صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 
 


فراخوان مرحله اول موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور اعلام شد/ محورهای تحقیقاتی را بخوانید

فراخوان مرحله اول موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور اعلام شد/ محورهای تحقیقاتی را بخوانید

مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به وظیفه تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تقویم پیمایشهای ملی، دیده بانی، ارزیابی طرح تحول سلامت و پژوهشهای کاربردی، فراخوان پذیرش طرح¬های پیشنهادی در محورهای مشخص را اعلام کرد. 
در اطلاعیه موسسه ملی تحقیقات سلامت کشور بر اولویت های تحقیقاتی و محورهای اصلی آن تأکید شده است. برای دریافت محورهای تحقیقاتی روی لینک زیر کلیک کنید:
همچنین در این اطلاعیه خطاب به علاقمندان و محققین حوزه سلامت در خصوص جزئیات پذیرش طرح های تحقیقاتی آمده است:
*شورای معین مؤسسه ملی تحقیقات سلامت در هر ماه جلسه دارد. در هر نوبت، پیشنهادهای رسیده مطرح و در صورت مناسب بودن برای مراحل بعدی تصویب و عقد قرارداد بر روی آنها اقدام می شود. لذا توصیه می گردد در صورتیکه مجری(یان ) محترم بعد از مدتی بخواهند پیشنهاد طرح را تهیه نمایند و در آن زمان فراخوان بعدی مؤسسه ( که موضوعات به روز می شود ) اعلام نشده باشد، ابتدا اطمینان حاصل نمایند که برای عنوان پیشنهادی، طرح دیگری پذیرفته نشده باشد.
*نسخه اصلی باید به امضای کلیه پیشنهاد دهندگان ( مجریان و همکاران اصلی ) رسیده باشد که بایستی نسخه اصل آن به آدرس تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر، پلاک 70 تحویل گردد. فرم پیشنهاد طرح از صفحه خانگی مؤسسه ملی قابل دریافت است. (http://nihr.tums.ac.ir) که حتماً پس از تکمیل به آدرس nihr.research@tums.ac.ir ارسال گردد.
* طرح پژوهشی با مشارکت محققان بیش از یک دستگاه و یا مشارکت بخش¬های مرتبط وزارت بهداشت در اولویت خواهند بود.
* فراخوان مؤسسه هر فصل یک بار اعلام می شود اما نیازهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به محض دریافت در سایت مؤسسه ملی تحقیقات سلامت قابل دسترسی خواهد بود. لذا محققین می توانند به صورت دوره¬ای از سایت مؤسسه مالی بازدید نمایند و در صورت علاقه¬مندی نسبت به فعالسازی RSS اقدام نمایند.
* برای کلیه طرح ها، شرح نیاز ( RFP ) وجود دارد که در صفحه خانگی مؤسسه قابل دریافت است. مبلغ درج شده در فراخوان برآورد اولیه از بودجه پیشنهادی است و باید در شرح پیشنهاد طرح، هزینه¬ها توجیه گردند. توجه اینکه که در شرایط مساوی طرح هایی مصوب می گردند که هزینه کمتری درخواست کرده باشند.