صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 
 


>سهم قابل توجه اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی در تألیف کتاب مرجع بیهوشی

سهم قابل توجه اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی در تألیف کتاب مرجع بیهوشی

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی اعلام کرد؛  فصل دو کتابCongenital Heart Disease in Pediatric and Adult Patients "" با عنوان"Cardiovascular System Embryology and Development " توسط دکتر عبداله امینی ودکتر محمد امین عبدالهی فر اعضای هیات علمی گروه بیولوژی و علوم تشریحی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و به اتفاق دکتر علی دباغ و محمد علی ثقفی تالیف شده است. 
در این فصل جنین شناسی و تکامل سیستم قلبی و عروقی به تفصیل بحث شده است. هیات مولف این کتاب، ۵۰ پزشک مطرح و طراز اول جهان در رشته بیهوشی هستند که این کتاب هزار صفحه ای را به چاپ رساندند. همچنین کتاب فوق توسط انتشارات Springer در سال (Date: 02 March 2017) به چاپ رسیده است. ادیتور اصلی کتاب دکتر علی دباغ متخصص بیهوشی (فلوشیپ بیهوشی قلب) و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که با همکاری نویسندگان دیگری ازجمله Antonio Hernandez Conte: Anesthesiology Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center Division of Cardiac USA. Lorraine Lubin: Department of Anesthesiology, Cedars-Sinai Medical Center Division of Cardiac Anesthesiology USA. تالیف شده است. 
گفتنی است مقدمه این کتاب را پروفسور باراش یکی از برترین دانشمندان رشته بیهوشی در جهان به رشته تحریر درآورده که نشان دهنده اعتبار و ارزش این کتاب به عنوان یک کتاب مرجع است.