چهارشنبه ٠٦ مرداد ١٤٠٠ - 

گروه آموزشی

اپیدمیولوژی

گروه آموزشی اپیدمیولوژی

گروه آموزشی اپیدمیولوژی

دانشکده بهداشت و ایمنی

منو اصلی
 
صفحه اصلي > اعضاي گروه 
 
 

اعضاء هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی

 

دکتر کورش اعتماد
  دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
  مرتبه علمی: دانشیار
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 255                                                      
  پست الکترونیک: etemadk@gmail.com
  پست الکترونیک آکادمیک: etemadk@sbmu.ac.ir
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
  زمینه های پژوهشی: نظام مراقبت، نظام ثبت در حوزه سلامت (بیماری، عوامل خطر، تجهیزات)، بیماری های غیرواگیر

 

دکتر یداله محرابی  
  دکترای تخصصی آمار زیستی
  مرتبه علمی: استاد
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 252                                                        
  پست الکترونیک: ymehrabi@gmail.com
  پست الکترونیک آکادمیک: mehrabi@sbmu.ac.ir
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
  زمینه های پژوهشی: مدلسازی آماری، مطالعات شبیه سازی، شبیه سازی

 

دکتر علی دل پیشه  
  دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
  مرتبه علمی: استاد
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 256                                                        
  پست الکترونیک: alidelpisheh@yahoo.com
  پست الکترونیک آکادمیک: a.delpisheh@sbmu.ac.ir
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
  زمینه های پژوهشی: اپیدمیولوژی بیماری های غیرواگیر، اپیدمیولوژی سرطان، اپیدمیولوژی تغذیه، سلامت مادر و کودک

 

  دکتر امیر کاوسی  
  دکترای تخصصی آمار
  مرتبه علمی: استاد
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 254                                                      
  پست الکترونیک: amir.kavousi1349@gmail.com
  پست الکترونیک آکادمیک: kavousi@sbmu.ac.ir
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
  زمینه های پژوهشی: آمار فضایی، آمار بیزی

 

دکتر منوچهر کرمی
  دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
  مرتبه علمی: استاد
  شماره تماس مستقیم:  22431993     41-22432040   داخلی: 258                         
  پست الکترونیک: man.karami@yahoo.com
  پست الکترونیک آکادمیک: mkarami@sbmu.ac.ir
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
  زمینه های پژوهشی: مدیریت اپیدمی، بررسی و پاسخ به طغیان، بیماری های قابل پیشگیری با واکسن، اپیدمیولوژی بیماری های عفونی، ارزشیابی و راه اندازی نظام مراقبت بیماری ها، سیاست گذاری نظام سلامت

 

 

  دکتر سیدسعید هاشمی نظری
  دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
  مرتبه علمی: دانشیار
  شماره تماس مستقیم:  22431993     41-22432040   داخلی: 253                         
  پست الکترونیک: saeedh_1999@yahoo.com
  پست الکترونیک آکادمیک: saeedh_1999@sbmu.ac.ir
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
  زمینه های پژوهشی: متدولوژی تحقیق، بیماری های قلبی-عروقی، بیماری های گوارشی

 

 

  دکتر سهیلا خداکریم  
  دکترای تخصصی آمار زیستی
  مرتبه علمی: دانشیار
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 251                                                      
  پست الکترونیک: khodakarim@gmail.com
  پست الکترونیک آکادمیک: skhodakarim@sbmu.ac.ir
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
  زمینه های پژوهشی: ژنتیک اپیدمیولوژی، تحلیل بقا، مدلسازی داده ها یا اندازه گیری مکرر

 

  دکتر سیامک صبور
  دکترای تخصصی فارماکواپیدمیولوژی
  مرتبه علمی: استادیار
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 256                                   
  پست الکترونیک: s.sabour@gmail.com
  پست الکترونیک آکادمیک: s.sabour@sbmu.ac.ir
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
  زمینه های پژوهشی: متدولوژی تحقیق، مطالعات تشخیصی، مطالعات پیش آگهی، پزشکی مبتنی بر شواد، تحقیقات چشم پزشکی

 

 دکترمحمدحسین پناهی                                                   
  دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
  مرتبه علمی: استادیار
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 256                                   
  پست الکترونیک: mhpanahi2020@gmail.com
  پست الکترونیک آکادمیک: mhpanahi@sbmu.ac.ir
  طرح دوره و درس
 رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
  زمینه های پژوهشی: اپیدمیولوژی بیماری های واگیر و غیرواگیر، مدل سازی بیماری های عفونی، نظام مراقبت بیماری‌ها، شناسایی و کنترل طغیان ها.

 

 

پیوندهای مهم
 
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
 
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
 
پایگاه اطلاع رسانی دولت
 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشــتی
دانشکده بهداشت و ایمنی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران- میدان شهید شهریاری- بلوار دانشجو- دانشکده بهداشت و ایمنی

تلفن : 1-22432040- 021
پست الکترونیک :
public.health@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.