صفحه اصلي > اخبار > کتاب ها و مقالات 
 


مرکز تحقیقات سلولی مولکولی پژوهشکده غدد دانشگاه درپایگاه اسکوپوس نمایه شد

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی پژوهشکده غدد دانشگاه درپایگاه اسکوپوس نمایه شد

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسایت اسکوپوس ثبت شد.
این ثبت به دنبال درخواست کتبی دکتر مهدی هدایتی ریاست مرکز و پس از 6 هفته پیگیری با شماره شناسه 60109331 به انجام رسید.
شایان ذکر است که اسکوپوس یکی از نمایه های استنادی معتبر و شناخته شده است که اطلاعات کتاب شناختی بیش از 60 میلیون سند به اضافه اطلاعات مربوط به محصولات علمی 5 هزار ناشر علمی از سراسر جهان را در خود جمع آوری کرده است. همچنین قریب به 16هزار نشریه نیز در این پایگاه نمایه شده است. 
گفتنی است استفاده از اطلاعات این پایگاه مستلزم اشتراک و پرداخت هزینه است.