صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 
 


سمینار آموزشی "مدیریت زخم های فشاری" باحضور 150 نفر از پرستاران مراکز دانشگاهی وغیر دانشگاهی

سمینار آموزشی

سمینار آموزشی "مدیریت زخم های فشاری" به منظور پیشگیری، کنترل و مراقبت از زخم های فشاری، روزهای 9 و 10 مردادماه توسط اداره پرستاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
سمینار مذکور به جهت عملیاتی کردن برنامه های کنترل زخم با اولویت "زخم های فشاری" و به دلیل اینکه میزان بروز زخم های فشاری که یکی از شاخص های ملی مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی است؛ تشکیل شد.
کارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این نشست پیرامون اهداف کمیته ملی پیشگیری از زخم، کنترل و مراقبت از زخم، عوامل تأثیرگذار بر سلامت پوست، فرآیند ترمیم زخم، عوامل مؤثر در روند ترمیم زخم، ارزیابی پوست، تکنیک های ارزیابی زخم های فشاری، درجه بندی، اتیولوژی و ریسک فاکتورهای زخم فشاری، روش های پیشگیری از بروز زخم های فشاری، پانسمان ها و پروتکل های کاربری مطالبی ارائه کردند. در خاتمه پیرامون مطالب مطرح شده سوالاتی توسط حاضرین مطرح شد،که توسط استادان پاسخ داده شد.
گفتنی است سمینار "مدیریت زخم های فشاری" با حضور 150 نفر از پرستاران کنترل زخم مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی تحت پوشش دانشگاه در مرکز پزشکی آموزشی و درمانی کودکان مفید تشکیل شد.