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با هماهنگی دفتر پرستاری و واحد آموزش به بیمار این بیمارستان «کارگروه تدوین دستورالعمل های اجرایی آموزش به بیمار» را سوم خردادماه در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری تشکیل داد.
" شمسی نصیری" سوپروایزر آموزشی بیمارستان در این خصوص اظهار داشت: با توجه به سوابق بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در زمینه آموزش به بیمار و فعالیت هایی که در این زمینه توسط مرادیان مسئول آموزش همگانی در این بیمارستان صورت گرفته بود، پیشنهاد تشکیل کارگروه در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری داده شد.
وی آموزش سلامت به بیمار را یکی از وقت گیرترین، تکراری ترین و در عین حال مهم ترین ابعاد ارایه خدمات سلامت دانست و بیان کرد: طبق تحقیقات انجام شده، بیماران، بسیار مشتاق دریافت اطلاعاتی در مورد وضعیت خود هستند و هنگامی که کیفیت اطلاعات دریافتی توسط بیمار افزایش می یابد، آگاهی آنها از اهداف درمانی و در نتیجه پذیرش روش های درمان بیشترشده و این امر موجب اثر بخشی بیشتر و نتایج بهتر درمان می گردد.
نصیری دستیابی به سطوح بالاتر رضایتمندی بیماران و کاهش شکایت ها را یکی دیگر از دستاوردهای آموزش سلامت به بیمار عنوان و ابراز امیدواری کرد که با فراهم کردن دانش بهتر و بیشتر درمورد وضعیت بیماران آنها بتوانند انتخاب های آگاهانه تری داشته باشند. سوپروایزر آموزشی مذکور ضمن بیان اینکه آموزش سلامت به بیمار از نظر تئوری و عملی به طور عمده در سه دهه اخیر توسعه یافته است، خاطرنشان کرد: آموزش به بیمار در زمان پذیرش و در طول اقامت در بیمارستان مهمترین بخش مراقبت های پرستاری است و برای دستیابی به این مهم لازم است گروه های پزشکی درگیر بتوانند به بهترین نحو ممکن عهده دار امر آموزش سلامت به بیماران باشند.
نصیری مباحثی را که در این کارگروه بررسی و تصمیم گیری شد به شرح ذیل عنوان کرد : تعریف واژه ها، برنامه ريزي آموزش سلامت به بيمار، تعیین اهدف کلی و اختصاصی، روش ها و رویه ها، تعیین سرفصل های آموزشی بیماران بدو بستری، حین بستری و زمان ترخیص توسط پزشک و پرستار و دیگر گروههای  بالینی غیر پزشکی،  ارزیابی و اثربخشی آموزش های ارایه شده، آموزش و پیگیری پس از ترخیص؛ تعیین شرح وظایف مسئول آموزش به بیمار، تشکیل کارگروه آموزش به بیمار داخل بخشی، تعیین شرح و ظایف رابط آموزش ییمار در بخش ها، تعیین حیطه های خود مراقبتی ارتقای سلامت، تعیین اهدف نظام جامع حمايت از خود مراقبتي و مراحل آموزش بيمار براي خودمراقبتي؛ تعیین برنامه زمانبندی فعالیت های آموزش به بیمار و فرم های زمان ترخیص بیماران. 
شایان ذکر است این برنامه باحضور هادی زاده کارشناس مسئول آموزش معاونت درمان دانشگاه و سوپروایزران آموزشی و کارشناسان آموزش به بیمار بیمارستان های لقمان، شهدای تجریش، امام حسین(ع)، طرفه، 15خرداد و دکتر مسیح دانشوری برگزار شد.