صفحه اصلي > اخبار > اخبار سلامت 
 


اجرای کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی/ 45 نفر ازکارشناسان سلامت روان آموزش دیدند

اجرای کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی/ 45 نفر ازکارشناسان سلامت روان آموزش دیدند

کارگاه قطبی دو روزه "مهارت های زندگی" با حضور سرپرست شبکه و 45 نفر ازکارشناسان سلامت روان و رفتار شبکه بهداشت شمیرانات و مراکز شمال و شرق؛ 26 و27 تیرماه در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شمیرانات برگزار شد. 
در این کارگاه آموزشی که غفارزاده مدیرگروه سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز به عنوان ناظر علمی و فنی کارگاه حضور داشت، ابتدا درمورد تعریف مهارت و اجزاء آن و مهارت های زندگی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی و یونیسف، تاریخچه شکل گیری و ورود آن به سیستم آموزشی مطالبی مطرح شد. همچنین اهداف کاربردی پیشگیرانه و ارتقایی مورد بررسی قرار گرفت و انواع مهارت ها و همچنین شاخصه های توانمندی انسان ها، هوش هیجانی و خرده مقیاس های آن برای مدعوین تشریح شد. 
گفتنی است در این برنامه آموزشی دو روزه چهار مهارت به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت که عبارتند از:
مهارت خودآگاهی: يكي از مهمترين عواملي كه به ما كمك مي كند زندگي خوب و موفقي داشته باشيم، اين است كه خود را بشناسيم، احساس خوبي در مورد خودمان داشته باشيم و از كسي كه هستيم، راضي باشيم، عزت نفس به احساس ارزشمندي شخص اشاره دارد. موئلفه های خودآگاهی و آثار خود آگاهی و احساس ارزشمندی در زندگی فردی و اجتماعی. احساسات و انواع مثبت و منفی و خود پنداره به عنوان هسته اصلی خودآگاهی و در پایان این بخش به موضوع بسار مهم هویت و انواع آن پرداخته شد.
مهارت مدیریت خشم: خشم یکی از هیجانات طبیعی انسان است و اگر نحوه مدیریت درست این هیجان را ندانیم می تواند تاثیر نامطلوبی بر ارتباطات بین فردی بگذارد؛ خشم احساسي است كه به صورت جسماني و هيجاني ابراز مي‎شود. خشم واكنش طبيعي ارگانيسم نسبت به شرايطي است كه فرد دچار ناكامي مي‎شود؛ بررسی نشانه های فیزیکی، هیجانی، شناختی و رفتاری خشم با مثال؛ بیان افکار داغ که باعث ایجاد هیجان خشم و پرخاشگری می شود مانند: تو از من متنفری؛ تجزیه و تحلیل افکار داغ و بررسی دلایل اشتباه بودن آن؛ بیان راهکارهای مقابله ای با خشم که در این بخش استراتژی های فوری و پیشگیرانه بیان شد.
مهارت ارتباط موثر: از آنجایی که مهارت برقراري ارتباط مؤثر يكي از مهم ترين پيش بيني كننده هاي سلامت روابط بين فردي است و چون  ارتباط از مؤلفه هاي اصلي زندگي اجتماعي است یادگیری این مهارت دارای اهمیت است؛ تعریف ارتباط: ارتباط عبارت است از فرايند ارسال ودريافت پيام که هدف از آن انتقال پيام است؛ بیان مزایای برقراری ارتباط موثر که از جمله می توان به بر طرف کردن سوء تفاهم ها اشاره کرد؛ بیان اجزای ارتباط و تاثیرآن برکیفیت رابطه؛ بیان ویژگی های گوش دادن فعال و بررسی سبک های مختلف گوش دادن؛ بررسی سبک های ارتباطی.
مهارت مدیریت استرس: استرس يك تجربه هيجاني منفي است كه با تغيرات بيوشيميایي، روانشناختي و رفتاري همراه مي شود؛ استرس پيامد فرايند ارزيابي فرد از تجارب تنش آفرين محيط است. 
همچنین عوامل تأثيرگذار بر تجربه استرس، فرايند كنترل و اداره توقعات با استفاده بهينه از منابع دروني خويشتن؛ چگونه استرس خود را مديريت كنيم؟ راهبردهاي مقابله با استرس، توصيه هاي كوچك براي مقابله سازگارانه با استرس بالا بردن توان عمومي مقابله، مديريت زمان، مديريت فشارهاي تحصيلي، آموزش رفتار جرات مند، حل مسئله، آموزش مهارت هاي مقابله اي سازگارانه، مقابله با افكار غير منطقي، ورزش، تغذيه و ... ؛ ازجمله مواردی بود که در کارگاه دوروزه مهارت های زندگی به کارشناسان سلامت روان و رفتار دانشگاه آموزش داده شد.