صفحه اصلي > اخبار > همایش ها 
 


بیمارستان امام حسین(ع) میزبان سمپوزیوم اصول پیشگیری و کنترل عفونت

بیمارستان امام حسین(ع) میزبان سمپوزیوم اصول پیشگیری و کنترل عفونت

سمپوزیوم یک روزه" اصول پیشگیری و کنترل عفونت"توسط مدیریت پرستاری معاونت درمان، روز یکشنبه 12 شهریورماه در بیمارستان امام حسین (ع) برگزار شد.
این سمپوزیوم با هدف ارتقاء سطح دانش و آگاهی پرستاران کنترل عفونت و تبیین سیاست های پیشگیری وکنترل عفونت دانشگاه و وزارت بهداشت و حضور حدود 70 کارشناس از بیمارستان های دانشگاهی و غیر دانشگاهی در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع) تشکیل شد.
دکتر عظیمی مدیر پرستاری دانشگاه و مولا، کارشناس کنترل عفونت معاونت درمان در ابتدا پیرامون اهداف برگزاری این برنامه آموزشی و اقدامات انجام شده در حوزه کنترل عفونت در سطح دانشگاه توضیحاتی ارائه کردند.
در ادامه دکتر مهرداد حقیقی متخصص عفونی مرکز امام حسین (ع) درخصوص اهمیت رعایت اصول پیشگیری و کنترل عفونت، میزان ابتلاء و مرگ و میر بیماران و هزینه های تحمیل شده به سیستم بهداشتی و درمانی در اثر عدم رعایت این اصول و دکتر محمد سیستانی زاد دکترای تخصصی داروسازی بالینی مرکز امام حسین (ع) پیرامون مبحث مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها و پیشگیری از مقاومت های دارویی مطالبی را عنوان کردند.
همچنین دکتر ایلاد علوی فلوشیپ بیماری های عفونی مرکز لقمان حکیم به بحث در زمینه مدیریت مواجهات شغلی و اصول ایزولاسیون در مراکز درمانی و دکتر مجید مرجانی متخصص عفونی مرکز دکتر مسیح دانشوری به بحث اهمیت شستشوی دست در کنترل عفونت های بیمارستانی و نحوه شستشوی صحیح دست ها توسط کارکنان بالینی و پزشکان پرداختند.
در خاتمه نیز مطالبی پیرامون بخش اجرایی مباحث پیشگیری و کنترل عفونت و نحوه اجرای استانداردهای اعتباربخشی توسط خیریان، تاج الدین و سبزی سوپروایزران کنترل عفونت مراکز لقمان حکیم، شهداء تجریش و امام حسین(ع) بیان شد.