جستجو
خواندن بیشتر
تازه های دانشگاه
آخرین خبرهای دانشگاه
اخبار بیشتر
رویدادها
رویدادهای مربوط به دانشگاه
رویداد های بیشتر
گالری
عکس و فیلم های مربوط به دانشگاه
عکس و فیلم بیشتر
سامانه ها
دسترسی آسان به خدمات الکترونیک
سایر سامانه ها
×
سامانه های
باشگاه خدمات
خدمات مربوط به دانشگاه
دسته بندی موضوعی خدمات
خدمات بیشتر
تور دانشگاه
دانشگاه شهید بهشتی را از نزدیک ببینید
مکان های دیگر دانشگاه
تقدیر از چهار تن از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در مراسم تقدیر از ۱۰۰ استاد شاگردپرور
تقدیر از چهار تن از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در مراسم تقدیر از ۱۰۰ استاد شاگردپرور
از چهار تن از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در مراسم تقدیر از ۱۰۰ استاد شاگردپرور تقدیر شد.
دیگر افتخارات دانشگاه
تنظیمات
درباره دانشگاه
مکانی برای یادگیری، کاوش و ارائه خدمات
درباره دانشگاه بیشتر بدانید