هر نتیجه ای که حاصل شده باشد حتی اگر همراه با عدم موفقیت باشد بایستی دانست که این پایان راه نیست. اگر آنچه انتخاب نموده اید نظر شما را جلب کرده است بایستی برای تداوم این موفقیت تلاش نمود و چنانچه حتی موفق نشده اید بایستی بدانید که همواره راه حلهای مختلف و جایگزین برای قرارگیری در شرایط مثبت وجود دارد.
 
دانشجویان رشته های مختلف توانبخشی بدلیل اینکه از مقطع کارشناسی قادر به جذب در بازارکار چه بصورت تأسیس مؤسسه ،چه دفترکاری باشند نسبت به سایر حرف پزشکی زودتر به بازدهی می رسند ضمن آنکه برای آنان پیشرفت و ادامه راه تا مقطع دکترا در ایران وجود دارد.
 
آموزش در دانشکده علوم توانبخشی کاملاٌ مطابق با استانداردها و نیازهای روز می باشد و بزودی آموزش تلفیقی (همراه با آموزش های مجازی) نیز در این دانشکده راه اندازی خواهدگردید که منجر به ارتقای بیشتر سطح علمی دانشجویان     می گردد.
 
اعضاء هیئت علمی دانشکده علوم توانبخشی نسبت به سایر دانشکده های توانبخشی دارای نیروهای کارآمدتر و از نظر رده شغلی و تحصیلی دارای مدارج بسیار علمی بالا و پیشرفته می باشد فعالیت های پژوهشی دانشکده در سطح بسیار بالا بوده و معمولاٌ تعریف فرآیندهای آموزشی در دانشکده جزء آیتم های منتخب در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور  می باشد.
 
دانشکده توانبخشی از جوی صمیمی برخوردار است بطوریکه دانشجویان براحتی می توانند به اساتید و مشاوران در تعامل با رشته و مشکلات آموزشی و تحصیلی خود را مطرح نمایند.
 
مزایای دانشکده:
الف-اساتید علاقمند و انگیزه دهنده.
ب-جوی صمیمی و پویا.
ج-وجود کلینیک های درمانی در محوطه دانشکده.
د-همکاری خوب بین گروه های آموزشی.