صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 
 


نتایج ششمین رتبه بندی ISC اعلام شد/ علوم پزشکی شهید بهشتی دومین دانشگاه برتر کشور

نتایج ششمین رتبه بندی ISC اعلام شد/ علوم پزشکی شهید بهشتی دومین دانشگاه برتر کشور

براساس گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، گروه رتبه بندی این پایگاه در سال 1395، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی کشور را برای ششمین سال متوالی به صورت رسمی رتبه بندی کرد و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جمع برترین های کشوری ایستاد.
بر اساس این گزارش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مانند سال های گذشته موفق به کسب رتبه دوم در بین دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شد.
این رتبه بندی بر اساس 23 شاخص در قالب 5 معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات و فعالیت های اجتماعی- اقتصادی انجام شده است.
شاخص ها و معیارهای رتبه بندی و متدولوژی محاسبه رتبه بندی و همچنین وزن اختصاص یافته به هر شاخص و مؤلفه های آن، مصوب ششمین نشست فوق العاده وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی است که توسط خبرگان علم رتبه بندی، تهیه و تدوین شده است.
قابل ذکر است که در رتبه بندی سال 1395 که بر اساس عملکرد سال 94-1393 انجام شد، در مجموع تعداد 139 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی در رتبه بندی حضور داشته اند و این تعداد نسبت به سال گذشته نزدیک به 18% رشد داشته است.
شایان ذکر است که، در این رتبه بندی دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، اصفهان، شیراز و مشهد به ترتیب موفق به کسب رتبه های اول تا پنجم در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور شدند.