صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 
 


آشنایی با یافته های جدید درخصوص "درمان نوین در مداخلات وریدی"

آشنایی با یافته های جدید درخصوص

سمینار یک روزه "درمان نوین در مداخلات وریدی" برای دومین بار توسط بیمارستان دکتر مسیح دانشوری به منظور ارتقای سطح علمی و آشنایی با یافته های جدید، 12 مردادماه در سالن همایش امیرکبیر این مرکز برگزار شد.
دکتر "بابک شریف کاشانی" دبیر علمی این سمینار و رئیس بخش قلب بیمارستان دکتر مسیح دانشوری اظهار داشت: با توجه به اینکه بیمارستان دکتر مسیح دانشوری مرکز ریفرال بیماری مزمن عروق ریوی است و بسیاری از بیماران با مشکلات مزمن وریدی و به تبع آن درگیری عروق ریوی به این مرکز مراجعه می نمایند، از سال ها قبل توجه و تمرکز بر برنامه ریزی تشخیص، درمان و پیگیری بیماری های عروق وریدی مورد توجه بوده است؛ بنابراین به منظور ارتقای سطح علمی و آشنایی با یافته های جدید در این زمینه سمینار درمان نوین در مداخلات وریدی برگزار گردید.
دبیر علمی این سمینار ضمن بیان این امر که بیمارستان دکتر مسیح دانشوری برای دومین بار میزبانی این سمینار علمی را به عهده دارد، اذعان داشت: در این سمینار با استفاده از تجربیات اساتید بیماری های وریدی مطرح داخل کشور و صاحبنظران به نام کشورهای خارجی روش های نوین تشخیص، ارزیابی و درمان مشکلات مزمن وریدی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه دکتر "علیرضا صراطی" متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشن ضمن بیان اینکه در این سمینار روش های 
مداخله ای (جراحی و استنت گذاری) نیز به صورت نمایش فیلم و اسلاید مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تصریح کرد: نمونه هایی از بیمارانی که مورد انجام مداخله قرار گرفته بودند به صورت اسلاید و Line in box معرفی شدند.
شایان ذکر است در این سمینار علمی دکتر هومن جلایی پور درباره (باز کردن مسیر رگ های وریدی)، دکتر مهرداد اقدسی درباره (نکات مهم در استنت گذاری وریدی)، دکتر مجید معینی درباره ( اشتباهات رایج در استنت گذاری وریدی)، دکتر محمد بربطی درباره (عوامل پیشگویی کننده برای عاقبت بیماران بعد از استنت گذاری) و دکتر هومن جلایی پور درباره (استنت Venovo و استنت گذاری وریدی در یک بیمار نمونه) سخنرانی کردند.