جستجو

تازه های نشر

تازه های نشر | کتاب

کار با هیجان

کار با هیجان
نویسنده :
لسلی اس گرینبرگ، نورکاتی مالبرگ و مایکل ای تامپکینز
مولف :
-
مترجم :
علی وفائی، دکتر امین حسام سیف زرگر
سال انتشار :
1401/08/01
انتشارات :
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

 

کتاب کار با هیجان در روان درمانی پویشی شناختی- رفتاری و هیجان مدار ترجمه علی وفائی، دکتر امین حسام سیف زرگر منتشر شده است.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، کتاب حاضر نوشته لسلی اس گرینبرگ، نورکاتی مالبرگ و مایکل ای تامپکینز است که توسط علی وفائی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و امین حسام سیف زرگر دکترای روانشناسی تربیتی زیر نظر محمد نوری عضو عیئت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه ترجمه شده است.

 

این کتاب دارای 250  صفحه و مشتمل بر پنج فصل است .در فصل اول این کتاب سه دیدگاه روان پویشی، شناختی و رشفتاری و هیجان مدار در روان درمانی در مورد هیجان مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در فصل دوم نظریه روانکاوی هیجان در سه مدل فروید از دهن، نظریه عواطف پس از فروید، هیجان و رابطه درمانی در روان درمانی پویشی بحث و بررسی شده است.

 

فصل سوم کتاب حاضر به بررسی درمان شناختی رفتاری و مدل شناختی رفتاری، درک و کار با هیجان، هیجان و یادگیری، هیجان و انگیزش، هیجان و تغییر هیجانی، هیجان و روابط میان فردی ، هیجان و رابطه درمانی پرداخته است.

 

فصل چهارم این کتاب به مباحثی نظیر تعریف هیجان، نظریه عملکرد، تحول هیجانی و یادگیری، انگیزش و هیجان، تغییر هیجانی ، روشها و مهارت های کلی، فرایندهای تغییر هیجانی، هیجان در روابط بین فردی، هیجان و رابطه درمانی اختصاص دارد.

 

در فصل پنجم این مجلد نیز مدل‌های عملکردی هیجان، ساختار ذهنی، تقدم هیجان، انگیزش، فنون تغییر هیجان بررسی شده است.

 

انتهای پیام/

کدخبرنگار: 7700 س.ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1401/08/01
تازه ترین ها
تازه های نشر - کتاب
طب مکمل در ارتقای سلامت سالمندان
طب مکمل در ارتقای سلامت سالمندان
تازه های نشر - کتاب
میکروبیوتا وبیماریها (با رویکرد بیوشیمی)
میکروبیوتا وبیماریها (با رویکرد بیوشیمی)
تازه های نشر - کتاب
راهنمای کاربردی مقاله نویسی به زبان انگلیسی
راهنمای کاربردی مقاله نویسی به زبان انگلیسی