اخبار

لیست اخبار صفحه :1
سرپرست مرکز جامع خدمات ژنتیک منصوب شد

سرپرست مرکز جامع خدمات ژنتیک منصوب شد

دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در حکمی دکتر آرزو صیاد را به عنوان سرپرست مرکز جامع خدمات ژنتیک منصوب کرد.
1402/06/21 - 13:20
مدیر گروه داخلی دانشکده پزشکی منصوب شد

مدیر گروه داخلی دانشکده پزشکی منصوب شد

دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در حکمی دکتر سید علیرضا عبادی را به عنوان مدیر گروه داخلی دانشکده پزشکی منصوب کرد.
1402/06/21 - 13:09
مدیر گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی منصوب شد

مدیر گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی منصوب شد

دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در حکمی دکتر آزاده حائری را به عنوان مدیر گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی منصوب کرد.
1402/06/21 - 11:58
دکتر زالی رییس گروه کاری سلامت و امنیت غذایی استان تهران شد

دکتر زالی رییس گروه کاری سلامت و امنیت غذایی استان تهران شد

استاندار تهران با صدور حکمی دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را به عنوان رییس گروه کاری سلامت و امنیت غذایی استان تهران منصوب کرد.
1402/06/21 - 11:31
انتصاب نماینده دانشگاه و دبیر کمیته اجرایی آزمون‌های بورد

انتصاب نماینده دانشگاه و دبیر کمیته اجرایی آزمون‌های بورد

در حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه محمدهادی پیش یار اخوان به عنوان نماینده دانشگاه و دبیر کمیته اجرایی آزمون‌های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی سال 1402 منصوب شد.
1402/04/03 - 10:09
انتصاب نماینده تام‌الاختیار معاونت آموزشی دانشگاه در آزمون‌های بورد

انتصاب نماینده تام‌الاختیار معاونت آموزشی دانشگاه در آزمون‌های بورد

در حکمی از سوی معاون آموزشی دانشگاه سید آرمین بهرامی به عنوان نماینده تام الاختیار این معاونت در آزمون‌های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی سال 1402 منصوب شد.
1402/03/10 - 09:21
سرپرست مدیریت مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید منصوب شد

سرپرست مدیریت مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید منصوب شد

در حکمی از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر عباس سلگی به عنوان سرپرست مدیریت مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید منصوب شد.
1402/03/02 - 14:27
رییس  مرکز تحقیقات علوم رفتاری منصوب شد

رییس مرکز تحقیقات علوم رفتاری منصوب شد

در حکمی از سوی رییس دانشگاه دکتر جمال شمس به عنوان رییس مرکز تحقیقات علوم رفتاری منصوب شد.
1402/01/30 - 08:04
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد

مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در حکمی دکتر احد بنار را به عنوان مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت منصوب کرد.
1402/01/16 - 10:39
سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش منصوب شد

سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش منصوب شد

با حکمی از سوی دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه دکتر سید پوژیا شجاعی به عنوان سرپرست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش منصوب شد.
1401/12/24 - 16:09